+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Assistant Sales Manager - ETC

Closed

Sales Business Development Account Management

Icon Location Vị trí
Ho Chi Minh
Icon Vacancies Số lượng còn trống
1 persons

Phúc lợi

13th month salary 13th month salary
Extra health insurance Extra health insurance
Performance bonus Performance bonus
Travel/company trips Travel/company trips
Salary review Salary review

Tổng quan về công việc và trách nhiệm

1. Giới thiệu thông tin Sản phẩm; Quản lý địa bàn và thị trường; Quản lý đội ngũ bán hàng trên địa bàn được phân công: - Địa bàn được phân công (liệt kê cụ thể): - Hướng dẫn trình dược viên thuộc quyền quản lý và thực hiện giới thiệu thông tin sản phẩm đến Khách hàng theo địa bàn được phân công; - Phân công, quản lý, hướng dẫn đội ngũ trình dược viên thuộc quyền quản lý hoàn thành mục tiêu của Công Ty theo phạm vi công việc được giao; Đánh giá kết quả làm việc của nhân viên; - Yêu cầu trình dược viên lên kế hoạch làm việc hàng tuần/ hàng tháng và có trách nhiệm theo dõi việc tuân thủ thực hiện kế hoạch làm việc của trình dược viên. Nếu có sai lệch trong thực hiện kế hoạch làm việc của TDV thì phải nhắc nhở, kiểm tra TDV, nếu TDV vẫn không thực hiện kế hoạch làm việc tốt thì phải có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản gửi quản lý cấp trên trực tiếp và phòng nhân sự để có hướng giải quyết. - Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng quan trọng (KOLs), Khoa Dược, Bảo Hiểm; - Phát triển các cơ hội kinh doanh mới với khách hàng địa bàn hiện tại và cơ hội kinh doanh mới trên thị trường nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh số và cơ số; - Thiết lập các chương trình bán hàng, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng mục tiêu; đạt các KPIs công ty giao; - Phối hợp với Phụ trách sản phẩm tổ chức các chương trình giới thiệu sản phẩm mới, hội thảo hội ngị nhắc lại các sản phẩm hiện hữu để tăng độ nhận biết và doanh thu sản phẩm trên thị trường; - Phối hợp phòng nhân sự tuyển dụng, huấn luyện nhân sự. Có trách nhiệm phối hợp phòng Nhân sự tìm ứng viên trình dược viên trên địa bàn phụ trách để tiến hành phỏng vấn và lựa chọn nhân sự; - Chịu hoàn toàn trách nhiệm về doanh số, thị trường theo địa bàn được phân công: + Chỉ tiêu doanh số quý: Chỉ tiêu Doanh số bán hàng hàng Quý sẽ được Công ty giao vào đầu mỗi Quý. Quản lý vùng kênh Bệnh viện (ETC) có trách nhiệm xác nhận bằng email với công ty và thực hiện đạt doanh số tối thiểu bằng 70% chỉ tiêu Doanh số Quý đã nhận từ công ty. Trường hợp thường xuyên đạt thấp hơn 70% chỉ tiêu doanh số Quý (không đạt từ 2 quý trở lên trong một năm) thì được xem là thường xuyên không hoàn thành công việc; + Triển khai tối đa kết quả trúng thầu tại địa bàn phụ trách: bán tất cả các mặt hàng trúng thầu tại các cơ sở y tế sao cho số lượng hàng bán được đạt được 100% so với số lượng trúng thầu và tăng số lượng 20% (nếu đơn vị có nhu cầu). Tiến hành bán áp thầu các mặt hàng trúng thầu tại các cơ sở y tế tư nhân khác tại địa bàn; - Đưa các sản phẩm mới của công ty có trong kế hoạch triển khai của phòng Kinh doanh vào danh mục thầu của ít nhất 50% địa bàn phụ trách trong một năm. Lập kế hoạch làm việc hàng tháng/quý kèm mục tiêu cụ thể cần đạt được trình cấp quản lý xem xét và phê duyệt vào ngày 20 tây của tháng kế trước. Báo cáo kết quả công việc/lịch làm việc hàng tháng/quý cho cấp quản lý vào ngày 5 tây của tháng kế tiếp, kế hoạch đặt ra có mục tiêu cụ thể như sau: + Đưa thêm sản phẩm mới của công ty (tên hoạt chất, hàm lượng, dạng trình bày, nhóm thuốc...) vào danh mục thầu của các cơ sở y tế và sở y tế thuộc địa bàn mình quản lý theo kế hoạch đã đề ra; + Tìm khách hàng mới. Đạt được các mục tiêu được giao bằng cách đảm bảo thực hiện đúng các kế hoạch và hoạt động trong ngân sách được phê duyệt; - Hỗ trợ tại các Hội nghị/Hội thảo hoặc sự kiện được tổ chức bởi Công Ty hoặc Công Ty tham gia để hỗ trợ khách hàng theo địa bàn được phân công; - Phối hợp và tham gia các chương trình tiếp thị, quảng bá sản phẩm do Công Ty tổ chức; - Luôn cập nhật và áp dụng kiến thức sản phẩm theo yêu cầu của Công ty, các quy định của luật dược hiện hành, các hoạt động của các đối thủ cạnh tranh để hiểu và duy trì vị thế cạnh tranh; Luôn cập nhật các hoạt động của đối thủ cạnh tranh; - Phát hiện và báo cáo tích cực về thông tin kinh doanh hiện tại và có liên quan, ví dụ: đối thủ cạnh tranh thông minh, cơ hội kinh doanh tiềm năng; - Báo cáo về cảnh giác dược và khiếu nại về chất lượng sản phẩm theo hướng dẫn của công ty; - Thu thập thông tin phản hồi và thông tin thị trường liên quan đến các sản phẩm của công ty; 2. Tính tuân thủ: - Mỗi nhân viên của Công Ty có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ Nội quy Công ty và thỏa ước lao động Tập thể, các quy tắc/quy định của Công ty; - Cam kết hoàn thành các chỉ tiêu được cấp quản lý và Công Ty giao; - Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo/huấn luyện theo yêu cầu của Công Ty. - Đảm bảo tất cả các hoạt động của cá nhân/đơn vị tuân thủ các hành vi liên quan, nhu cầu pháp lý và tiêu chuẩn đạo đức và phù hợp với kế hoạch phát triển; 3. Công việc khác: - Lưu trữ các hồ sơ, tài liệu có liên quan trách nhiệm được phân công; - Có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá nhân cho Công Ty theo chính sách tuyển dụng, nội quy lao động/Thỏa ước lao động tập thể (nếu có) của Công Ty và quy định của pháp luật liên quan; - Khởi xướng, xác nhận và thực hiện hệ thống đánh giá/đánh giá hiệu suất để thúc đẩy nhóm; - Xây dựng tinh thần đồng đội mạnh mẽ bằng cách thiết lập các định hướng rõ ràng, làm rõ các khát vọng, cung cấp hỗ trợ, thúc đẩy tinh thần đồng đội và hợp tác và liên tục thu hút mọi người của họ để duy trì sự duy trì. Tạo cơ hội phát triển theo kế hoạch; - Giảm thiểu tác động của vị trí tuyển dụng thông qua lập kế hoạch nguồn lực phù hợp và phối hợp với Phòng nhân sự để đảm bảo tuyển dụng nhân viên kịp thời; - Duy trì hiệu suất nhóm hiệu quả thông qua phát triển mối quan hệ làm việc với đồng nghiệp; - Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận khi được yêu cầu; - Thực hiện các công việc khác do cấp quản lý phân công (và được sự đồng ý của Công ty); 4. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản và trang thiết bị, công cụ dụng cụ sử dụng được cấp phát cho cá nhân; 5. Bảo mật thông tin công ty theo chính sách quy định của công ty; 6. Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp và phòng chống cháy nổ; 7. Thể hiện tinh thần hợp tác trong giải quyết công việc, giao tiếp hiệu quả, cư xử đúng mực với các cấp quản lý, nhân viên, đồng sự và khách hàng; 8. Góp phần xây dựng và duy trì các giá trị văn hóa doanh nghiệp; 9. Lập và kiểm soát ngân sách hoạt động hàng năm của vùng phụ trách; 10. Duy trì mối quan hệ với khách hàng; 11. Tuyển dụng, đào tạo hướng dẫn kỹ năng làm việc cho nhân viên trực thuộc; 12. Đề xuất khen thưởng, sa thải, kỷ luật nhân viên trong thẩm quyền; 13. Quản lý nhân viên theo chính sách quy định của công ty; 14. Thực hiện đúng tiến độ các chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Công ty; 15. Ủy quyền chữ ký: Trưởng Kinh doanh toàn quốc - Nhóm bệnh viện (ETC).

