Tại Sao Nhân Viên Nghỉ Việc? Giải Mã theo Góc Nhìn của Maslow

Tại Sao Nhân Viên Nghỉ Việc? Giải Mã theo Góc Nhìn của Maslow-001

Tại sao nhân viên rời bỏ công việc? Maslow sẽ giúp bạn hiểu rõ

  • Nghỉ việc trong vòng ba ngày: Lương và phúc lợi không đủ để đảm bảo cuộc sống cơ bản.

  • Nghỉ việc trong vòng ba tháng: Điều kiện làm việc không phù hợp.

  • Nghỉ việc trong khoảng ba tháng đến một năm: Môi trường làm việc không phù hợp.

  • Nghỉ việc sau ba năm: Đóng góp không được công nhận.

  • Nghỉ việc sau năm năm: Không có cơ hội phát triển.

Tại sao nhân viên lại nghỉ việc ở các giai đoạn khác nhau? Bằng cách sử dụng lý thuyết nhu cầu của Maslow (1 - nhu cầu cơ bản, 2 - nhu cầu an toàn, 3 - nhu cầu xã hội, 4 - nhu cầu được tôn trọng, 5 - nhu cầu tự thực hiện), chúng ta có thể dễ dàng hiểu được.

Bài viết trên mạng về "Sự khác biệt trong lý do nhân viên nghỉ việc trong vòng 3 tháng và sau khoảng 2 năm" phân tích lý do nhân viên rời bỏ công việc dựa trên kinh nghiệm như sau:

- Nghỉ việc trong vòng 2 tuần sau khi gia nhập công ty có thể liên quan đến vấn đề giao tiếp với bộ phận Nhân sự (HR).

- Nghỉ việc trong vòng 3 tháng liên quan đến sự không phù hợp với công việc và nội dung công việc.

- Nghỉ việc trong vòng 6 tháng liên quan đến cấp trên trực tiếp.

- Nghỉ việc sau khoảng 2 năm liên quan đến văn hóa tổ chức.

- Nghỉ việc trong khoảng 3-5 năm liên quan đến hạn chế trong cơ hội thăng tiến.

- Nghỉ việc sau 5 năm trở lên liên quan đến sự mệt mỏi và không cân bằng trong tốc độ phát triển.

Đây chỉ là phân tích dựa trên kinh nghiệm, tuy nhiên thực tế, bằng cách áp dụng 5 cấp độ nhu cầu của Maslow (1. Nhu cầu về sinh lý, 2. Nhu cầu về an toàn, 3. Nhu cầu về mối quan hệ xã hội, 4. Nhu cầu được tôn trọng, 5. Nhu cầu tự thực hiện), chúng ta có thể thấy rõ hơn.

- Nghỉ việc trong vòng 3 ngày: Do lương thấp không đủ để đảm bảo cơ bản cho cuộc sống (Nhu cầu 1).

- Nghỉ việc trong vòng 3 tháng: Do không phù hợp với điều kiện làm việc (Nhu cầu 2).

- Nghỉ việc trong khoảng từ 3 tháng đến 1 năm: Do không thích nghi với môi trường làm việc (Nhu cầu 3).

- Nghỉ việc sau 3 năm: Do không được công nhận về đóng góp (Nhu cầu 4).

- Nghỉ việc sau 5 năm: Do hạn chế trong cơ hội phát triển (Nhu cầu 5).

Hiểu được mối liên quan giữa các cấp độ nhu cầu này và thời gian làm việc, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về nguyên nhân nhân viên nghỉ việc và tìm cách giải quyết các vấn đề của tổ chức. Hy vọng Aniday có ích với bạn!