+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

50+ Top Ứng Viên UI/UX Designer Tại Can Tho trong Tháng Bảy 2024

Dưới đây là danh sách top ứng viên UI/UX Designer đang tìm việc trong Tháng Bảy 2024 tại Can Tho bạn có tuyển ngay

avatar-candiate-no-gender

Hoang Yen Tran

UI/UX Designer
location Can Tho

Hoang Yen is a web & application developer with 7 years of experience. He has a Bachelor's Degree majoring in Information Technology and is serious about studying and working. In addition, Yen is also a technology freelancer highly appreciated.

Java Developers UI/UX Designer UI/UX Designer ReactJS Developers Python Developers
avatar-candiate-no-gender

Tran Minh Thang

UI/UX Designer
location Can Tho

Based on my experience as a mobile developerandknowledgeaboutdesigningsystems,I would like to become a UX Designer to delivery a friendly and easy-to-use application.

PHP Developers Software Engineer Full Stack Developers .NET Developers UI/UX Designer Mobile Developers
avatar-candiate-no-gender

Michael Koh Jia Hao

UI/UX Designer
location Can Tho

A recognised member of the CA Singapore and ACCA member with over 10 years of professional experience in the Finance Industry who has proven track record of working autonomously as well as leading teams to ensure company financial objectives are met, with the required quality, timeframes, and profitability goals achieved. A proactive communicator who can build relationships at all levels both internally and externally. Always proactive in taking on new work and complex challenges.

IT Business Analyst Design UI/UX Designer UI/UX Designer HR, Administrator, Education Business Development
avatar-candiate-no-gender

Nhã Lê Minh

UI/UX Designer
location Can Tho

Với kinh nghiệm 07 năm làm việc về design freelancer đối với những khách hàng vừa và nhỏ tại địa phương. Xây dựng thương hiệu và phát triển thương hiệu tại địa phương một cách hiệu quả, xây dựng hình ảnh và thiết kế thương hiệu, website, quảng cáo trên các phương tiện truyền thông và đặc biệt là in ấn. Em sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa về Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effect, Adobe Indesign, Figma ... Đồng thời bản thân em cũng có kinh nghiệm về điều hành hoạt động kinh doanh và Marketing plan nên bản thân em sẽ hiểu sâu sắc hơn về doanh nghiệp, em nghĩ mình phù hợp với vị trí ứng tuyển của quý công ty. Bản thân em có tư duy sáng tạo và biết sử dụng vẽ digital painting. Hy vọng được hợp tác và phản hồi từ Anh/Chị trong thời gian tới. Em xin chân thành cám ơn. Trân trọng.

UI/UX Designer Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Pham Huynh Mi

UI/UX Designer
location Can Tho

Bởi vì ứng viên có kinh nghiệm thực hiện 03 project 100% về Front-end. Chi tiết trong CV

PHP Developers Software Engineer Full Stack Developers .NET Developers UI/UX Designer
avatar-candiate-no-gender

Mai Nguyen

UI/UX Designer
location Can Tho

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Anh Nguyen

UI/UX Designer
location Can Tho

- Portfolio: https://drive.google.com/drive/folders/1OL2N0bdXUzZ2LAvAeq3VZ82mBZF6FsdA - Have 8 years of working experience - Have experience in Graphic, 3D, UI/UX, Product Design - Skill: Sketch, Adobe XD, Illustrator, Photoshop, Indesign, After Effect, Protopie, Overflow, Maze - Good at English

Design UI/UX Designer Graphic Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Duy Tùng Nguyễn

UI/UX Designer
location Can Tho

good communication in English

UI/UX Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

HA THANH NGUYEN HOANG

UI/UX Designer
location Can Tho

good communication in English

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Truong Le Dang

UI/UX Designer
location Can Tho

Good communication in English

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Trần Quốc Bảo Nguyễn

UI/UX Designer
location Can Tho

https://drive.google.com/file/d/1QJcj_dtlqzlBX-UjtHD_Q50_X7ZlH3-Y/view?usp=sharing

UI/UX Designer Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Hoàng Trần

UI/UX Designer
location Can Tho

- well communication in English - used to: Product Design

UI/UX Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Ngoc An Nguyen

UI/UX Designer
location Can Tho

Have 4+ years of working experience as UI/UX Designer and 2+ years team lead & product manager. - Can communicate in English.

IT Design UI/UX Designer UI/UX Designer Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Tuyen Do

UI/UX Designer
location Can Tho

Have 4+ years of working experience as UI/UX Designer. Can communicate in English (Have worked with Singaporean customers).

