4 doanh mục quản lý chủ chốt của người quản lý xuất sắc cần có

Nếu bạn là một giám đốc, bạn đã bao giờ nghĩ rằng: Những người từng làm việc với bạn trong nhóm đều cảm kích và biết ơn vì có bạn là một giám đốc tốt? Hay họ phàn nàn về lý do tại sao họ lại làm việc với một giám đốc như vậy?

Trên thế giới này, ít có nhà lãnh đạo bẩm sinh, phần lớn đều là những người học hỏi từng ngày và thực hành các chức năng lãnh đạo và quản lý. Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc, từ cấp cơ sở lên cấp cao, và được đào tạo đầy đủ về chức năng quản lý và tư vấn doanh nghiệp, tôi đã tổng hợp ra bốn kỹ năng quản lý cơ bản của giám đốc là "quản lý mục tiêu, quản lý hàng ngày, quản lý hiệu suất và quản lý nhân. Hãy tìm hiểu vấn đề này cùng Aniday nhé!

Từ khóa

 • Trách nhiệm lãnh đạo

 • Quản lý mục tiêu

 • Quản lý hàng ngày

 • Quản lý hiệu suất

 • Quản lý nhân sự

 • Sự lãnh đạo

 • Khả năng lãnh đạo xuất sắc

Mục lục:

 1. Lời nói đầu

 2. Chức năng cốt lõi của người quản lý

 3. Mô tả cấp độ của người lãnh đạo (cấp tiến/trung cấp/cơ sở)

 4. Trách nhiệm chung của người quản lý

 5. Bốn kỹ năng quản lý cơ bản

 6. Nội dung chính của quản lý mục tiêu

 7. Nội dung chính của quản lý hàng ngày

 8. Nội dung chính của quản lý hiệu suất

 9. Nội dung chính của quản lý nhân sự

 10. Kết luận

I. Lời nói đầu: Bạn có muốn trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc không? Những nhà lãnh đạo xuất sắc cần phát triển và tiếp tục học cách thực hành

4 doanh mục quản lý chủ chốt của người quản lý xuất sắc cần có-001

 1. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo, bạn đã bao giờ nghĩ rằng các đồng nghiệp trong nhóm của bạn đã theo dõi bạn rất biết ơn và biết ơn khi có bạn là một nhà lãnh đạo giỏi chưa? Hay bạn phàn nàn về lý do tại sao bạn đi theo một nhà lãnh đạo như vậy?

 2. Trên thế giới này, có rất ít nhà lãnh đạo bẩm sinh. Hầu hết trong số họ trau dồi từng bước, học hỏi liên tục và thực hành các chức năng quản lý lãnh đạo. Đặc biệt, những người lần đầu nhận vai trog lãnh đạo cần ưu tiên rèn luyện các chức năng quản lý lãnh đạo. Đây là một kỹ năng cơ bản để đạt được thành tích lãnh đạo nhóm trong tương lai, và tiếp tục được tổ chức công nhận và chính xác hơn.

 3. Trong hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian, bản thân tác giả đã được đào tạo về các chức năng quản lý hoàn chỉnh từ cơ sở đến lãnh đạo cấp cao. Ngoài ra, ông có kinh nghiệm tư vấn theo dõi và dạy kèm doanh nghiệp. Quan sát thấy rằng nhiều cán bộ doanh nghiệp thiếu khả năng quản lý lãnh đạo thiết yếu và trau dồi một cách có hệ thống, vì vậy tôi cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của chủ đề này. Nó rất cần thiết. Tôi hy vọng sử dụng chủ đề này để không chỉ nhắc nhở tất cả những người quan tâm đến các vị trí quản lý, cán bộ mới và cán bộ cấp cao tiếp tục học hỏi và áp dụng một cách có hệ thống các chức năng quản lý lãnh đạo, mà còn khuyến khích các doanh nghiệp trau dồi quản lý hàng đầu cho các đồng nghiệp sẵn sàng được thăng chức lên các vị trí quản lý và có tiềm năng, để mang lại một tình huống đôi bên cùng có lợi. , nhận kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực!

II. Trách nhiệm cốt lõi của người lãnh đạo

 1. Bất kể cấp độ lãnh đạo nào, anh ấy cần hiểu các nhiệm vụ cốt lõi của việc trở thành một nhà lãnh đạo và nội dung mô tả công việc của mình, và cố gắng hết sức để hoàn thành nó.

 2. Trách nhiệm cốt lõi của một nhà lãnh đạo là lãnh đạo một nhóm người (tức là nhóm của bạn) để hoàn thành các nhiệm vụ/mục tiêu do tổ chức giao.

 3. Hiểu rõ và thực hiện các hướng dẫn công việc của chính người lãnh đạo, đặc biệt là bàn tay nhiệm vụ, chỉ số hiệu suất, chức năng, v.v.

III. Mô tả cấp độ lãnh đạo (cấp cao/trung cấp/cấp độ gốc)

Các hướng dẫn sau đây là những ví dụ chung về các doanh nghiệp nói chung, nhưng mỗi doanh nghiệp sẽ thay đổi tùy theo quy mô của tổ chức!

 1. Các nhà lãnh đạo cấp cao:

A. Đối với tầng lớp kinh doanh, nói chung là những người trên phó chủ tịch, chẳng hạn như phó chủ tịch, tổng giám đốc, v.v.

B. Đối với quản lý, nói chung là nhân sự ở trên cấp quản lý (lãnh đạo bộ phận), chẳng hạn như người quản lý, trợ lý, v.v.

 1. Người giám sát trung cấp: Đối với cấp độ giám sát, nói chung là nhân viên cấp lớp (lãnh đạo đơn vị), chẳng hạn như trưởng bộ phận và phó trưởng bộ phận, v.v.

 2. Các nhà lãnh đạo cơ sở: đối với cấp điều hành, nói chung là nhân sự cấp nhóm, chẳng hạn như trưởng nhóm và phó trưởng nhóm, v.v.

IV. Trách nhiệm chung của Người giám sát

4 doanh mục quản lý chủ chốt của người quản lý xuất sắc cần có-002

 1. Ông Du Shuwu, chủ tịch của Lianqiang, đã từng nói: Trách nhiệm quan trọng nhất của một nhà lãnh đạo là "chỉ đạo" và "quản lý", vì vậy một người quản lý giỏi phải có cả hai khả năng này.

 2. Do đó, trách nhiệm chung của ban quản lý tác giả như sau, và nó cũng không gì khác hơn là phạm vi "lấy người" và "quản lý"

(1.) Lập kế hoạch và xây dựng các chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

(2.) Xây dựng các chính sách, chiến lược và hướng dẫn

(3.) Giao tiếp (bộ phận/liên bộ phận), xác nhận hệ thống, mục tiêu, chính sách, chiến lược

(4.) Giám sát và hỗ trợ cấp dưới hình thành các mục tiêu và kế hoạch thực hiện

(5.) Theo dõi và đánh giá hiệu suất hoạt động của nhóm

(6.) Xây dựng và hợp lý hóa tổ chức và tổ chức

(7.) Lãnh đạo và kích thích tinh thần và ý định của nhóm

(8.) Giải quyết vấn đề của các thành viên trong nhóm

(9.) Giám sát việc xây dựng cơ chế quản lý nội bộ của tổ chức và kiểm toán

(10.) Giải quyết các vấn đề chính có liên quan (chẳng hạn như các biện pháp dự phòng)

(11.) Nuôi dưỡng những người kế nhiệm và dạy các thành viên trong nhóm

V. Các kỹ năng cơ bản của quản lý lãnh đạo: Bốn quản lý chính

 1. Liên quan đến khoa học, gói quản lý lãnh đạo đã làm trầy xước tổ chức, lập kế hoạch, điều phối, kiểm soát, lãnh đạo, v.v. Tác giả tích hợp nghiên cứu quản lý của riêng mình về quản lý doanh nghiệp, thạc sĩ nhân sự, tiến sĩ quản lý kỹ thuật, v.v., cũng như quan sát kinh nghiệm lãnh đạo và huấn luyện tại nơi làm việc trong 30 năm qua, và tích hợp toàn diện "lý thuyết xây dựng xây dựng mang tính xây dựng đơn giản và dễ hiểu về quản lý lãnh đạo", nghĩa là, " Quản lý mục tiêu, quản lý hàng ngày, quản lý hiệu suất, quản lý nhân sự

 2. Lý thuyết kiến trúc của quản lý hàng đầu, sơ đồ kiến trúc như sau:

4 doanh mục quản lý chủ chốt của người quản lý xuất sắc cần có-003

VI. Ý nghĩa chính của quản lý mục tiêu

 1. Peter F. Drucker (Peter ̇Durak): "Quản lý mục tiêu là làm cho việc quản lý mọi thứ hàng ngày trở nên đơn giản và hiệu quả hơn". Do đó, với tư cách là một người quản lý, bạn nên có khái niệm về mục tiêu/dữ liệu để dẫn dắt các thành viên trong nhóm đạt được mục tiêu của họ.

 2. Ông Zhang Zhongmou, người sáng lập TSMC, cũng đề cập rằng "không có quản lý mà không có dữ liệu". Dữ liệu và mục tiêu được tích hợp, giống như dự án chỉ số hiệu suất chính và giá trị mục tiêu của KPI. Cả hai đều không thể thiếu.

 3. Những gì bạn đo lường, bạn sẽ nhận được những gì; nếu bạn không đo lường, bạn không thể quản lý nó.

 4. Các phương pháp quản lý mục tiêu phổ biến gần đây: KPI, DPI, OKR

 5. Kết luận: Nhiều doanh nghiệp thích bổ nhiệm các nhà lãnh đạo với đặc điểm "định hướng thành tích", và hành vi cụ thể của định hướng thành tích là "thành tích, vượt mục tiêu và chấp nhận rủi ro, muốn làm tốt mọi việc, hoặc vượt tiêu chuẩn cực kỳ cao; đặt mục tiêu thách thức cho bản thân". Do đó, có một đặc điểm định hướng thành tích, cộng thêm Một nhà lãnh đạo với kỹ năng quản lý mục tiêu chắc chắn là một trong những yếu tố chính cho những nhà quản lý xuất sắc.

VII. Ý nghĩa chính của quản lý hàng ngày

4 doanh mục quản lý chủ chốt của người quản lý xuất sắc cần có-004

Hàm ý quản lý hàng ngày

Hãy để hoạt động hàng ngày của bộ phận hoạt động một cách có trật tự và hiệu quả, mà không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhân sự hoặc rời đi, giống như các chức năng của chính phủ không thể được vận hành do sự thay thế của các tổng thống.

Nội dung của việc quản lý hàng ngày

(1): KPI của bộ phận trong năm (Quản lý mục tiêu và phân bổ)

(2): Tổ chức bộ phận và phân công nhiệm vụ chính, chỉ số quản lý hàng ngày (DPI)

(3): Tổ chức bộ phận và biên chế nhân sự

(4): Sổ tay nhiệm vụ (sổ tay công việc), bảng tóm tắt đơn vị công tác

(5): Tổng quan về tài liệu của bộ phận (sách quy trình/SOP/biểu mẫu)

(6): Lịch làm việc của bộ phận, cơ chế họp, báo cáo công việc

(7): Bảng đại diện nhân sự

SOP rất quan trọng

(1.) SOP (Standard Operating Procedure) --- Tiêu chuẩn quy trình vận hành. Đây là tiêu chuẩn vận hành dành cho người vận hành. Là tiêu chuẩn công việc của người vận hành, sẽ giải thích và quy định công việc của người vận hành để đạt được tính nhất quán và tiêu chuẩn hóa của công việc.

(2.) "Một công ty chỉ cần hai cuốn sách là đủ, một cuốn là sổ đỏ (sổ tay chất lượng/sổ tay đào tạo), một cuốn là sổ xanh (SOP)", cho thấy phạm vi mở rộng và tầm quan trọng của SOP.

(3.) Tổng hợp ưu điểm của SOP

A. Mục đích của SOP là giảm thiểu sai sót của con người, giảm thiểu khiếm khuyết, xây dựng hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng cao.

B. SOP là tổng hợp các KHOW-HOW của công việc thành quy định tiêu chuẩn dưới dạng văn bản, ngay cả những người không quen thuộc với phương pháp vận hành này cũng có thể nhanh chóng bắt kịp.

C. SOP là thực hiện các vấn đề phức tạp trong thời gian và nguồn lực hạn chế.

D. Bất kỳ công việc nào cũng nên làm như vậy để đảm bảo an toàn và không sai sót.

E. Hoàn thành tiêu chuẩn một cách hiệu quả.

F. Tăng dần độ chính xác của công việc.

G. Trong môi trường làm việc có "tiêu chuẩn", việc đào tạo nhân viên cấp dưới sẽ nhanh hơn.

H. Bí quyết để thành công có thể được sao chép liên tục.

I. KSF: Dành 5% thời gian để xây dựng SOP, giảm 95% chi phí trong tương lai.

Kỹ năng họp nhóm

1. Đề xuất chương trình họp nhóm

(1). Chủ tọa phát biểu

(2). Theo dõi hồ sơ cuộc họp trước

(3). Chủ tọa thông báo các vấn đề quan trọng trong cuộc họp

(4). Đơn vị nghiên cứu/ Đơn vị giải quyết vấn đề

Ví dụ: Xử lý khiếu nại, nâng cao chất lượng, đánh giá hiệu quả đào tạo...

(5). Đề xuất khẩn cấp

(6). Chủ tọa kết luận

2. Cuộc họp hiệu quả là...

(1). Có ý kiến, có quyết định, có hành động

(2). Các điểm chính của biên bản cuộc họp

A. Nội dung quyết định

B. Người chịu trách nhiệm

C. Ngày dự kiến hoàn thành

Tóm tắt

(1.) Sử dụng chu trình quản lý PDCA (liên tục cải tiến) để nâng cao hiệu quả quản lý hàng ngày

(2.) Người quản lý có thể dành nhiều thời gian hơn cho các mục tiêu quan trọng!

(3.) Đừng coi thường tầm quan trọng của SOP, SOP theo đuổi nhanh và tốt, là giải pháp quan trọng cho việc quản lý hiệu quả của người quản lý.

(4.) Quản lý tốt nhất là kịp thời, tần suất họp nhóm được khuyến nghị không quá hai tuần, tốt nhất là họp hàng ngày hoặc hàng tuần.

(5.) Một nhà quản lý xuất sắc nên nỗ lực sử dụng phương pháp quản lý PDCA để giảm thiểu các bất thường trong quản lý hàng ngày, và thời gian dành cho quản lý hàng ngày càng ít càng tốt, để có thể sử dụng thời gian cho các mục tiêu quản lý và quản lý nhân sự quan trọng hơn.

VIII. Nội dung chính của quản lý hiệu suất

 1. Tất cả các doanh nghiệp tư nhân đều nhằm mục đích duy trì khả năng cạnh tranh và lợi nhuận, do đó, quy luật bất biến duy nhất trong tổ chức là: hiệu suất, hiệu suất, hiệu suất. Tất cả các nhà quản lý đều phải thực hiện tốt quản lý hiệu suất để đảm bảo kiểm soát quá trình và đạt được mục tiêu.

 2. Định nghĩa hiệu suất

(1.) Là mức độ đạt được kết quả của mục tiêu dự kiến của tổ chức

(2.) Các thành viên trong tổ chức do người quản lý dẫn dắt, sử dụng các nguồn lực, công cụ và phương pháp khác nhau, tạo ra kết quả theo mục tiêu dự kiến

 1. Mối quan hệ giữa quản lý hiệu suất và đánh giá hiệu suất

(1.) Mục tiêu của quản lý hiệu suất

A. Mục tiêu chiến lược:

 • Hỗ trợ và đạt được các mục tiêu dài hạn và ngắn hạn của doanh nghiệp

 • Đảm bảo thực sự đạt được mục tiêu của tổ chức (chuyển đổi mục tiêu của công ty thành mục tiêu cá nhân) 

B. Mục tiêu quản trị:

 • Thăng chức, luân chuyển, điều chỉnh lương, khen thưởng, đào tạo 

C.Mục tiêu phát triển:

 • Cải thiện hiệu suất của nhân viên, phát triển tiềm năng của nhân viên

 • Cải thiện công việc và tiến bộ

 • Giúp nhân viên phát triển và phát triển

(2.) Mục đích của quản lý hiệu suất (sắp xếp mục đích của quản lý hiệu suất của 100 công ty hàng đầu của Hoa Kỳ)

A. Cải thiện hiệu suất công việc

B. Quản lý khen thưởng

C. Thể hiện kỳ vọng về công việc của nhân viên

D. Hướng dẫn nhân viên

E. Cơ sở quyết định thăng chức

F. Kích thích nhân viên

G. Đánh giá tiềm năng của nhân viên

H. Xác định nhu cầu đào tạo

I. Cải thiện mối quan hệ công việc

J. Giúp nhân viên thiết lập mục tiêu nghề nghiệp

K. Phân công công việc hiệu quả hơn

L. Cơ sở quyết định bổ nhiệm

M. Cơ sở quyết định sa thải và nghỉ việc

N. Hướng dẫn lập kế hoạch dài hạn

(3.) Đánh giá hiệu suất?

A. So sánh kết quả này với mức độ đạt được mục tiêu dự kiến

B. Hầu hết mọi người đều muốn biết họ thể hiện như thế nào trong mắt người quản lý

(4.) Tổng hợp các giải thích trên, đánh giá hiệu suất chỉ là một phần của quản lý hiệu suất, nghĩa là đánh giá hiệu suất chỉ là một phần của quá trình quản lý hiệu suất mà thôi. Như hình dưới đây:

4. Tóm tắt

(1.) Mục tiêu hiệu suất được thống nhất giữa người quản lý và nhân viên mới là "cuốn kinh thánh" của doanh nghiệp!

(2.) Phải cố gắng khách quan, hợp lý và công bằng trong việc phân loại và đánh giá hiệu suất. Khi nhân viên tin tưởng vào hệ thống này, họ sẽ có tinh thần làm việc tích cực, cảm thấy tương lai của mình nằm trong tầm tay và sẵn sàng nỗ lực đóng góp nhiều hơn!

(3.) Các điểm cần lưu ý và đề xuất khi vận hành đánh giá hiệu suất:

A. Khuyến khích người quản lý thực hiện đánh giá hiệu suất (nhưng trước tiên cần học các kỹ năng đàm thoại hiệu quả), tập trung phản hồi cho nhân viên để nhân viên có thể cải thiện hiệu suất nhờ buổi đánh giá!

B. Đánh giá hiệu suất nên đưa ra các vấn đề cần cải thiện và nguyên nhân.

C. Khuyến nghị xây dựng hệ thống quản lý hiệu suất chiến lược (cơ chế): chiến lược/mục tiêu/chức năng.

D. Xây dựng cơ chế liên kết giữa quản lý hiệu suất, lương thưởng, thăng chức và phát triển.

IX. Nội dung chính của quản lý nhân sự:

Cốt lõi của quản lý nhân sự là lãnh đạo, lãnh đạo tốt có thể thúc đẩy và dẫn dắt đội ngũ, tạo ra sự gắn kết và tự chủ.

Những bí quyết lãnh đạo nhân viên hiệu quả

(1.) Trước tiên là tin tưởng, sau đó là phục tùng

A. Khi lần đầu dẫn dắt một nhóm, cần phải tạo dựng niềm tin cho nhóm trước khi họ có thể phục tùng.

B. Chỉ cần khiến nhóm tin tưởng là bước khởi đầu tốt cho người quản lý xuất sắc!

C. Bốn yêu cầu để tạo dựng niềm tin cho nhóm:

 • Làm gương

 • Công bằng

 • Dám chịu trách nhiệm

 • Quan tâm đến con người 

(2.) Một người quản lý hạng nhất là người mà nhân viên của chúng ta chiến đấu vì chúng ta, người quản lý hạng tư là người nhân viên/sếp của chúng ta xem chúng ta chiến đấu! 

(3.) Người lãnh đạo xuất sắc phải có khả năng thấu hiểu con người, hiểu rõ con người một cách nhất định. 

