+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Harrison Yeong - Headhunter23338

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 820 ứng viên
Icon cup 278 phỏng vấn
Icon health 33 offers


I am a full-stack recruiter. Senior experience in Non-IT & IT industry with experience in APAC region.

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Harrison YeongCông việc đã hoàn thành (33)

 • 10/06/2024 04:40 SA
  Icon placement Placement for [HCM] Business Development Manager
 • 10/06/2024 03:35 SA
  Icon placement Placement for Chief Financial Officer (CFO)
 • 06/06/2024 07:35 SA
  Icon placement Placement for [HCM] Business Development Manager
 • 20/05/2024 08:38 SA
  Icon placement Placement for [SLK] Business Development Manager
 • 20/05/2024 07:33 SA
  Icon placement Placement for [HN] Business Development Manager
 • 24/04/2024 08:48 SA
  Icon placement Placement for Global Business Development Manager (APAC & US Market)
 • 22/04/2024 08:26 SA
  Icon placement Placement for [SLK] Country Manager
 • 04/03/2024 08:52 SA
  Icon placement Placement for Finance Executive (Financial Reporting) role 6
 • 01/11/2023 09:07 SA
  Icon placement Placement for Admission Counselor
 • 18/10/2023 05:05 SA
  Icon placement Placement for Senior SEO Executive
 • 19/09/2023 11:07 SA
  Icon placement Placement for Admission Counselor
 • 04/09/2023 02:02 CH
  Icon placement Placement for [SLK] Consultant – Operations Manager
 • 01/08/2023 08:14 SA
  Icon placement Placement for Business Development Lead (Healthcare Industry)
 • 31/07/2023 05:13 CH
  Icon placement Placement for Admission Counselor
 • 03/07/2023 11:20 SA
  Icon placement Placement for [BR] Country Manager
 • 12/06/2023 09:16 SA
  Icon placement Placement for Finance Executive (Systems and Analytics) - role 3
 • 24/05/2023 10:57 SA
  Icon placement Placement for Recruitment Delivery intern
 • 15/05/2023 08:48 SA
  Icon placement Placement for OutSystems Developer (Mid-Sr)
 • 07/04/2023 04:41 SA
  Icon placement Placement for Service Admin
 • 01/04/2023 09:09 SA
  Icon placement Placement for [PHL] Student Recruitment Manager
 • 27/03/2023 09:55 SA
  Icon placement Placement for Senior Software Engineering
 • 01/03/2023 08:07 SA
  Icon placement Placement for Head of Sales
 • 20/02/2023 09:41 SA
  Icon placement Placement for Student Recruitment Manager
 • 13/02/2023 09:00 SA
  Icon placement Placement for Head of Growth
 • 01/02/2023 04:41 SA
  Icon placement Placement for [HN] Sales Manager
 • 15/11/2022 11:48 SA
  Icon placement Placement for #QA Engineer
 • 15/11/2022 11:48 SA
  Icon placement Placement for Senior Android Developer (Kotlin/Java)
 • 18/10/2022 09:13 SA
  Icon placement Placement for #Senior Mobile Developer
 • 17/10/2022 01:36 SA
  Icon placement Placement for Customer Service Team Leader
 • 26/09/2022 07:54 SA
  Icon placement Placement for Operations Admin
 • 12/09/2022 06:57 SA
  Icon placement Placement for #Senior Front-end Developer

Việc làm đang mở

C++ Developer (Remote)

8.000 - $11.600
IT C, C++ Developers

Harrison Yeong

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

[BR] Business Development Manager

Thương lượng
Sales & BD & Account Business Development HR, Administrator, Education

Harrison Yeong

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Support Engineer

Lên đến $4.500
IT Software Engineer

Harrison Yeong

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Senior QA Engineer

Lên đến $2.300
IT QA, QC, Tester

Harrison Yeong

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Senior Technical Architect

Thương lượng
IT Other Software Engineer

Harrison Yeong

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

[UAE] Business Development Manager

Thương lượng
Sales & BD & Account Business Development HR, Administrator, Education

Harrison Yeong

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Senior Server Engineer

Thương lượng
IT Backend Developers Golang Developers

Harrison Yeong

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

[MY] Country Manager

Thương lượng
Sales & BD & Account Business Development Country Head/Director/Manager

Harrison Yeong

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer