+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

100+ Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Business Development

Account Management Business Development Communications

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
B2B Business Development Study abroad segment Business Development

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
B2B Business Development Study abroad segment Business Development

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
B2B Business Development Study abroad segment Business Development

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
B2B Business Development Study abroad segment Business Development

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Business Development Business Development Management

Từ $5.000

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
AJAX AngularJS API

1.400 - $2.000

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
AJAX AngularJS API

800 - $1.200

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Business Development Management Sales

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
NodeJS Management

Lên đến $1.600

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
NodeJS Management

Lên đến $1.600

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Negotiation Recruitment Teamwork

Lên đến $2.000

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Business Development Communications Leadership

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
B2B Business Development Enterprise Sales Project Management

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Automotive Motorcycle Courier Telesale

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Excel Financial Analysis Financial Markets

1.500 - $2.500

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Account Management B2B Business Development Enterprise Sales

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Event monitoring Event Planning Leadership Skills

604 - $863

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Sales Telesale Business Development

340 - $630

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Sales Business Development

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Tuyển dụng việc làm Business Development lương cao | Aniday

1. Business Development là gì? 

Business Development

Business Development (Phát triển kinh doanh) có thể được tóm tắt là những công việc có sự kết hợp giữa Sales và Marketing. Điều này bao gồm tăng doanh thu, tăng trưởng về mở rộng kinh doanh, tăng lợi nhuận bằng cách xây dựng quan hệ đối tác chiến lược và đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược.

Các hoạt động phát triển kinh doanh bao gồm bán hàng, tiếp thị, quản lý dự án, quản lý sản phẩm và quản lý nhà cung cấp. Tất cả các hoạt động này đều thúc đẩy và thiết kế cho phù hợp với các mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.

2. Business Developer là ai?

Business Development

Business Developer (Nhà phát triển kinh doanh) là một chuyên gia chuyên về việc tìm kiếm và tạo ra các cơ hội kinh doanh mới nhằm thúc đẩy sự phát triển và mở rộng của một doanh nghiệp. Vai trò của họ có thể rất đa dạng, tùy thuộc vào loại hình công ty và ngành nghề cụ thể.

Một số nhiệm vụ chính của Business Developer gồm những việc sau:

Nghiên cứu thị trường: Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng tiềm năng để xác định các cơ hội kinh doanh mới.

Xây dựng mối quan hệ: Tạo và duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng tiềm năng và các bên liên quan khác để thúc đẩy cơ hội kinh doanh.

Phát triển chiến lược kinh doanh: Đề xuất và triển khai các chiến lược để mở rộng thị trường, tăng trưởng doanh thu và phát triển doanh nghiệp.

Đàm phán và ký kết hợp đồng: Thực hiện các cuộc đàm phán với khách hàng và đối tác để đạt được các thỏa thuận có lợi cho doanh nghiệp.

Phát triển sản phẩm và dịch vụ: Đề xuất các cải tiến hoặc phát triển mới cho sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Lập kế hoạch và quản lý dự án: Quản lý các dự án phát triển kinh doanh từ giai đoạn lên kế hoạch cho đến khi triển khai và hoàn thành.

3. Vai trò và trách nhiệm của Business Developer

Business Development

Phát triển kinh doanh là làm gì? Chủ yếu họ được giao nhiệm vụ phát triển và đa dạng hóa kinh doanh để doanh thu tăng lên và sự phát triển của tổ chức được đảm bảo. 

Người làm vai trò phát triển kinh doanh rất quan trọng, có một số nhiệm vụ và trách nhiệm quan trọng cần phải hoàn thành, với những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cần đạt được. Mô tả công việc của vị trí phát triển kinh doanh được Aniday liệt kê dưới đây:

 • Xây dựng chiến lược và kế hoạch tăng trưởng

 • Quản lý và giữ mối quan hệ với khách hàng hiện tại

 • Tăng lượng khách hàng

 • Có kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm kinh doanh và đề xuất giá trị

 • Viết đề xuất kinh doanh

 • Đàm phán với các bên liên quan

 • Xác định và lập bản đồ thế mạnh kinh doanh và nhu cầu của khách hàng

 • Nghiên cứu các cơ hội kinh doanh khả thi

 • Cập nhật xu hướng công nghiệp trong nước và quốc tế

 • Soạn thảo và xem xét hợp đồng

 • Báo cáo về những thành công và các lĩnh vực cần cải thiện

4. Các kỹ năng cần có của một Business Developer

 • Kỹ năng sáng tạo - Cho dù nó đang nhìn thấy những cách mới có thể phát triển các cơ hội hiện tại hoặc tìm ra những con đường hoàn toàn mới để tiếp thị, tư duy sáng tạo là điều cần thiết cho vai trò.

 • Kỹ năng phân tích - Tuy nhiên, để phát triển kinh doanh, sự sáng tạo này phải được xây dựng trên nền tảng của một bộ óc phân tích.

 • Kỹ năng giao tiếp - Phát triển kinh doanh không dành cho những người thích làm việc một mình. Bạn sẽ cần nhận được hỗ trợ từ các nhóm quản lý, tiếp thị, tài chính và sản phẩm hoặc dịch vụ cao cấp. Bạn có thể được yêu cầu phối hợp với các nhà quản lý tài khoản và nhóm bán hàng có các ưu tiên truyền thống và trọng tâm nằm ở nơi khác.

 • Kỹ năng đàm phán - Kinh doanh mới luôn đòi hỏi các điều khoản mới và bạn sẽ có trách nhiệm đảm bảo rằng các điều khoản đã thỏa thuận có lợi cho tổ chức của bạn.

 • Tập trung vào mục tiêu - Kinh doanh mới hiếm khi giành được qua đêm. Bạn sẽ cần chứng minh rằng bạn có thể duy trì và phát triển mối quan hệ trong thời gian dài, nhưng vẫn có khả năng giành chiến thắng nhanh chóng để đáp ứng các mục tiêu và mục tiêu.

 • Kỹ năng tổ chức - Có nhiều quả bóng để tung hứng và không phải tất cả sẽ rơi ở cùng một tỷ lệ. Bạn phải đáp ứng nhanh chóng để đáp ứng thời hạn chặt chẽ, nhưng vẫn nuôi dưỡng và phát triển các cơ hội cháy chậm hơn.