Đào tạo người mới khi không có người nhiều kinh nghiệm trong team?

Đào tạo người mới khi không có người nhiều kinh nghiệm trong team?-001

Câu hỏi: Khi toàn bộ đơn vị là người mới và không thể áp dụng phương pháp "sư phụ - đệ tử" để đào tạo người mới, có phương pháp nào khác để giúp người mới hòa nhập nhanh chóng vào môi trường không?

Miriam:

Tôi cho rằng tình huống trên thường xảy ra trong các đội ngũ khởi nghiệp, nơi mà hầu hết các thành viên mới tham gia không lâu và không có thành viên giàu kinh nghiệm để làm Mentor (người hướng dẫn) cho người mới.

Không thể phủ nhận, vào thời điểm này, công việc của nhân sự sẽ khá vất vả. Trong tình huống như vậy, nhân sự có thể thay đổi góc nhìn, Mentor không nhất thiết phải là đồng nghiệp giàu kinh nghiệm dạy dỗ người mới; chỉ cần họ có thể cung cấp sự hỗ trợ, sẵn lòng trở thành chỗ dựa cho người mới, họ đã có thể là một Mentor tốt.

Điều quan trọng được đề cập ở đây chính là sự hỗ trợ của tổ chức! Mentor không nhất thiết phải là Coach (huấn luyện viên) chỉ dẫn công việc, mà có thể là Mentor về văn hóa doanh nghiệp, hỗ trợ tâm lý.