Design UI/UX Designer Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Quân Bùi

UI/UX Designer
location Can Tho

Link portfolio: https://drive.google.com/file/d/1O0_lCPb4tlDavUHrOM7ZEWPxlYbFo17y/view?usp=sharing https://buiquanvu.github.io/index.html - Good communication in English - Expect salary: 2500

UI/UX Designer
avatar-candiate-no-gender

Quốc Huynh Trần

UI/UX Designer
location Can Tho

Have 5+ years of working experience as UI/UX Designer - Can communicate in English.

IT Design UI/UX Designer Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Thang Dinh

UI/UX Designer
location Can Tho

- Have 3 years of experience as Product Designer/UIUX Designer and 4+ years of experience as Web Developer. Good communication in English.

IT Design UI/UX Designer Graphic Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Stefan Nguyen

UI/UX Designer
location Can Tho

- Your most recent UX/UI Designer position was at Trekkrs where you created a website for data aggregator and listing platform, further more you’ve created design System for FinOS company to make the development process go easier and some products of the company, for example, eKYC product. In addition, you also design UI and research the User Experience of Mirae Asset application and a local finance application called Anto. - Have 4+ years of working experience as UI/UX Designer. Can communicate in English.

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Graphic Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Nhu Duc Tran

UI/UX Designer
location Can Tho

good communication in English

Devops Engineer UI/UX Designer
avatar-candiate-no-gender

ANH DUY HO

UI/UX Designer
location Can Tho

Play a dynamic role among the creative department to share & contribute ideas for the campaign concept with its 360 degrees communication plan.

UI/UX Designer Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Thao Nguyen

UI/UX Designer
location Can Tho

4 years experience as Product Design Strong English (IELTS 7.5) Link porfolio: https://thaonf.com/work passwork for link: thaonf@2021

UI/UX Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Xuan Hung Dao

UI/UX Designer
location Can Tho

good communication in English

UI/UX Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Thanh Trinh Pham

UI/UX Designer
location Can Tho

good communication in English

UI/UX Designer Graphic Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Pham Dao Quynh Anh

UI/UX Designer
location Can Tho

good communication in English

UI/UX Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Tung Nguyen Duy

UI/UX Designer
location Can Tho

4 years experience as UXUI Designer Strong Sketch, Figma, English Experience in e-commerce Link porfolio: https://drive.google.com/drive/folders/1h71ceqRpx--0xuQ24SGjnmfFlPAgmuVV?usp=sharing

UI/UX Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Thanh Hùng Cao

UI/UX Designer
location Can Tho

- Have 3+ years of working experience as Senior UI/UX Designer (Strengths in the field: NFT, Crypto, blockchain). Can communicate in English.

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Tan Dat Nguyen

UI/UX Designer
location Can Tho

Sau khi đọc JD, em thấy rất phù hợp với vị trí này Em mong muốn được làm việc trong môi trường giao tiếp tiếng Anh mặc dù tiếng anh giao tiếp của em còn chưa được tốt. Hy vọng, công ty tạo cơ hội cho em được ứng tuyển vào vị trí này Trân trọng

Frontend Developers UI/UX Designer
avatar-candiate-no-gender

Tan Dat Nguyen

UI/UX Designer
location Can Tho

good communication in English

Frontend Developers UI/UX Designer
avatar-candiate-no-gender

XUÂN HUY HOÀNG

UI/UX Designer
location Can Tho

good communication in English

UI/UX Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Han Nguyen Thi Ngoc

UI/UX Designer
location Can Tho

https://www.behance.net/ngochankt97

Design UI/UX Designer Marketing Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Thái Ngọc Nguyễn

UI/UX Designer
location Can Tho

good communication in English

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Thu Hương Phạm Thi

UI/UX Designer
location Can Tho

good communication in English

UI/UX Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Han Vu

UI/UX Designer
location Can Tho

good communication in English

UI/UX Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Huynh Thanh Tuyen Ha

UI/UX Designer
location Can Tho

Have 3+ years of working experience as Senior web design; 9+ years Designer Team Lead and 3+ years Product Team Lead. Can communicate in English.

Design UI/UX Designer Graphic Designer Product Designer Product Manager Product
avatar-candiate-no-gender

Duc Nguyen

UI/UX Designer
location Can Tho

As a Product Designer, I have created several projects for PageFly which is a #1 Page builder on the Shopify Appstore and also was the first Vietnamese team to publish the Blum theme on the Shopify theme from scratch, which demonstrates my ability to work collaboratively in diverse teams and manage complex projects. As a Product Designer, I understand that change is inevitable, especially when working in an Agile environment. I believe that being flexible and open-minded is crucial to successfully adapting to changes in a project. Thank you for considering my resume. I’m excited about the opportunity to work with your team and contribute my value.

