Đừng để doanh thu là lý do không tăng lương! Nên nhìn vào đóng góp của nhân viên

Tăng lương đóng vai trò quan trọng trong việc đối đãi với nhân viên và tạo động lực làm việc. Công ty nên đánh giá thành tích làm việc của nhân viên hàng năm và điều chỉnh mức lương của họ, bất kể khả năng kiếm lợi nhuận của công ty. Việc này là cần thiết để thúc đẩy quản lý hiệu suất trong tổ chức.

Không tăng lương trong thời gian dài có thể dẫn đến việc đánh mất nhân sự chất lượng vì khiến cho họ cảm thấy không được coi trọng. Điều này có thể dẫn đến tình trạng "đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt," làm ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần làm việc và hiệu suất tổ chức.

Thậm chí, trong bối cảnh khó khăn hoặc thiếu lợi nhuận, việc tăng lương vẫn có ý nghĩa. Nhìn nhận thành tích làm việc của nhân viên và điều chỉnh lương theo cách thức cố định sẽ giúp duy trì động lực và hiệu suất làm việc, không chỉ là một biện pháp thưởng cho sự cống hiến mà còn là chiến lược quản lý chặt chẽ.

Cơ sở xác định mức lương: Năng lực và Thành tích

Đừng để doanh thu là lý do không tăng lương! Nên nhìn vào đóng góp của nhân viên-001

Năng lực và Vị trí Công việc

 • Đảm bảo rõ ràng rằng mức lương phản ánh khả năng đảm nhận công việc.

 • Thực hiện đánh giá kỹ năng và năng lực của nhân viên, dựa trên đó xác định mức lương theo bậc thang lương tương ứng.

Theo dõi Năng lực Công việc và Kỹ năng Cá nhân

 • Xác định mục tiêu công việc và kỳ vọng dựa trên năng lực và kỹ năng cá nhân của nhân viên.

 • Đánh giá hiệu suất theo mục tiêu và kỳ vọng, điều chỉnh mức lương tăng hoặc giảm trong phạm vi lương cho vị trí cụ thể.

 • Thưởng hoặc cổ tức hàng năm có thể được áp dụng để bù đắp cho những tình huống mức lương không phù hợp khi tuyển dụng.

Chú ý

 • Tiêu chuẩn lương cần tham khảo mức lương thị trường để đảm bảo tính cạnh tranh.

 • Tránh chênh lệch mức lương quá lớn giữa những nhân viên cùng vị trí và thâm niên để tránh tình trạng không công bằng và không hài lòng.

Thành tích làm việc đóng vai trò quan trọng trong quyết định về tăng lương

Thành tích vượt quá kỳ vọng

 • Tăng lương kèm theo việc nâng cao mục tiêu công việc cho năm tiếp theo.

 • Nếu nhân viên đạt mục tiêu hàng năm, thì họ sẽ được thăng chức, và sau khi thăng chức, mức lương sẽ được điều chỉnh theo vị trí mới.

 • Thành tích và kỳ vọng tương đương

  • Không tăng lương, trừ khi có sự biến động về giá cả.

  • Mục tiêu công việc có thể điều chỉnh đôi chút để đảm bảo sự phát triển liên tục.

 • Thành tích thấp hơn kỳ vọng

  • Cần giảm lương và xem xét khả năng nghỉ việc, đặc biệt là sau ba năm liên tiếp không đạt được mục tiêu.

  • Đối với doanh nghiệp thiếu thông báo và hỗ trợ, nhân viên có thể trở thành những nhân viên kỳ cựu nhưng hiệu suất không thay đổi.

  • Có thể đặt ra câu hỏi về quyết định ở lại công ty, đặc biệt là nếu họ cảm thấy không được công nhận mặc dù đã làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, nếu họ không có khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động, quyết định giữ họ lại có thể ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến của những nhân viên trẻ tài năng, đặt ra vấn đề về sự cân nhắc khi quyết định rời bỏ công ty.

Công ty có kiếm được lợi nhuận hay không là yếu tố quyết định việc điều chỉnh mức lương

Đừng để doanh thu là lý do không tăng lương! Nên nhìn vào đóng góp của nhân viên-002

Nhiều doanh nghiệp không chỉ không thực hiện đánh giá hiệu suất mà còn không điều chỉnh lương vì lý do không có lợi nhuận. Điều này đặt ra câu hỏi về tính logic, khiến cho việc tăng hay giảm lương không phản ánh đầy đủ tình hình kinh doanh. Nếu công ty đang có lợi nhuận và nhân viên đạt thành tích cao, mức tăng lương nên được đánh giá cao. Ngược lại, trong trường hợp công ty không kiếm được lợi nhuận, quyết định về tăng giảm lương cần phải căn cứ vào hiệu suất cá nhân.

Trong trường hợp công ty đang gặp khó khăn về tài chính, không chỉ những nhân viên có thành tích kém mà cả những người có thành tích xuất sắc cũng có thể đối mặt với mức tăng lương thấp hoặc thậm chí không tăng lương. 

Điều này tạo ra vấn đề là làm thế nào để giữ những nhân viên xuất sắc khi lợi nhuận thấp. Có hai khía cạnh cần xem xét: một là đánh giá lại chiến lược kinh doanh để cải thiện hiệu suất tổng thể, và hai là điều chỉnh chi phí lương thưởng dựa trên hiệu suất cá nhân để khuyến khích nỗ lực làm việc và nâng cao sự cạnh tranh của công ty trong thời gian dài. Điều này sẽ không chỉ giữ cho nhân viên hiệu suất cao ổn định mà còn giúp công ty đạt được lợi nhuận, tăng cường sức cạnh tranh tổng thể và duy trì nhân sự chất lượng.