+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Tuấn Nguyễn - Headhunter43828

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 63 ứng viên
Icon cup 0 phỏng vấn
Icon health 0 offers


I'm a Fullstack Recruiter with more than 3 years of experience in recruiting for IT positions (Backend, Frontend, QA,...) and also non-IT fields (Sales, Marketing, Finance,...)

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Tuấn NguyễnCông việc đã hoàn thành (0)


Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer