+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Cơ hội giới thiệu

Business Development Manager

Business Development Management Sales

Lên đến $2.000

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Business Development Executive

Business Development CRM Business Development

2.000 - $3.000

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Lab Manager

Lab Management Management

4.000 - $5.200

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

HR Manager/ Senior HR Executive

Human Resource Management HR

3.000 - $5.200

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Global Marketing Lead for Games Gấp

Game Operations Game Digital Marketing

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Inside Sales Executive

CRM Sales Call Center

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Chemist

Chemical Engineering Technical Support Enginering

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Specification Selling Advisor

B2B Business Development Sales Technical Sales

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Technical Service Officer

Technical Support Project construction Product Management

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Visual Designer

figma Digital Design Developer

Lên đến $2.500

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Game Live Service Operator Gấp

Game Operations Game Operations

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Business Development Intern Gấp

Negotiation Problem Solving Communications

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

ASEAN – Product Management Manager

Collaborating Leadership Skills Project Management

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

[UAE] Business Development Manager Gấp

B2B Business Development Study abroad segment Business Development

Từ $1.000

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

[UAE] Country Manager Gấp

Study abroad segment B2B Business Development Operation Management

Từ $1.700

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Relationship Manager (Private Client) Gấp

Account Management Microsoft Office Customer Care

Sign in to view

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Finance Manager

NodeJS ReactJS Finance / Accounting

Lên đến $1.280

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Category Manager – Pesticide

NodeJS Management

Lên đến $1.600

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Category Manager – Seed

NodeJS Management

Lên đến $1.600

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Enterprise Sales Manager

Sales Sales

2.000 - $2.800

$ Referral reward: Đăng nhập để xem