+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Cơ hội giới thiệu

Delivery Manager Gấp

Project Management General management

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior OutSystems Developer

Software Development Software Development

Lên đến $2.000

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

DevOps Engineer Gấp

C# .NET Enginering

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior DevOps Engineer Gấp

Azure .NET Enginering

Lên đến $3.000

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

[HN] Business Development Manager

Sales Sales Management Business Development

Lên đến $1.000

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

[HCM] Business Development Manager

Sales Management Business Development Study abroad segment

Lên đến $1.000

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Business Development Manager

Business Development Management Sales

Lên đến $2.000

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Business Development Executive

Business Development CRM Business Development

2.000 - $3.000

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Lab Manager

Lab Management Management

4.000 - $5.200

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

HR Manager/ Senior HR Executive

Human Resource Management HR

3.000 - $5.200

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Global Marketing Lead for Games Gấp

Game Operations Game Digital Marketing

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior DFT Engineer

Enginering

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior Analog Layout Engineer

Enginering

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior .NET Developer (Azure, English)

Azure .NET Enginering

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Inside Sales Executive

CRM Sales Call Center

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Project Executive Gấp

Project Management Project Management

450 - $1.200

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Chemist

Chemical Engineering Technical Support Enginering

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem