+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

100+ Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Chief Operating Officer (COO)

Tuyển dụng việc làm COO (Chief Operating Officer) lương cao | Aniday

1. COO (Chief Operating Officer) là gì?

COO (Chief Operating Officer) là một vị trí quan trọng trong một tổ chức hoặc công ty, thường đứng lên cấp cao trong bảng lãnh đạo. COO chịu trách nhiệm chính về hoạt động hàng ngày của công ty và đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả. Nhiệm vụ của COO có thể bao gồm quản lý vận hành, quản lý sản xuất, quản lý nhân sự, quản lý dự án và các hoạt động khác liên quan đến việc vận hành tổ chức. Trong một số trường hợp, COO có thể thay thế cho CEO (Chief Executive Officer) trong việc quản lý công ty khi CEO không có mặt.

COO chủ yếu tập trung vào việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty, theo mô hình kinh doanh đã được thiết lập, trong khi CEO quan tâm nhiều hơn đến các mục tiêu dài hạn và triển vọng của công ty rộng lớn hơn. Nói cách khác, CEO nghĩ ra các kế hoạch, trong khi COO thực hiện chúng.

Chẳng hạn, trong trường hợp một công ty mất đi thị phần, CEO có thể đề xuất việc tăng cường kiểm soát chất lượng để củng cố sự uy tín đối với khách hàng. COO sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ của CEO bằng cách chỉ đạo bộ phận nhân sự tuyển dụng thêm nhân viên kiểm soát chất lượng. 

2. COO sẽ làm gì?

 • Quản lý hoạt động hàng ngày

 • Quản lý vận hành

 • Lập kế hoạch và chiến lược

 • Quản lý nhân sự

 • Quản lý sản xuất và vận chuyển

 • Quản lý tài chính

 • Thúc đẩy sáng tạo và thay đổi

Tóm lại, vai trò của COO là đảm bảo rằng toàn bộ hoạt động của công ty diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả, từ quản lý nhân sự đến vận hành hàng ngày và lập kế hoạch chiến lược.

3. Aniday tổng hợp các vai trò và nhiệm vụ của COO

Vị trí COO đóng vai trò là một thành viên chủ chốt của đội ngũ quản lý cấp cao, trực tiếp báo cáo cho Giám đốc điều hành (CEO). Nhiệm vụ chính của vị trí này là duy trì quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh đa dạng để đảm bảo tăng trưởng bền vững và sâu rộng cho doanh nghiệp. Chúng tôi mong đợi bạn là một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm và hiệu quả, kỹ năng con người xuất sắc, sự nhạy bén trong kinh doanh và đạo đức làm việc gương mẫu.

Dưới đây là các trách nhiệm cụ thể của vị trí COO:

 • Thiết kế và triển khai các chiến lược, kế hoạch và thủ tục kinh doanh.

 • Đặt mục tiêu toàn diện cho hiệu suất và tăng trưởng của công ty.

 • Thiết lập các chính sách thúc đẩy văn hóa và tầm nhìn của tổ chức.

 • Giám sát các hoạt động hàng ngày của công ty và các bộ phận như CNTT, Marketing, Bán hàng, Tài chính, v.v.

 • Dẫn dắt nhân viên để khuyến khích hiệu suất và cống hiến tối đa.

 • Đánh giá hiệu suất thông qua phân tích và giải thích dữ liệu và số liệu.

 • Viết và gửi báo cáo cho Giám đốc điều hành về các vấn đề quan trọng.

 • Hỗ trợ CEO trong các dự án gây quỹ và tham gia vào các hoạt động mở rộng như đầu tư, mua lại, liên minh công ty, v.v.

 • Quản lý mối quan hệ với các đối tác và nhà cung cấp.

Yêu cầu:

 • Kinh nghiệm đã được chứng minh trong vai trò Giám đốc điều hành hoặc vị trí tương đương.

 • Hiểu biết sâu sắc về các chức năng kinh doanh như Nhân sự, Tài chính, Tiếp thị, v.v.

 • Năng lực trong việc phát triển và thực hiện kế hoạch chiến lược kinh doanh.

 • Kinh nghiệm trong gây quỹ được coi là một lợi thế.

 • Kiến thức vững về phân tích dữ liệu và chỉ số hiệu suất/hoạt động.

 • Kiến thức về cơ sở hạ tầng CNTT/Kinh doanh và MS Office.

 • Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức xuất sắc.

 • Khả năng giao tiếp và thuyết trình trước công chúng tuyệt vời.

 • Năng khiếu trong việc ra quyết định và giải quyết vấn đề.

 • Tốt nghiệp Cử nhân/Cử nhân Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan; Thạc sĩ/MBA là một lợi thế.

4. Các kỹ năng mà một COO cần có

Ngoài các yêu cầu về kiến thức và kinh nghiệm, các tổ chức tìm kiếm các ứng cử viên COO cũng có các kỹ năng mềm sau:

 • Lãnh đạo

 • Tầm nhìn chiến lược

 • Định hướng phát triển

 • Hiểu về tài chính

 • Kỹ năng quyết định

 • Đàm phán

 • Giao tiếp