+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

100+ Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Product Owner

Tuyển dụng việc làm Product Owner lương cao l Aniday

1. Product Owner là gì? 

Product Owner chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm mà nhóm Scrum phát triển. Đặc biệt, nhóm Scrum là một nhóm nhỏ, linh hoạt và cam kết giao phần tăng trưởng sản phẩm. Mặc dù kích thước nhóm Scrum thường chỉ bao gồm mười thành viên, nhưng đủ lớn để hoàn thành lượng công việc đáng kể trong một sprint.

Product Owner giúp các nhóm hiểu rõ mục đích và tầm nhìn của sản phẩm. Mục tiêu sản phẩm là cơ sở cho mọi công việc, sau đó được ưu tiên và phát triển để mang lại giá trị cho tất cả các bên liên quan bao gồm người dùng nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp. Thêm vào đó, Product Owner nhận biết, định lượng và tối ưu hóa giá trị trong suốt vòng đời của sản phẩm.

Khi xác định nhu cầu sản phẩm cho đội phát triển, product owner sẽ là điểm liên hệ chính với khách hàng. Nhu cầu khách hàng trong danh sách sản phẩm sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Việc xác định và ưu tiên nhu cầu của người dùng là trách nhiệm duy nhất của product owner.

Bên cạnh đó, product owner đóng vai trò then chốt trong các tổ chức mong muốn chuyển đổi sang các phương pháp agile để phát triển sản phẩm mới. Chủ sản phẩm phải hợp tác và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nhiều bên liên quan khác nhau bao gồm quản lý dự án, đội phát triển, lãnh đạo doanh nghiệp và người tiêu dùng. 

Product Owner-001

2. Công việc của Product Owner là gì?

Những trách nhiệm thường gặp của Product Owner:

 • Thiết lập và thực hiện chiến lược và tầm nhìn sản phẩm dựa trên nghiên cứu thị trường và nhu cầu của các bên liên quan và khách hàng.

 • Thiết lập và ưu tiên danh sách tính năng và nhu cầu dựa trên tầm nhìn và mục tiêu sản phẩm, sau đó liên tục cải thiện dựa trên đầu vào yêu cầu của người dùng và kinh doanh thay đổi.

 • Hợp tác với các nhóm (như đảm bảo chất lượng, lập trình viên, người thiết kế và nhân viên tiếp thị) để đảm bảo sản phẩm được giao trong thời hạn, trong ngân sách và đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.

 • Đảm bảo rằng đội phát triển đã tính toán, xác định và hiểu rõ các mục trong danh sách đẩy sản phẩm chính xác.

 • Xử lý các quyết định khó khăn về các tính năng đưa vào mỗi sprint hoặc bản phát hành, xem xét mỗi tính năng sẽ mang lại giá trị gì cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

 • Là điểm liên hệ chính đối với các vấn đề về sản phẩm cho tất cả các bên liên quan, bao gồm đối tác, khách hàng, lãnh đạo và các bộ phận khác.

 • Giám sát hiệu suất sản phẩm liên tục, lấy ý kiến đóng góp từ các bên liên quan và người tiêu dùng, và tận dụng các nhận thức dựa trên dữ liệu để ưu tiên và đưa ra lựa chọn về các thay đổi trong tương lai.

 • Luôn cập nhật diễn biến công nghệ mới, xu hướng phát triển và cảnh tranh đua có thể ảnh hưởng đến thành công của sản phẩm.

 • Quản lý bất kỳ vấn đề pháp lý hoặc đạo đức nào liên quan đến sản phẩm và đảm bảo sản phẩm tuân thủ tất cả các luật và tiêu chuẩn áp dụng.

 • Thể hiện vai trò chủ sở hữu và lãnh đạo đối với sản phẩm, động viên người khác chia sẻ và thúc đẩy mục tiêu và tầm nhìn của sản phẩm.

3. Những kỹ năng quan trọng của một Product Owner? 

Các kỹ năng quan trọng của Product Owner

 • Chuyên môn kỹ thuật: Product Owner có kỹ năng kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực CNTT nên có thể tham gia tích cực hơn vào quá trình phát triển. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức chuyên môn cho các thành viên khác, họ còn đề xuất các giải pháp kỹ thuật. Một số năng lực bao gồm: phát triển phần mềm, thiết kế và lập trình, kiến trúc, cách tiếp cận Scrum và Agile, nguyên tắc người dùng, quản lý danh sách đẩy.

 • Kỹ năng giao tiếp: Hầu hết Product Owner liên lạc với các bên, Scrum master và đội Scrum. Họ phát triển và truyền đạt mục tiêu bằng kỹ năng giao tiếp.

 • Kỹ năng phân tích: Product Owner điều tra vấn đề, đưa ra giải pháp thực tiễn. Họ nhận biết, thu thập, đánh giá dữ liệu; áp dụng logic; dựa vào lý luận để ưu tiên sản phẩm.

 • Ra quyết định: Product Owner đưa ra quyết định ảnh hưởng đến thành công bằng kỹ năng. Họ phân tích vấn đề, thu thập dữ liệu, tìm giải pháp, lựa chọn tốt nhất, thực hiện và đánh giá kết quả.

 • Kỹ năng lãnh đạo: Product Owner thường dẫn dắt đội lớn và dựa vào sự hợp tác hiệu quả. Họ hỗ trợ đội Scrum hướng tới thành công và duy trì tầm nhìn chung để làm việc hiệu quả nhất. Để giúp đội hoàn thành mục tiêu, Product Owner hướng dẫn thành viên, truyền tải tầm nhìn cho tập thể và thương lượng danh sách đẩy.

 • Kỹ năng quản lý dự án: Năng lực quản lý dự án rất quan trọng với Product Owner, bất chấp sự khác biệt vị trí. Những năng lực này liên quan đến khả năng áp dụng chuyên môn, công cụ đặc biệt của đội để đảm bảo mọi mục tiêu dự án được hoàn thành theo khung thời gian định trước. Product Owner sử dụng các năng lực này để xây dựng tầm nhìn, ưu tiên danh sách đẩy, quản lý quá trình phát triển, hoàn thành dự án.

 • Giải quyết mâu thuẫn: Mặc dù mâu thuẫn luôn xảy ra trong dự án, việc giải quyết chúng đúng cách để đội hoàn thành công việc kịp tiến độ là rất quan trọng. Product Owner thường là trung gian giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Thông qua kỹ năng lắng nghe tích cực, họ giải quyết những mâu thuẫn liên quan đến nguồn lực, quan hệ quyền lực, góp phần làm hài lòng khách hàng.

 • Tổ chức thời gian: Product Owner chịu trách nhiệm hoàn thành tiến độ do nhiều dự án phần mềm có giới hạn thời gian. Họ phân công nhiệm vụ cho đội và cập nhật tiến độ cho khách hàng. Trường hợp đội gặp khó khăn, Product Owner phối hợp khách hàng, các bên liên quan tìm giải pháp.

Product Owner-002

4. Lương và triển vọng nghề nghiệp của vị trí Product Owner

Trong những năm tới, Product Owner và vị trí liên quan có thể dự báo tăng trưởng ổn định. Trong lĩnh vực tương đồng, tỷ lệ dự kiến tăng trưởng việc làm cho product owner các sản phẩm công nghệ thông tin là 10% cho đến năm 2031. Ngoài ra, tổng mức lương của Product Owner phụ thuộc nhiều yếu tố như trình độ chuyên môn của ứng viên, vị trí mà họ sinh sống và những yếu tố khác.