Bí kíp quản lý lương thưởng hiệu quả từ chuyên gia C&B

Quản lý lương thưởng không chỉ giới hạn trong việc tính toán lương, hay thực hiện các công tác bảo hiểm và quản lý thuế. Đây là một lĩnh vực đa chiều, liên quan đến nhiều khía cạnh như chính sách lương thưởng, mức lương, và khả năng cạnh tranh của công ty.

Trong môi trường doanh nghiệp đặt mức độ quan trọng cao đối với nhân sự, người phụ trách lương thưởng không chỉ thực hiện các nhiệm vụ cơ bản như tính lương, mà còn tham gia tích cực vào quản lý và lập kế hoạch tăng lương. Bên cạnh áp lực công việc, lĩnh vực này mang đến những thách thức hấp dẫn và cơ hội phát triển cá nhân đáng kể.

Gần đây, Aniday đã có cơ hội tham gia buổi chia sẻ của một công ty tư vấn uy tín về C&B. Dưới đây là những điểm chính mà Reruitery muốn chia sẻ sau buổi chia sẻ đó.

Quản lý Lương Thưởng

Bí kíp quản lý lương thưởng hiệu quả từ chuyên gia C&B-001

Các khoản lương thưởng trong công ty bao gồm nhiều phần như lương cơ bản (bao gồm cả phụ cấp ăn trưa), các phụ cấp, tiền thưởng biến động, và quyền chọn cổ phiếu. Khi so sánh tính cạnh tranh về lương thưởng giữa các công ty, không chỉ là so sánh mức lương. Mỗi công ty có chính sách khác nhau về lương thưởng, dựa vào quy mô, chức vụ cụ thể hoặc vị trí làm việc. 

Ví dụ, có công ty chỉ cung cấp lương cơ bản và phụ cấp, trong khi khác có thể bao gồm cả tiền thưởng biến động (đặc biệt là ở các vị trí kinh doanh). Một số công ty có mức lương thấp so với thị trường nhưng có phúc lợi đặc sắc, điều này có thể thu hút nhân tài.

Đánh Giá Công Việc

Bí kíp quản lý lương thưởng hiệu quả từ chuyên gia C&B-002

Đánh giá công việc là quá trình xác định giá trị của công việc thông qua các yếu tố như nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, độ phức tạp và yêu cầu công việc. Giá trị này được xác định dựa trên mức độ quan trọng của công việc đối với tổ chức, độ phức tạp, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết, cùng với yêu cầu về trách nhiệm và quyền hạn. 

Đánh giá công việc đóng vai trò quan trọng trong xác định mức lương và các phúc lợi khác cho nhân viên. Quá trình này cần được thực hiện một cách khách quan và công bằng, dựa trên các tiêu chí rõ ràng và minh bạch.

Lương thưởng và phúc lợi: Tối ưu hóa giá trị để giữ chân nhân sự

Bí kíp quản lý lương thưởng hiệu quả từ chuyên gia C&B-003

Lương thưởng phúc lợi là một yếu tố quan trọng trong việc thu hút và giữ chân nhân tài. Để lương thưởng phúc lợi thực sự phát huy tác dụng, cần đảm bảo nhân viên cảm thấy được hưởng lợi.

Điều này có nghĩa là lương thưởng phúc lợi phải phù hợp với mong muốn và nhu cầu của nhân viên, đồng thời phải được thực hiện một cách minh bạch và công bằng.

Có một số yếu tố cần xem xét khi thiết kế hệ thống lương thưởng phúc lợi để đảm bảo nhân viên cảm thấy được hưởng lợi, bao gồm:

 • Mức độ cạnh tranh của lương thưởng so với thị trường

 • Sự phù hợp với mong muốn và nhu cầu của nhân viên

 • Tính minh bạch và công bằng trong việc thực hiện

4. Chính sách lương thưởng: Công ty có gì khác biệt? Giá trị cốt lõi là gì?

Chính sách lương thưởng là một trong những yếu tố thể hiện giá trị cốt lõi của công ty. Chính sách lương thưởng cần được xây dựng dựa trên các tiêu chí như:

 • Năng lực cạnh tranh của công ty

 • Năng lực tài chính của công ty

 • Giá trị cốt lõi của công ty

Chính sách lương thưởng cần thể hiện được giá trị cốt lõi của công ty, chẳng hạn như:

 • Công ty đề cao sự công bằng

 • Công ty đề cao sự cạnh tranh

 • Công ty đề cao sự phát triển của nhân viên

5. Tỷ lệ tăng lương

Tỷ lệ tăng lương là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo thu nhập của nhân viên. Tỷ lệ tăng lương cần được xác định dựa trên các yếu tố như:

 • Năng lực cạnh tranh của công ty

 • Năng lực tài chính của công ty

 • Hiệu quả công việc của nhân viên

Tỷ lệ tăng lương thường được xác định dựa trên mức tăng lương trung bình của thị trường. Tuy nhiên, các công ty cũng có thể linh hoạt điều chỉnh tỷ lệ tăng lương dựa trên các yếu tố khác.

Thay vì điều chỉnh mức lương theo ý muốn cá nhân của các nhà lãnh đạo và các bộ phận khác nhau, việc ủy quyền cho các quản lý bộ phận có thể giữ linh hoạt và giữ chân nhân tài. Tuy nhiên, đôi khi hệ thống này trở nên không công bằng. 

Ví dụ, mặc dù nhân viên ở các bộ phận khác nhau có hiệu suất tương đồng, nhưng do sự chênh lệch trong sự nhiệt tình của các nhà lãnh đạo bộ phận, mức lương có thể khác nhau. Thậm chí, một nhân viên có hiệu suất cao hơn, và bộ phận của anh ấy cũng xuất sắc, nhưng do lãnh đạo khác nhau, anh ấy có thể nhận mức lương thấp hơn so với một đồng nghiệp có hiệu suất trung bình.

Trên đây là một số gợi ý từ chuyên gia và trải nghiệm cá nhân của tôi về quản lý tiền lương. Quản lý bồi thường thực sự là một phần quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực. Nếu một công ty coi trọng nguồn nhân lực, người chịu trách nhiệm về tiền lương không chỉ thực hiện nhiệm vụ cơ bản liên quan đến bảng lương, mà còn có khả năng quản lý mô tả lương, điều chỉnh lương và lập kế hoạch một cách hệ thống. Điều này không chỉ tạo ra áp lực lớn khi xử lý lương và thưởng, mà còn ảnh hưởng đến tỷ lệ điều chỉnh lương và kế hoạch bồi thường, tạo ra nhiều ảnh hưởng và cơ hội phát triển cho doanh nghiệp.

Hy vọng bài viết này của Aniday có ích với bạn!