Bắt Đầu Từ Đâu là Lựa Chọn Tốt Nhất Đối Với Nhân Viên?

Q: Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên Nếu công ty không thể cải thiện phản hồi và đề xuất của nhân viên, bạn vẫn cần thực hiện khảo sát chứ?

Jessica:

Bắt Đầu Từ Đâu là Lựa Chọn Tốt Nhất Đối Với Nhân Viên?-001

Cuộc khảo sát độ hài lòng của nhân viên có rất nhiều yếu tố, không thể làm cho mọi yếu tố đều khiến mọi người hài lòng. Đối với những yếu tố không hài lòng, một số có thể cải thiện ngay lập tức và thấy kết quả tức thì; một số cải thiện sẽ mất một thời gian, do đó công ty không thể cải thiện tất cả một lúc được.

Chúng ta có thể xem xét những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ hài lòng tổng thể, ví dụ như vì OOOO, có thể khiến nhân viên không muốn cố gắng, không đồng tình với giá trị của công ty. Nếu mức độ ảnh hưởng cao, HR có thể đưa ra để thảo luận với quản lý.

Baylor:

Bắt Đầu Từ Đâu là Lựa Chọn Tốt Nhất Đối Với Nhân Viên?-002

Gần đây, hai dự án hướng dẫn của tôi đều có tiến hành khảo sát độ hài lòng của nhân viên, và thực sự có đủ loại ý kiến kỳ quặc.

Tôi chỉ có thể nói, đứng từ góc độ của công ty, của HR, rất khó để dự đoán liệu ý kiến của nhân viên có khả thi hay không, hoặc có tính xây dựng hay không. Vì vậy, sau khi công ty thu thập tất cả phản hồi từ nhân viên, vẫn cần phải đánh giá.

Trong mười ý kiến, không tránh khỏi có một hoặc hai ý kiến mà công ty thấy thực sự khó thực hiện, nhưng ít nhất cũng có tám ý kiến thực sự không tồi phải không! Những đề xuất khả thi và tốt này, công ty vẫn phải thu thập và tìm ra tính khả thi của kế hoạch hành động.

Ngoài ra, nếu gặp phải tình huống đặc biệt do nhân viên đề xuất, như bắt nạt tại nơi làm việc, tình trạng sức khỏe tâm thần của đồng nghiệp trong bộ phận không tốt, v.v. Do là khảo sát ẩn danh, công ty, HR có thể không biết người đó là ai, cũng không cần phải điều tra, nhưng trong tương lai chắc chắn phải chú ý hơn!