+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

100+ Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Chief Financial Officer (CFO)

1. Job Aniday

2. Job Aniday

Tuyển dụng việc làm CFO (Chief Financial Officer) lương cao | Aniday

1. CFO (Chief Financial Officer) là gì?

CFO (Chief Financial Officer) là một vị trí quản lý cấp cao trong một tổ chức hoặc công ty, thường đứng dưới CEO (Chief Executive Officer) trong bảng lãnh đạo. Vị trí này chịu trách nhiệm chính về quản lý tài chính và chiến lược tài chính của tổ chức.

Các nhiệm vụ chính của CFO bao gồm:

 • Quản lý tài chính: Đảm bảo rằng tổ chức duy trì một hệ thống tài chính hiệu quả và bền vững. Điều này bao gồm việc quản lý ngân sách, dự toán, và báo cáo tài chính.

 • Lập kế hoạch tài chính: Tham gia vào việc phát triển chiến lược tài chính dài hạn của tổ chức, bao gồm cả việc xác định mục tiêu tài chính và các kế hoạch huy động vốn.

 • Quản lý rủi ro tài chính: Đánh giá và quản lý rủi ro tài chính của tổ chức, bao gồm rủi ro liên quan đến huy động vốn, tỷ giá hối đoái, và biến động thị trường.

 • Quản lý chiến lược tài chính: Hỗ trợ CEO và các thành viên khác của ban lãnh đạo trong việc đưa ra quyết định chiến lược dựa trên phân tích tài chính và dự báo.

 • Quản lý liên kết với nhà đầu tư và các cơ quan tài chính: Đại diện cho tổ chức trong các cuộc đàm phán với nhà đầu tư, ngân hàng, và các cơ quan quản lý tài chính khác.

 • Tuân thủ pháp luật và quy định: Đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan đến tài chính và báo cáo tài chính.

Tóm lại, CFO đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe tài chính và sự bền vững của tổ chức thông qua việc quản lý tài chính và chiến lược tài chính.

2. Các CFO có vai trò gì?

CFO (Chief Financial Officer) là một vị trí quản lý cấp cao trong một tổ chức hoặc công ty, có vai trò quan trọng trong ba lĩnh vực chính sau:

 • Báo cáo tài chính: CFO và nhóm của mình đảm nhận trách nhiệm chuẩn bị và cung cấp các báo cáo tài chính lịch sử của công ty cho các bên liên quan như cổ đông, nhân viên, người cho vay, nhà phân tích, chính phủ và các cơ quan quản lý. Việc này đòi hỏi sự chính xác và tính kịp thời.
 • Quản lý thanh khoản: CFO phải đảm bảo rằng công ty có đủ nguồn lực tài chính để đáp ứng các cam kết và quản lý dòng tiền một cách hiệu quả nhất. Điều này bao gồm quản lý số dư tiền mặt, các khoản phải trả, phải thu, và hàng tồn kho, cũng như việc quản lý đầu tư và xử lý các quyết định về thanh khoản.
 • Lợi tức đầu tư: CFO cùng với nhóm FP & A (Financial Planning & Analysis) thực hiện việc lập kế hoạch và phân tích tài chính để đảm bảo doanh nghiệp kiếm được lợi nhuận cao nhất có thể, điều chỉnh theo rủi ro đối với tài sản và vốn. Việc này bao gồm dự báo dòng tiền trong tương lai của công ty và so sánh với kết quả thực tế để ra quyết định trong doanh nghiệp.

3. Vai trò, trách nhiệm và yêu cầu đối với một CFO

Vai trò của CFO trong một tổ chức là vô cùng quan trọng và đòi hỏi một loạt các kỹ năng quản lý và chuyên môn. Dưới đây là mô tả công việc của một CFO:

 • Lãnh đạo và quản lý đội ngũ tài chính kế toán: CFO cung cấp sự lãnh đạo, hướng dẫn và quản lý cho đội ngũ tài chính kế toán, đảm bảo rằng họ hoạt động hiệu quả và đóng góp tích cực vào mục tiêu chiến lược của công ty.
 • Chỉ đạo chiến lược: CFO cung cấp các khuyến nghị chiến lược cho CEO/chủ tịch và các thành viên khác của nhóm quản lý điều hành, dựa trên phân tích tài chính và thông tin chiến lược.
 • Quản lý dự báo tài chính và ngân sách: CFO chịu trách nhiệm quản lý quy trình dự báo tài chính và ngân sách, đảm bảo rằng các dự báo là chính xác và phản ánh đúng tình hình tài chính của công ty.
 • Tư vấn kế hoạch kinh doanh và tài chính: CFO đóng vai trò tư vấn cho các kế hoạch kinh doanh và tài chính dài hạn của công ty, đảm bảo rằng chúng phù hợp với mục tiêu chiến lược và đáp ứng được các yêu cầu tài chính.
 • Xây dựng và phát triển mối quan hệ: CFO thiết lập và phát triển quan hệ với quản lý cấp cao và các đối tác ngoại vi, như ngân hàng, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý, nhằm hỗ trợ và thúc đẩy mục tiêu tài chính của công ty.
 • Đánh giá và cải thiện các quy trình: CFO xem xét tất cả các quy trình liên quan đến tài chính, nhân sự và CNTT, và đề xuất cải thiện để tối ưu hóa hiệu suất và hiệu quả.

Để phù hợp với vai trò này, một CFO cần có một tấm bằng Cử nhân trong các lĩnh vực như Kế toán, Tài chính hoặc Kinh tế, và rất mong muốn là có MBA hoặc CPA. Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và quản lý nhóm là bắt buộc, với các bằng chứng về sự xuất sắc trong công việc. CFO cũng cần thể hiện khả năng giao tiếp và giao tiếp tốt, cả bằng lời nói và bằng văn bản, và có khả năng tương tác với nhân viên ở mọi cấp bậc của tổ chức và đưa ra các quyết định hợp lý.

4. Các kỹ năng cần có của một CFO

Một CFO cần phải sở hữu một loạt các kỹ năng chuyên môn, quản lý và giao tiếp để thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả. Dưới đây là một số kỹ năng quan trọng mà một CFO cần có:

 • Kiến thức chuyên môn về tài chính: Đây là yếu tố quan trọng nhất. Một CFO cần có kiến thức sâu sắc về các nguyên tắc tài chính, bao gồm kế toán, phân tích tài chính, quản lý rủi ro tài chính và đầu tư.
 • Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề: CFO cần có khả năng phân tích số liệu tài chính, dự báo dòng tiền và đưa ra quyết định chiến lược dựa trên các thông tin này. Họ cũng cần có khả năng giải quyết vấn đề một cách logic và hiệu quả.
 • Lãnh đạo và quản lý nhân sự: CFO thường phải lãnh đạo một nhóm nhân viên tài chính. Do đó, họ cần có khả năng quản lý nhân sự, tạo động lực cho đội ngũ và phát triển tài năng trong tổ chức.
 • Kỹ năng giao tiếp: CFO thường phải giao tiếp với nhiều bên liên quan, bao gồm CEO, cổ đông, ngân hàng, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý. Họ cần có khả năng giao tiếp mạnh mẽ và hiệu quả để truyền đạt thông tin tài chính một cách rõ ràng và dễ hiểu.
 • Sự linh hoạt và thích ứng: Môi trường kinh doanh luôn biến đổi, và CFO cần có khả năng linh hoạt và thích ứng để điều chỉnh chiến lược tài chính theo thời gian và tình hình thị trường.
 • Kiến thức về công nghệ thông tin: Hiểu biết về công nghệ thông tin và khả năng làm việc với các hệ thống thông tin tài chính là một lợi thế lớn cho một CFO trong thế giới kinh doanh hiện đại.
 • Tinh thần kiên nhẫn và kiên định:  Một CFO cần có tinh thần kiên nhẫn để xử lý các vấn đề tài chính phức tạp và kiên định để duy trì sự ổn định trong các quyết định tài chính của công ty.