A. Tài năng = Ý chí * Khả năng

 • Khả năng = Đặc điểm * Kỹ năng 

B. Sử dụng ma trận nhân tài theo hiệu suất và ý chí để lãnh đạo phù hợp

 • Ví dụ: Đối với nhân viên có ý chí nhưng năng lực bình thường, hãy lên kế hoạch đào tạo để cải thiện năng lực của họ.

 • Ví dụ: Đối với nhân viên có năng lực nhưng ý chí giảm sút, hãy quan tâm và phỏng vấn để tìm hiểu nguyên nhân giảm sút ý chí của họ và đưa ra hỗ trợ giải quyết.

Các kỹ năng cần thiết để nâng cao khả năng lãnh đạo

(1.) Khả năng lãnh đạo nhóm

A. Bao gồm động viên, hướng dẫn, khiển trách, yêu cầu, phản hồi, khẳng định, v.v.

B. Cách sử dụng phải phù hợp với từng cá nhân

(2.) Khả năng hướng dẫn công việc

(3.) Khả năng quản lý công việc

(4.) Khả năng giao tiếp và truyền đạt

(5.) Khả năng lập kế hoạch và tổ chức chiến lược

(6.) Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề

(7.) Khả năng quản lý hiệu suất

(8.) Khả năng hợp tác nhóm chéo

Tóm tắt

(1.) Loại người giám sát mà hầu hết nhân viên không thích là: EQ là một nhà lãnh đạo tồi, khuyến khích mọi người không quản lý với tính khí, mà hãy đối phó với nó theo cách giải quyết vấn đề. Rốt cuộc, la mắng tính khí sẽ không cải thiện hành vi của nhân viên, cũng như không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Đừng trở thành kiểu lãnh đạo không thích nhất trong tâm trí đồng nghiệp!

(2.) Việc sử dụng khả năng lãnh đạo là để thay đổi quyền lực, nghĩa là làm cho khả năng lãnh đạo (thay đổi từ người này sang người khác) và thực hiện khả năng lãnh đạo phù hợp theo các cấp dưới khác nhau.

(3.) Đối với thế hệ nhân viên mới hiện tại, các nhà lãnh đạo nên loại bỏ suy nghĩ cũ, tìm hiểu cách quản lý của thế hệ mới và hiểu nền tảng phát triển, giá trị và ý tưởng của thế hệ người hâm mộ mới, để lãnh đạo họ một cách hiệu quả!

(4.) Phương châm quản lý lãnh đạo

A. Hãy nghiêm khắc với mọi thứ và hào phóng với mọi người.

- Nghiêm khắc: Nhiệm vụ phải được hoàn thành

- Hãy khoan dung với người khác: giúp người khác phát triển

X. Kết luận

Người thành công tìm cách, người thất bại tìm cớ. Tác giả xin đưa ra các khuôn khổ và phương pháp liên quan đến lãnh đạo quản lý để tham khảo, cùng nhau cố gắng.

Nhìn chung, sử dụng khả năng lãnh đạo để dẫn dắt đội ngũ tạo ra sự gắn kết và tự chủ, trở thành đội ngũ có tinh thần cao và tự quản lý, sử dụng năng lực quản lý để thực hiện quản lý mục tiêu, quản lý hàng ngày, sử dụng khả năng lãnh đạo và năng lực quản lý để triển khai quản lý hiệu suất, đội ngũ phân công hợp tác hoàn thành mục tiêu, trở thành đội ngũ hiệu suất cao!

Người lãnh đạo xuất sắc là một vị trí có thể giúp đỡ người khác, giúp nhân viên trực thuộc của họ phát triển và nâng cao tỷ lệ tái ký hợp đồng trong nghề nghiệp, là một vị trí có sứ mệnh rất quan trọng.

Khuyến khích mọi người tiếp tục học hỏi và thực hành, trở thành trợ giúp nhân viên phát triển và thực hiện sứ mệnh một cách xuất sắc.

Hy vọng bài viết này của Aniday hữu ích với bạn!

https://land-book.com/Aniday_co

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1i2qCd1C231mrrSgw_cPVezIiz6yBYpg