UI/UX Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

DHARAKA KALANA

UI/UX Designer
location Can Tho

https://www.behance.net/kalana28ac2b58?fbclid=IwAR0ITXwwsxduUyk3khCfLVXaV4bEAQYPjvmhFnUH9_B4IehOm9Cg9zkH-BQ

Design UI/UX Designer Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Nguyen Nhat Khanh Dang

UI/UX Designer
location Can Tho

1 Year of experience (frontend-development & Design); Familiar with Java, ReactJS, HTML and CSS; Highlighted projects: Kube (a film website), Uptask (a to-to app), and Phonestore (an e-com website); Personality: communicative, team-player, fast learner.

Frontend Developers UI/UX Designer UI/UX Designer ReactJS Developers
avatar-candiate-no-gender

Bui Thanh Long

UI/UX Designer
location Can Tho

He is a UX/UI designer

UI/UX Designer Management
avatar-candiate-no-gender

Vũ Dương

UI/UX Designer
location Can Tho

I'm a professional UI/UX Designer in product development. 
 I had worked on various big products at the big groups. Besides, I can learn and improve new skills, new technicals by myself. Because I got a Software Engineering degree, I don't only understand how developers face difficulties but also know how to work and help them to find the solutions easily

UI/UX Designer UI/UX Designer Graphic Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Vo Loc

UI/UX Designer
location Can Tho

He had experience in UX

Design UI/UX Designer UI/UX Designer
avatar-candiate-no-gender

Tuan Nguyen

UI/UX Designer
location Can Tho

Hello! I’m Tuan, I started work in UX in 2013, I ensure that products solve real problems for real users in a desirable market using an iterative design process called User-Centered Design: + User Interviews + Ethnographic Studies + Persona Definition & Prototype C

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Graphic Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Thao Vo Phuong

UI/UX Designer
location Can Tho

Open for a job

UI/UX Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

An Nguyen Hoang

UI/UX Designer
location Can Tho

Senior software developer with 10 years of experience in designing, developing, and testing software applications. Strong knowledge in C++, OOP concepts, Design principles & patterns. Knowledge of advanced level programming in C++ including smart pointers, multithreading, thread synchronization, multi-processing, concurrency, and TCP/IP Socket Programming. Experience in: Java, PHP, Python, Javascript. Database experience: MySQL, SQL Server. Thorough knowledge of game programming, development, optimization, debugging, and troubleshooting methods. Good experience in graphics programming, 3D programming, and mathematics. Good experience in using versioning tools: SVN or GIT. Experienced in working on Agile/SCRUM projects. Good experience in software development on Linux OS environment. Have good experience in using Batch script/Shell script. Experienced in using Azure cloud. Experienced in using docker. Working experience in Qt/Qml

IT Backend Developers Unity Developers PHP Developers Software Engineer Devops Engineer Angular Developers
avatar-candiate-no-gender

Thuy Nguyen Ngoc

UI/UX Designer
location Can Tho

THUY NGUYEN C U R R I C U L U M V I T A E KIẾN TRÚC SƯ NGHIÊN CỨU SINH MASTER COURSE NGÀNH ENVIRONMENTAL PROTECTION - BUILDING SERVICES, HYDRO AND ENVIRONMENTAL E N G I N E E R I N G F A C U LT Y O F W A R S A W UNIVERSITY OF TECHNOLOGY.

Cocos Developers Design UI/UX Designer UI/UX Designer Graphic Designer Product Designer Other
avatar-candiate-no-gender

Khoi Hoang

UI/UX Designer
location Can Tho

Designer

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Graphic Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Cao Thanh Hùng

UI/UX Designer
location Can Tho

Portfolio: 1/ https://www.behance.net/caothanhhung 2 /https://dribbble.com/DAVIDUIUXDESIGNER

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Graphic Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Ryan Wijaya Tan

UI/UX Designer
location Can Tho

A Jack of all trades with solid experience as creative, front end designer, both print and digital with more than 20 years experience working for tech/IT companies, digital advertising and publishing. A problem solver and will get things done.

Design UI/UX Designer Graphic Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Văn Hiếu Chu

UI/UX Designer
location Can Tho

có 2 năm kinh nghiệm thiết kế cho đa dạng các thể loại game link portfolio : https://drive.google.com/file/d/1F-9lfVOE8za9GIIaODE9BxzssvY2dOCe/view?usp=sharing

UI/UX Designer Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Chi Pham

UI/UX Designer
location Can Tho

- 6 tháng kinh nghiệm làm việc freelance UI UX - Mong muốn trong công việc: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn - Khu vực quận Đống Đa, Thanh Xuân

Design UI/UX Designer
avatar-candiate-no-gender

Minh Nguyễn

UI/UX Designer
location Can Tho

Một trong những UXW đầu tiên tại Việt Nam. Có nhiều kinh nghiệm trong các công ty Product trong nước và nước ngoài. Hiểu và nắm rất rõ các quy trình làm việc của UXW trong team Product. Hiệu quả làm việc tốt, và có tính gắn bó với công ty.

UI/UX Designer Product Designer