+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Jimmy Ho - Headhunter25247

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 249 ứng viên
Icon cup 44 phỏng vấn
Icon health 14 offers


Experienced as a "full-stack" HR in IT Industry - having almost 12,000 Linked-in connections - with good IT knowledge (be trained and learned) and a demonstrated history of working in Marketing. Skilled in Negotiation, Employee Engagement, Copywriting, Strategy Planning and Management. Being detail-and-result oriented as well as positive would be my strength as working in HR Department, specially in start-up.

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Jimmy HoCông việc đã hoàn thành (14)


Việc làm đang mở

UI/UX Design Lead/Manager

3.000 - $6.000
Design UI/UX Designer

Jimmy Ho

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Senior UI/UX Designer

Thương lượng
Design UI/UX Designer

Jimmy Ho

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer