Câu hỏi phỏng vấn nói lên trình độ của HR! Thiết kế câu hỏi theo sơ đồ Maslow

Câu hỏi trong cuộc phỏng vấn cần được xây dựng sao cho có thể hiểu rõ nhu cầu của ứng viên và đồng thời đánh giá khả năng của công ty đáp ứng những kỳ vọng đó. Phỏng vấn không chỉ là cơ hội để đánh giá ứng viên mà còn là dịp để đánh giá trình độ của người thực hiện phỏng vấn. Độ chi tiết của câu hỏi thường thể hiện trình độ của chính công ty, điều này là một điểm mà bộ phận nhân sự cần chú ý.

Trong lĩnh vực phỏng vấn, có nhiều câu hỏi mà các công ty công nghệ thường đặt ra, liên quan đến khả năng ứng phó ngay lập tức, tư duy logic, sáng tạo và các kỹ năng tương tự. Điều này trở nên quan trọng khi tìm kiếm các kỹ sư sáng tạo. 

Tuy nhiên, đối với nhà tuyển dụng, không chỉ việc xác nhận kỹ năng chuyên môn quan trọng mà còn là việc đảm bảo tư duy của ứng viên phù hợp với tư duy của công ty và liệu giá trị có sự tương đồng hay không. Tìm kiếm đồng đội có ý thức hòa mình với giá trị của công ty là quan trọng, tương tự như việc xây dựng mối quan hệ hôn nhân. Nếu giá trị không đồng nhất, khả năng hòa hợp và đồng lòng sẽ trở nên khó khăn, và kết quả cuối cùng có thể là chấm dứt hợp tác.

Vậy làm thế nào để thiết kế các câu hỏi phỏng vấn? Sử dụng cấu trúc của 5 mức nhu cầu của Maslow (1. Ẩm thực, 2. An toàn, 3. Tình bạn, 4. Tôn trọng, 5. Tự thực hiện) như là một khung là cách mà các nhà tuyển dụng có thể xem xét. Hãy tìm hiểu cùng Aniday!

1. Mức Nhu Cầu Ẩm Thực:

Câu hỏi phỏng vấn nói lên trình độ của HR! Thiết kế câu hỏi theo sơ đồ Maslow-001

Khi đặt câu hỏi trong mức nhu cầu này, nhà tuyển dụng có thể tập trung vào khám phá động lực làm việc của ứng viên. Ví dụ, "Bạn cảm thấy thỏa mãn như thế nào khi đạt được mục tiêu cá nhân trong công việc?" sẽ giúp đánh giá mức độ hứng thú và đam mê của ứng viên.

2. Mức Nhu Cầu An Toàn:

Câu hỏi trong mức nhu cầu này có thể xoay quanh đảm bảo an toàn trong môi trường làm việc. "Bạn đã từng đối mặt với tình huống khẩn cấp trong công việc? Làm thế nào bạn đã xử lý?" sẽ giúp nhà tuyển dụng đánh giá kỹ năng quản lý áp lực và tình hình khẩn cấp của ứng viên.

3. Mức Nhu Cầu Tình Bạn:

Câu hỏi phỏng vấn nói lên trình độ của HR! Thiết kế câu hỏi theo sơ đồ Maslow-002

Trong mức nhu cầu này, nhà tuyển dụng có thể tập trung vào khả năng làm việc nhóm của ứng viên. "Bạn cảm thấy thoải mái nhất khi làm việc nhóm hay làm việc độc lập? Hãy chia sẻ một trải nghiệm tích cực khi làm việc cùng đồng đội" là một câu hỏi có thể sử dụng để đánh giá khả năng hòa nhập và giao tiếp.

4. Mức Nhu Cầu Tôn Trọng:

Câu hỏi phỏng vấn nói lên trình độ của HR! Thiết kế câu hỏi theo sơ đồ Maslow-003

Mức nhu cầu này thường liên quan đến việc đánh giá khả năng quản lý, tương tác với đồng nghiệp và sự tự trọng của ứng viên. "Bạn đã từng đạt được sự công nhận trong công việc của mình không? Làm thế nào bạn duy trì mối quan hệ tích cực với đồng đội?" có thể là một câu hỏi phản ánh tốt khía cạnh này.

5. Mức Nhu Cầu Tự Thực Hiện:

Câu hỏi trong mức nhu cầu này hướng tới việc đánh giá khả năng định hình và đạt được mục tiêu cá nhân. "Bạn đặt ra những mục tiêu nghề nghiệp dài hạn của mình như thế nào? Làm thế nào bạn định hình chiến lược để đạt được chúng?" có thể giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về hình dung và kế hoạch phát triển của ứng viên

Tóm lại, việc sử dụng cấu trúc câu hỏi phỏng vấn dựa trên 5 mức nhu cầu của Maslow không chỉ giúp nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên một cách chi tiết mà còn tạo ra một quá trình phỏng vấn có hệ thống, hiệu quả và linh hoạt. Hy vọng bài viết này của Aniday có ích với bạn!