+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

100+ Cơ hội giới thiệu job của Danh mục HR, Administrator, Education

Assistant Manager, HR Tech (SAP SF)

SuccessFactors HR

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

[HN] Quản Lý Kinh Doanh Cơ Sở (Center Chief) Gấp

Sales Education & Tutoring Management

750 - $1.400

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Trưởng bộ phận Báo cáo ngân hàng nhà nước

Accounting Tax Reporting Finance / Accounting

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Receptionist

Customer Care Communications Problem Solving

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

HR (SAP SuccessFactors)

SuccessFactors HR

Từ $1.200

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Education Consultant

Problem Solving Telecom Sales Communications

300 - $650

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Academic Coordinator

Education & Tutoring Customer Service

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Legal Associate

Compliance Analytical Problem Solving

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Claims Assessor

Persuasion Commercials Negotiation

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Recruitment Delivery Intern Gấp

Recruitment Teamwork Negotiation

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Talent Acquisition Specialist Gấp

Talent Management Negotiation Recruitment

Lên đến $700

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Finance Manager

NodeJS ReactJS Finance / Accounting

Lên đến $1.280

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Category Manager – Pesticide

NodeJS Management

Lên đến $1.600

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Category Manager – Seed

NodeJS Management

Lên đến $1.600

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Partnerships Development Executive Gấp

Negotiation Teamwork Recruitment

Lên đến $700

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Warehouse Assistant

B2B Business Development Sales Management Operations

1.000 - $1.800

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior Dealer (Remote)

Trading Excel Statistical Analysis

1.500 - $2.500

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Accounts Payable Lead

Accounting Finance / Accounting

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Credit Officer

Communications Customer Support

300 - $1.200

$ Referral reward: Đăng nhập để xem