Quản lý chấm công là gì? Cần có kỹ năng gì? Chia sẻ từ chuyên gia HR

Những người quản lý chấm công đang thực hiện nhiệm vụ gì? Họ chịu trách nhiệm chủ yếu về lịch trình của công ty, quản lý vắng mặt, nghỉ phép, giờ làm việc, và nhiều vấn đề khác. Đây là một công việc bao gồm nhiều khía cạnh và chi tiết.

Tuy nhiên, những khả năng mà nhân sự cần chú ý đối với việc quản lý chấm công là gì? Hãy lắng nghe chia sẻ từ những người có kinh nghiệm!

Trong các doanh nghiệp lớn, sự phân công công việc là rất chi tiết. Công việc của người quản lý chấm công có thể khác nhau tùy thuộc vào từng nhóm công nhân. Ví dụ, nhiệm vụ có thể được phân chia thành quản lý bảo hiểm, quản lý thời gian, tính lương, xử lý tiền thưởng, và nhiều khía cạnh khác. Tùy thuộc vào hệ thống bồi thường của công ty, có nhiều bộ phận chịu trách nhiệm khác nhau về lao động kinh doanh.

Trước đây, ở các công ty nhỏ, một người quản lý chấm công có thể phải xử lý tất cả mọi thứ từ chuyên cần, bảo hiểm, tính lương, tiền thưởng, đến thuế thu nhập. Ngược lại, ở các công ty lớn, công việc này thường được chia thành nhiều người quản lý để tránh quá tải công việc.

Bên cạnh sự phân công công việc giữa công ty lớn và công ty nhỏ, có sự khác biệt về độ sâu và độ phức tạp của nhiệm vụ mà họ phải đối mặt. Hãy tìm hiểu cùng Aniday!

Công việc của nhà quản lý chấm công là gì?

Quản lý chấm công là gì? Cần có kỹ năng gì? Chia sẻ từ chuyên gia HR-001

Quay trở lại vấn đề quản lý chấm công, người quản lý này chịu trách nhiệm chủ yếu về lịch trình, vắng mặt, nghỉ phép, giờ làm việc, và nhiều vấn đề khác. Vấn đề giờ làm việc đặc biệt được chú ý trong những năm gần đây, với các quy định về giới hạn giờ làm việc hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Các quy định này thường được điều chỉnh theo hệ thống linh hoạt và sự đồng thuận của công đoàn hoặc hội nghị lao động.

Không chỉ vậy, quản lý chấm công cũng phải đối mặt với các vấn đề như nghỉ phép đặc biệt và chuyển đổi nó thành tiền, cũng như việc thanh toán tiền làm thêm giờ với các mức giá khác nhau trong các tình huống làm thêm giờ khác nhau.

Trước đây, nhiều người đã coi việc quản lý chấm công là một vấn đề nhỏ. Nhưng ngày nay, đó đã trở thành một mô hình đòi hỏi sự rõ ràng, hiểu biết về khái niệm kỹ thuật số, sự quen thuộc với các luật và quy định liên quan, và khả năng xây dựng hệ thống giờ làm việc.

Đặc biệt, khi mọi thứ đã được hệ thống hóa, việc tham dự không còn chiếm tỷ lệ lớn trong công việc của người quản lý chấm công. Nhiều công ty giữ lại hồ sơ chỉ để sử dụng trong một số trường hợp cần thiết, không phải làm cơ sở cho tính lương.

Nhiệm vụ hàng ngày của người quản lý chấm công bao gồm các công việc như kiểm tra và kiểm soát nghỉ phép đặc biệt, xử lý các tình huống đặc biệt, và cung cấp thông tin về thời gian làm việc cho các bộ phận khác. Cuối tháng, họ phải kiểm tra các khoản liên quan đến lương, tính toán trợ cấp ca làm việc, và xử lý nghỉ phép.

Vì vậy, những người quản lý chấm công cần phải có những kỹ năng gì? 

Quản lý chấm công là gì? Cần có kỹ năng gì? Chia sẻ từ chuyên gia HR-002

Trong các công ty lớn, đặc biệt là trong ngành sản xuất, họ cần phải có khả năng chịu áp lực lớn, làm việc với số liệu, cẩn thận và tỉ mỉ, hiểu biết về quy định và pháp luật, và khả năng giao tiếp tốt. Nếu công ty có một hệ thống quản lý tốt, việc quản lý chấm công có thể dễ dàng hơn, nhưng họ vẫn phải có khả năng liên quan đến hệ thống và nâng cao nó theo thời gian.

Hy vọng bài viết này của Aniday có ích với bạn!