#6 bước để tăng tốc quá trình tuyển dụng trên Linkedin

1. Thách thức trong Tuyển dụng

Trong thế giới phát triển nhanh chóng như hiện nay, nhà tuyển dụng cần phải tìm cách đẩy nhanh quá trình tuyển dụng để sở hữu các ứng viên tốt nhất. Nghiên cứu chỉ ra rằng, 10% ứng viên hàng đầu thường rời khỏi thị trường lực lượng lao động trong vòng 10 ngày sau khi nhận việc. Trong khi thời gian trung bình để cho hầu hết các công ty tìm được ứng viên phù hợp là khoảng 29 ngày! Nếu không thể theo kịp tốc độ đó thì doanh nghiệp sẽ bỏ lỡ rất nhiều ứng viên giỏi. Vậy các bước HR cần thực hiện để tăng tốc quá trình này là gì?

2. Mẹo tăng tốc quá trình tuyển dụng

Trong tài liệu mới nhất này, chúng tôi sẽ phân tích các mẹo và công cụ để hợp lý hóa đồng thời hiệu quả hóa quá trình tuyển dụng.

Đọc tài liệu tại đây: 

https://docs.google.com/presentation/d/12vflhQUeJ1msUiImy7wVWEhDvKwvBSqsCB8B6t8t46I/edit?fbclid=IwAR1s2dZs6SkHuc0YOPB0iavUZI9r4_w9hDHjy41GQMKBE-CQeLZ73UNLusE#slide=id.g1942ad3aa01_0_1