+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Evelyn L - Headhunter25129

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 131 ứng viên
Icon cup 25 phỏng vấn
Icon health 8 offers


I offer a high quality services, including face-to-face consulting service for my clients and candidates. I invest time and effort to ensure I understand both my clients’ and candidates’ needs. In addition to providing expert information I also specialize in consulting services

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Evelyn LCông việc đã hoàn thành (8)


Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer