+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

50+ Top Ứng Viên Administrative Assistant, Secretary Tại Ho Chi Minh trong Tháng Năm 2024

Dưới đây là danh sách top ứng viên Administrative Assistant, Secretary đang tìm việc trong Tháng Năm 2024 tại Ho Chi Minh bạn có tuyển ngay

avatar-candiate-no-gender

Nguyen Thanh

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

Good applicant

HR, Administrator, Education Finance, Accounting Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Bích Trang Từ Thị

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

kinh nghiệm làm việc tốt

HR, Administrator, Education HR Compensation And Benefit (C&B) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Mỹ Huyền Ghe Long

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communication in english

Purchasing & Procurement Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Hương Lan Nguyễn

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

kinh nghiệm làm việc tốt

Purchasing & Procurement Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Thu Thuy Tran

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Compensation And Benefit (C&B) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

LÝ THỊ THANH VÂN

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

Good communication in English

HR Manager Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

LE THAO

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

Good communication in English

Chief Information Officer (CIO) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

TRẦN VĂN TÂM

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

Good communication in English

Frontend Developers Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

TRƯƠNG MINH TRANG

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

Good communication in English

Recruiter Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Vu Minh Quan

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

Good communication in English

General Manager Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Le Thi Thuy Diep

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

Good communication in English

General Manager Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Huu Huy Bui

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

Good communication in English

Purchasing & Procurement Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Hậu Trần

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Sumanaweera N.S

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

Good communication in English

General Manager Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Trang Nhung Nguyễn Thị

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

- Good communication in English

HR, Administrator, Education Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Hung Nguyen

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

- Good communication in English

Administrative Assistant, Secretary Product
avatar-candiate-no-gender

Kim Anh Ho

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

- Good communication in English

Purchasing & Procurement Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

MANH NGUYEN TUAN

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

- Good communication in English

HR, Administrator, Education Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Mỹ Ngọc Mai Thị

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

kinh nghiệm làm việc tốt

Purchasing & Procurement Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Như Quỳnh Phan Nguyễn

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager Recruiter HR Business Partner Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Thiên Khôi Trần

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

- good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager Recruiter HR Business Partner Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Hoàng Sơn Võ

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager Recruiter Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Chiến Thắng Lê

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Thuỳ Trang Lê Thị

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communication in English

Purchasing & Procurement Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Minh Dũng Lê

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

Good communication in English

General Manager Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Floret Jean

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

Good communication in English

Purchasing & Procurement Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Thanh Tai Cao

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communication in English

General Manager Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Kiều Oanh Huỳnh Thị

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

Good communication in English

Purchasing & Procurement Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Trần Văn Tuấn

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

Good communication in English

General Manager Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

NGUYEN THI HAU

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

Good communication in English

Finance, Accounting Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

DANG THI DA THAO

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

Good communication in English

Business Analyst Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Dinh Phong Nguyen

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

Good communication in English

Purchasing & Procurement Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Buu Loc Nguyen

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

Good communication in English

General Manager Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Tan Duong Loi

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

Good communication in English

General Manager Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Bích Ngọc Võ Thị

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communication in English

HR, Administrator, Education Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Văn Nguyen

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communication in english

HR Compensation And Benefit (C&B) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Quang Hieu Mai

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communication in English

HR Manager Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Bao Ngoc Nguyen Dinh

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communication in English

Chief Operating Officer (COO) Administrative Assistant, Secretary Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

TRUNG BA DANG

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Hồng Nhung Nguyễn Thị

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

Good communication in English

Database Administrator Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Bình Khang Do

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communication in English

Database Administrator Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Chi Viet Vo

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communcation in English

Purchasing & Procurement Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Nam Phuong Nguyen Hoang

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communication in English

Purchasing & Procurement Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Lộc Lìn Lầu

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

- good commnication in English

HR, Administrator, Education HR Manager Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

My Hoang Tran

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communication in English

Administrative Assistant, Secretary Customer Service
avatar-candiate-no-gender

Như Thảo Trần Đặng

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communication in English

General Manager Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Yen Nhi Nguyen Thi

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communication in English

Purchasing & Procurement Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

My Van Nguyen Hong

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communication in English

Purchasing & Procurement Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Hoàng Anh Nguyễn Thuỵ

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communication in English

Administrative Assistant, Secretary Customer Service
avatar-candiate-no-gender

Dao Hoang

Administrative Assistant, Secretary
location Ho Chi Minh

good communication in English

Purchasing & Procurement Administrative Assistant, Secretary