#6 công cụ để HR chinh phục mục tiêu nhân sự cho công ty

Chúng tôi biết rằng HR luôn đặt mục tiêu và không ngừng phấn đấu để có một quy trình tuyển dụng tối ưu nhất cho công ty.

Nếu vẫn đang phân vân, chưa quyết định được công cụ tìm kiếm nhân sự nào sẽ phù hợp nhất với nhu cầu kinh doanh đang phát triển của công ty, thì ở bài viết này, chúng tôi có các công cụ để trợ giúp bạn từ A đến Z, từ việc tăng tỷ lệ phản hồi tin nhắn đến tìm kiếm ứng viên chất lượng. 

Đọc bài viết tại đây: https://docs.google.com/presentation/d/1si6B9_r5R16SO3_p5vq9YU14Zm_d5xQho7DBefLoSF8/edit#slide=id.g18bf32e68c8_0_1