+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >
Job remote 2023
Tổng hợp

Job remote 2023

Remote job - làm việc từ xa là gì?


Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc cho phép bạn làm việc tại nhà hoặc bất kỳ đâu thì bạn có thể ngạc nhiên về sự đa dạng của các thuật ngữ được sử dụng để mô tả loại công việc này. Telecommuting, Công việc ảo (virtual job), Công việc từ xa (remote job), Công việc tại nhà,... - Các thuật ngữ này thường được sử dụng làm từ đồng nghĩa với nhau. Tất cả đều xác định một công việc không được thực hiện từ bên trong một văn phòng truyền thống.

Thay vì đi lại đến một văn phòng mỗi ngày để làm việc từ một bàn được chỉ định, việc làm remote có thể thực hiện các dự án của họ ở bất cứ đâu với yêu cầu là hoàn thành  mục tiêu được giao. Mọi người có sự linh hoạt để tạo cho mình không gian làm việc, địa điểm và cả thời gian làm việc; chỉ cần công việc của bạn được hoàn thành trước thời gian được đề ra.

Đây là danh sách một số job làm việc từ xa bạn có thể tham gia ngay bây giờ:

Game Live Service Operator Gấp

Game Operations Game Operations

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Webflow Development Expert

figma Designer

2.000 - $2.500

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Software Engineer (Full-time remote)

English TypeScript FrontEnd

2.500 - $4.000

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Platform Administrator (Remote)

Server Configuration Technical Support

1.000 - $1.800

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior Dealer (Remote)

Financial Markets Trading Excel

1.500 - $2.500

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

[Japanese speaking] Senior Marketing (Remote)

Digital Marketing Brand Marketing Analytics

1.200 - $2.200

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Principal/Expert Unreal Engineer Gấp

Game Development Unreal Algorithm

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem