Chiến lược Tìm và Thu Hút Nhân Tài Trẻ trong Bối Cảnh Thiếu Hụt Lao Động

Chiến lược Tìm và Thu Hút Nhân Tài Trẻ trong Bối Cảnh Thiếu Hụt Lao Động-001

Q: Trong bối cảnh thiếu hụt lao động lớn và sự thay đổi quan điểm làm việc của giới trẻ, làm thế nào để tuyển dụng nhân tài cho doanh nghiệp?

A:

Cá nhân Aniday cho rằng, việc tuyển dụng tại các trường học là điều cần thiết, nhưng cũng cần tiếp cận sâu hơn với các trường học, nuôi dưỡng nhóm người trẻ. TSMC (một Công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan) cũng đang làm điều này, thậm chí đã bắt đầu gieo rễ từ các trường trung học, 'Vậy, bạn cũng nên bắt đầu thôi!'

Tuyển dụng tại trường học có nhiều mô hình hợp tác khác nhau, tùy thuộc vào nguồn lực, nhân lực và tình hình hiện tại của bạn, có thể triển khai từng bước. Có thể chia thành ba giai đoạn từ cơ bản đến chuyên sâu:

1. Cung cấp cơ hội thực tập, tuyển dụng số lượng lớn thực tập sinh, thiết lập hệ thống lựa chọn

Cách đơn giản nhất là cung cấp một số cơ hội thực tập, tuyển dụng một số thực tập sinh cho công ty của bạn.

Một số ít công ty thương mại điện tử lớn, ngành công nghệ, mỗi năm có rất nhiều vị trí thực tập sinh, ít nhất là 20, 30 người, nhiều nhất là 50, 60 người. Tại sao họ lại muốn tìm một số lượng lớn thực tập sinh? Thực tế, họ đang thực hiện việc lọc lựa và sắp xếp nhân tài.

Qua quá trình quan sát, so sánh trong thời gian thực tập, những thực tập sinh xuất sắc có thể trở thành nhân viên chính thức của bạn. Khi uy tín của bạn ngày càng tốt, Aniday tin rằng hệ thống lựa chọn có thể ngày càng nghiêm ngặt, tìm kiếm nhân tài xuất sắc hơn.

2. Hợp tác tích cực với các khoa của trường đại học, chương trình thực tập có tính điểm học phần

Bạn có thể tiếp tục hợp tác tích cực với một số khoa của các trường đại học, cung cấp cơ hội thực tập doanh nghiệp có thể quy đổi thành điểm học phần, đây cũng là một kênh tuyển dụng nhân tài. 

3. Cơ hội cho các dự án quy mô trung và lớn có thể hợp tác với giáo sư của trường đại học trong nghiên cứu đề tài

Trong một số dự án nghiên cứu và phát triển, bạn có thể mời giáo sư của trường đại học hợp tác nghiên cứu đề tài. Giáo sư tự nhiên sẽ mời sinh viên của mình tham gia vào nhóm nghiên cứu, thậm chí mời họ đến làm việc tại công ty.

Tại đây, Aniday muốn nhắc nhở các nhà tuyển dụng doanh nghiệp, hãy nhớ tuân thủ 'Luật Lao động', cung cấp mức lương và bảo vệ thích đáng cho thực tập sinh. Mức lương cần trả, phúc lợi cần cung cấp, hãy nhớ đưa cho họ! Hy vọng bài viết này của Aniday có ích cho bạn!