Kỹ năng và kinh nghiệm tối thiểu

- 1 - 3 năm kinh nghiệm làm Quản lý vùng hoặc Trợ lý Quản lý vùng kênh bệnh viên khu vực Khánh Hòa, DakLak, Gia Lai, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định,... (khu vực chính là Khánh Hòa) - Có mối quan hệ tốt với các bệnh viện, thầu và phòng mạch trong khu vực - Có kinh nghiệm với các mặt hàng dược phẩm trong nước, kinh nghiệm với các tập đoàn dược phẩm đã có sẵn thương hiệu trên thị trường sẽ không phù hợp - Độ tuổi: 30 - 35 trở lên - Vị trí này cần ứng viên sẵn sàng đi thị trường, có kinh nghiệm trước đó với khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Tại sao ứng viên nên làm ở đây

- Lương - Bonus doanh số hàng quý - BHXH - Bảo hiểm sức khỏe cá nhân Bảo Minh - Lương tháng 13 - Tăng lương định kỳ hàng năm - Du lịch, Teambuilding - Khám sức khỏe định kỳ - Các chế độ hiếu, hỷ khác theo quy định Công ty


Job Q&A

Quản lý team size bên dưới bao nhiêu người?

It's individual contributor role

No need to lead team

Sản phẩm thuốc chính của mình là gì? (ví dụ: thuốc ung thư, da liễu, tim...)

Our products diversify and you can take this for your ref: http://ampharcousa.com/san-pham


Các vị trí đề xuất

Accounting Excel SAP

1.700 - $2.000

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Business Development Business Development Management

Từ $5.000

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Analog Design Enginering

2.900 - $5.100

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Enginering Fullstack

Lên đến $1.580

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Data Science Management Data Analyst

Sign in to view

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
B2B Business Development Finance / Accounting

Lên đến $4.000

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Digital Marketing Marketing

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
Digital Marketing

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem