+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

50+ Top Ứng Viên Backend Developers Tại Ho Chi Minh trong Tháng Năm 2024

Dưới đây là danh sách top ứng viên Backend Developers đang tìm việc trong Tháng Năm 2024 tại Ho Chi Minh bạn có tuyển ngay

avatar-candiate-no-gender

Doan Truong

Backend Developers
location Ho Chi Minh

I graduated from Polytechnic Da Nang University of Viet Nam with an Engineering degree in IT. I have 3 years experience with Django, I familiar with REST APIs, good at SQL knowledge and design databases system, and I know Postgre. I believe with all of things I learned and worked, I will quickly adapt to the requirements of the job and execute the policies and regulations of your job.

Backend Developers Frontend Developers Full Stack Developers ReactJS Developers Python Developers
avatar-candiate-no-gender

Hoàng Dũng Lê

Backend Developers
location Ho Chi Minh

- good communication in English

Backend Developers Chief Technology Officer (CTO)
avatar-candiate-no-gender

Kim Dung Cao Thi

Backend Developers
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Đình Phong Nguyễn

Backend Developers
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Bảo Thuỵ Trương

Backend Developers
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

MY THANH LY THI

Backend Developers
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Duc Hieu Vu

Backend Developers
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Xuân Thai Dương

Backend Developers
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Như Thắng Tống

Backend Developers
location Ho Chi Minh

good communication in English

Backend Developers Python Developers
avatar-candiate-no-gender

Bao Nguyen

Backend Developers
location Ho Chi Minh

Good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Triet Phan Hien

Backend Developers
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Anh Le

Backend Developers
location Ho Chi Minh

kinh nghiệm 7 năm

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Tuấn Sang Hồ

Backend Developers
location Ho Chi Minh

kinh nghiệm hơn 5 năm

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Phan Tran

Backend Developers
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Thanh Nguyen

Backend Developers
location Ho Chi Minh

Good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Tieu Nguyen Minh

Backend Developers
location Ho Chi Minh

Good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Tiep Van

Backend Developers
location Ho Chi Minh

Good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Tam Vu

Backend Developers
location Ho Chi Minh

good English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Thuc Pham

Backend Developers
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Trung Nguyen Thanh

Backend Developers
location Ho Chi Minh

Good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Quang Trường Nguyễn

Backend Developers
location Ho Chi Minh

- Good communication in English

Backend Developers Frontend Developers Full Stack Developers
avatar-candiate-no-gender

BAO NAM DUONG

Backend Developers
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

NGO THI THU GIANG

Backend Developers
location Ho Chi Minh

With nearly 3 years of experience and skills, she will make a significant contribution to the growth of your company

Backend Developers Frontend Developers
avatar-candiate-no-gender

Duc Thinh Nguyen

Backend Developers
location Ho Chi Minh

good communication in English

Backend Developers Java Developers
avatar-candiate-no-gender

Vu Nguyen Huy

Backend Developers
location Ho Chi Minh

10 years experience as Java Developer Experience in Finance company Technical: Java, Spring, websercive, SQL... Good English Salary expectation: From 3000 USD

Backend Developers Software Engineer Java Developers
avatar-candiate-no-gender

Anh Vo

Backend Developers
location Ho Chi Minh

- good experience in PHP Laravel

Backend Developers Software Engineer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Dat Tran

Backend Developers
location Ho Chi Minh

History of working in the computer software industry. Skilled Java, Python. Research Deep Learning/ Machine Learning. Learn and research about machine learning and deep learning. Work on some projects about computer vision (apply Google Object detection on sticky note), image classification,NLP, time series forecast,...

Backend Developers Software Engineer Python Developers Data engineer Data scientist Data analyst
avatar-candiate-no-gender

Phu Nguyen Luu Duc

Backend Developers
location Ho Chi Minh

7 years experience as web dev, fullstrack Technical skill: PHP, Nodejs, Reactjs Experience in Blockchain company Salary expectation: 3200-3500 USD (NET), current 2k7 NET Good English (Ussually work with clients in Asia)

Backend Developers Software Engineer Frontend Developers Full Stack Developers
avatar-candiate-no-gender

Bui Ba Anh

Backend Developers
location Ho Chi Minh

- Ứng viên tốt nghiệp Thạc sĩ và Kỹ sư Tài năng loại giỏi chuyên ngành Khoa học Máy tính tại đại học Bách Khoa TP.HCM - Ứng viên có khoảng 3 năm kinh nghiệm làm việc ở môi trường Bigdata tại các công ty lớn của Việt Nam. Trong đó có Trung tâm ứng dụng Khoa học dữ liệu của tập đoàn FPT (làm việc trong các hệ thống Data Platform của FPT Telecom và CDP của FPT Retail); Nền tảng Data Platform của Zalopay. - Ứng viên từng lead một team có 3 member tại FPT (Có cả Data Engineer, Data Analyst) - Sẵn sàng làm việc OT mọi lúc mọi nơi. Là người có khả năng định hướng và biết lắng nghe. - Ứng viên có thể relocate ra Hà Nội để làm việc.

Backend Developers Data engineer Data scientist Data analyst
avatar-candiate-no-gender

Đức Tân Đỗ

Backend Developers
location Ho Chi Minh

- good communication in English - Expect salary: 2300 gross - Onboard: ASAP

Backend Developers PHP Developers
avatar-candiate-no-gender

Cong Thanh Ho

Backend Developers
location Ho Chi Minh

Good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Kien Quang

Backend Developers
location Ho Chi Minh

Good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Tai Ngo Thanh Tai Walter

Backend Developers
location Ho Chi Minh

Good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Phuoc Kieu

Backend Developers
location Ho Chi Minh

Good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Dung Nguyen

Backend Developers
location Ho Chi Minh

Good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Thanh Long Bui

Backend Developers
location Ho Chi Minh

Good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Yen Phan

Backend Developers
location Ho Chi Minh

Good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Chris Nguyen

Backend Developers
location Ho Chi Minh

The string did not match the expected pattern.

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

VAN PHAM

Backend Developers
location Ho Chi Minh

Good knowledge of OOP and Design Patterns. Well-acquainted Scrum Agile Methodology (JIRA, VSTS). Continually improving Python automated script for projects

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Hung Nguyen Phuc

Backend Developers
location Ho Chi Minh

'm enthusiastic, responsible and hardworking developer, being work in different project help me learn more professional experience and skill, fast adopt to changes. I'm able to work well under pressure in both team environment as well as individual

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Jin Nguyen

Backend Developers
location Ho Chi Minh

Good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Quang Chu Hồng

Backend Developers
location Ho Chi Minh

6 năm kinh nghiệm

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

NGọc Đặng Duy

Backend Developers
location Ho Chi Minh

nearly 20 years experience in software company at developer or technical learder

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers C, C++ Developers .NET Developers Business Analyst
avatar-candiate-no-gender

Lien Nguyen Thi Kim

Backend Developers
location Ho Chi Minh

Good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst Data engineer Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Hung Tran Nguyen

Backend Developers
location Ho Chi Minh

good communication in English - Expect salary: 1600 gross - Onboard: 30 days

Backend Developers PHP Developers
avatar-candiate-no-gender

Thành Nguyễn

Backend Developers
location Ho Chi Minh

good communication in English

Backend Developers NodeJS Developers
avatar-candiate-no-gender

Trung Hà

Backend Developers
location Ho Chi Minh

- Have 7+ years of working experience in software development - Have experienced in role: Full Stack - Tech stack: PHP, Laravel, NodeJS, Ruby on Rails, Aws, Javascript, Typescript, Jquery, HTML, CSS, Restful API, MySQL, MongoDB, Git, SVN,... - English: Technical, good communicate - Open for new opportunities (notice period: to be confirmed)"

Backend Developers
avatar-candiate-no-gender

Anh Nguyen Ha Viet

Backend Developers
location Ho Chi Minh

10 years experience as Developer, more fullstrack, strong backend Experience with healthcare system Technical skill: - Backend: NodeJs, PHP - Frontend: HTML, CSS, Reactjs, VueJs - Database: MySQ, PostgreSQL, Redis Good English communication Salary expectation: 2000 USD

Backend Developers Frontend Developers Full Stack Developers Technical Architect
avatar-candiate-no-gender

CHI DANG

Backend Developers
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

TUAN LINH HO

Backend Developers
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer