Tăng lương & thưởng theo hứng, làm sao để góp ý với sếp không nên làm vậy?

Tăng lương & thưởng theo hứng, làm sao để góp ý với sếp không nên làm vậy?-001

Câu hỏi: Hiện nay, việc quản lý thường dựa vào đánh giá chủ quan hoặc sở thích cá nhân để chia thưởng và điều chỉnh lương cho nhân viên, gây ra sự không công bằng nội bộ và đánh mất nhân viên tài năng. Có những cơ chế quản lý nào có thể giải quyết vấn đề khuyến khích và giữ chân nhân tài?

Lin Juan:

Trước đây, khi tôi đảm nhận vị trí quản lý nhân sự trong doanh nghiệp, tôi thường xuyên phải đối mặt với vấn đề này. Dưới đây là những giải pháp mà tôi áp dụng và muốn chia sẻ với mọi người:

Đào tạo Quản lý về Sử Dụng Lao Động

  • Tiến hành đào tạo cho quản lý về cách sử dụng lao động.

  • Nhắc nhở họ về tác động tiêu cực của sự không công bằng trong việc thưởng hoặc điều chỉnh lương do quan điểm chủ quan.

Thiết Lập Quy Tắc và Tiêu Chuẩn Rõ Ràng

  • Thiết lập một bộ quy tắc và tiêu chuẩn để quản lý biết rõ về mức thưởng hoặc điều chỉnh lương cho từng cấp độ hiệu suất, giúp giảm thiểu sự đánh giá chủ quan.

Ủy Quyền và Kiểm Soát

  • Ủy quyền cho quản lý điều chỉnh, nhưng vẫn theo dõi chặt chẽ. 

  • Yêu cầu quản lý giải thích quyết định của họ nếu có bất thường, đặc biệt là nếu thưởng hoặc điều chỉnh lương tập trung vào một số nhân viên.

Thông Báo Rõ Ràng và Kiểm Định

  • Thông báo rõ ràng với quản lý rằng mọi nghi vấn về sự công bằng sẽ được chuyển lên cấp cao để xác nhận có tồn tại yếu tố chủ quan cá nhân nào hay không.

Tóm lại, mặc dù không thể loại trừ quan điểm cá nhân của quản lý, nhưng chúng ta có thể giảm thiểu yếu tố chủ quan đến mức tối thiểu thông qua các biện pháp khách quan. Bằng cách thực hiện bốn giải pháp trên, tôi tin rằng có thể giảm thiểu việc đánh mất nhân viên ưu tú do sự không công bằng nội bộ.

Trong trường hợp siết chặt quản lý, không chấp nhận lời khuyên từ phía nhân sự, tôi thường để họ tiếp tục theo cách của họ. Khi họ trải qua hậu quả của việc đánh mất nhân viên, họ sẽ nhận ra giá trị của những gì bạn đề xuất. Lúc đó, lời khuyên của bạn sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực. Vì vậy, đôi khi đội ngũ nhân sự cần biết cân nhắc và linh hoạt, đây là một kỹ thuật "Mega" có thể áp dụng. 

Hy vọng bài viết này của Aniday có ích với bạn!