+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

100+ Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Finance, Accountant

Procurement Administration Finance / Accounting

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Investment Banking Consultant Finance / Accounting

1.200 - $1.500

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
B2B Business Development Finance / Accounting

Lên đến $4.000

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Account Management Customer Care Microsoft Office

Sign in to view

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Accounting Tax Reporting Finance / Accounting

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Accounting Finance / Accounting

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Communications Customer Support

300 - $1.200

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Accounting Excel SAP

1.700 - $2.000

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Communications Financial Planning Presentation

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

1. Job Aniday

2. Job Aniday

3. Job Aniday

Tuyển dụng việc làm Finance, Accountant lương cao | Aniday

1. Accountant (kế toán viên) là gì?

Kế toán là quá trình thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới dạng tiền, hiện vật hoặc lao động.

Cụ thể hơn:

 • Thu thập là ghi lại các giao dịch kinh tế vào chứng từ kế toán.
 • Xử lý là quá trình hệ thống hóa dữ liệu và thông tin từ chứng từ kế toán vào sổ sách kế toán.
 • Kiểm tra là quá trình đảm bảo tính chính xác và hoàn thiện của dữ liệu.
 • Cung cấp là việc tổng hợp dữ liệu thành báo cáo tài chính để cung cấp thông tin cho người sử dụng.

Kế toán có thể làm việc với một công ty kế toán hoặc một công ty lớn có bộ phận kế toán nội bộ, hoặc họ có thể thiết lập một thực hành cá nhân. Kế toán viên được các hiệp hội nghề nghiệp quốc gia cấp giấy chứng nhận sau khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể của nhà nước, mặc dù những người không đủ điều kiện vẫn có thể làm việc theo kế toán khác hoặc độc lập.

Kế toán có bằng cử nhân và cần phải có thêm chứng chỉ nâng cao năng lực chuyên môn. Một số chứng chỉ phổ biến như CPA (Certified Public Accountant), CFA (Certified Financial Analyst) giúp mở rộng thêm nhiều cơ hội trong sự nghiệp cũng như lương thưởng. 

Finance, Accountant-001

2. Làm sao để trở thành một kế toán viên?

Kế toán là một lĩnh vực nghề nghiệp quan trọng trong tài chính và kinh doanh. Kế toán chuẩn bị thuế, kiểm tra hồ sơ tài chính một cách chuẩn xác và chuẩn bị báo cáo tài chính cho các cá nhân và doanh nghiệp. Họ theo dõi một công ty các thông số về lãi và lỗ và đảm bảo khách hàng của họ tuân thủ luật pháp và quy định về thuế.

Những bước để trở thành một kế toán viên:

 • Tốt nghiệp Cử nhân Kế toán - Với 40% người trong lĩnh vực nghề nghiệp này sở hữu bằng cử nhân trong tay, một tấm bằng cử nhân kế toán như bước một để ứng viên có thể cạnh tranh trong thị trường việc làm.
 • Trở thành Kế toán viên công chứng (CPA) - chứng chỉ CPA là bằng chứng xác thực năng lực chuyên môn và tính chuyên nghiệp của kế toán viên, đặc biệt là trong lĩnh vực kế toán và quản lý rủi ro. Chứng chỉ CPA được công nhận rộng rãi trong ngành kế toán. Ngày càng nhiều doanh nghiệp yêu cầu ứng viên phải có chứng chỉ CPA khi tuyển dụng vào các vị trí quản lý liên quan đến lĩnh vực kế toán, tài chính.
 • Đạt được các chứng chỉ bổ sung trong kế toán - Kế toán viên có thể chọn để được chứng nhận trong một lĩnh vực kế toán tập trung. Các chứng chỉ kế toán viên có thể kiếm được bao gồm chứng nhận Chuyên gia Tài chính Cá nhân, Chứng nhận Chứng nhận Định giá Doanh nghiệp, Chứng nhận Chuyên gia Công nghệ Thông tin được Chứng nhận hoặc Người kiểm tra Gian lận Chứng nhận. 

Finance, Accountant-002

3. Vai trò và trách nhiệm của một kế toán

Một số nhiệm vụ và trách nhiệm phổ biến nhất của kế toán viên bao gồm:

- Đảm bảo tính chính xác của các tài liệu tài chính, cũng như việc tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan
- Chuẩn bị các báo cáo tài chính quan trọng
- Chuẩn bị khai thuế và đảm bảo rằng các khoản thuế được trả đúng và đúng hạn
- Đánh giá các hoạt động tài chính, xác định các vấn đề và chiến lược hóa các giải pháp và giúp các tổ chức hoạt động hiệu quả
- Đưa ra hướng dẫn về giảm chi phí, nâng cao doanh thu và tối đa hóa lợi nhuận
- Tiến hành đánh giá dự báo và phân tích rủi ro

Ngoài ra, kế toán viên có nghĩa vụ pháp lý phải hành động trung thực và tránh sơ suất trong thực hành. Do đó, họ cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng khách hàng của họ Hồ sơ tài chính của mình tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan.

4. Các kĩ năng cần có của một kế toán

Có một số kỹ năng mà tất cả các kế toán viên cần trang bị để thành công trong vai trò của mình như:

 • Chú ý đến chi tiết: Các chuyên gia kế toán phải chú ý đến từng chi tiết để có thể giữ các thông tin chính xác và có tổ chức. Với số lượng dữ liệu tài chính cần được phân tích, có thể dễ dàng phạm sai lầm; tuy nhiên, các lỗi đơn giản có thể chuyển thành các vấn đề lớn hơn nhiều nếu chúng không được chú ý tới
 • Sự nhạy bén trong kinh doanh: Để có hiệu quả trong vai trò này, một kế toán viên phải hiểu các chức năng cơ bản của một doanh nghiệp để phân tích và giải thích chính xác dữ liệu tài chính. Có một nền tảng vững chắc trong kinh doanh cung cấp bối cảnh cho thông tin tài chính mà kế toán làm việc hàng ngày.
 • Hiểu biết về máy tính: Chuyên gia trong lĩnh vực này cần có khả năng sử dụng phần mềm kế toán tiên tiến và các công cụ dựa trên máy tính khác để hoạt động hiệu quả.
 • Kỹ năng phân tích: Thu thập và phân tích dữ liệu tài chính là một phần lớn của kế toán và là một khía cạnh quan trọng của việc xác định các mô hình và các vấn đề tiềm năng. Trên thực tế, áp dụng phân tích dữ liệu vào lĩnh vực kế toán là một xu hướng mới nổi trong ngành được dự đoán sẽ có tác động ngày càng tăng trong tương lai.
 • Kỹ năng giao tiếp: Kế toán phải có khả năng lắng nghe cẩn thận để thu thập chính xác các sự kiện và số liệu từ khách hàng, người quản lý hoặc các bên liên quan khác. Họ cũng phải có khả năng nói rõ kết quả công việc của họ và trình bày những phát hiện của họ trong các báo cáo bằng văn bản.
 • Kỹ năng tính toán: Một quan niệm sai lầm phổ biến là bạn phải giỏi toán để trở thành một kế toán viên. Đúng là các kỹ năng tính toán rất quan trọng để phân tích, so sánh và giải thích dữ liệu và số liệu; tuy nhiên, các kỹ năng tính toán phức tạp thường không cần thiết để trở thành một kế toán viên.