3 Cách Hiệu Quả để Giữ Nhân Sự Và Ngăn Chặn Nghỉ Việc Sớm

40,4% nhân sự cho rằng khó khăn khi tuyển dụng là "luôn phải tuyển người, vào công ty chưa lâu lại nghỉ việc" thì phải làm sao để tránh vấn đề này, bài viết này của Aniday sẽ cùng bạn tìm hiểu vì sao nhân  viên nghỉ việc, đưa mọi người tránh khỏi tình trạng tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên mới cao.

Với sự tham gia của hơn 200 nhân sự, 40,4% họ cho rằng khó khăn khi tuyển dụng là "luôn phải tuyển người, vào công ty chưa lâu lại nghỉ việc", chưa lâu có thể là ba tháng, nhiều nhất là nửa năm có thể nhân viên mới đã quyết định nghỉ việc, hiện tượng này có thể đơn giản phân loại thành ba nguyên nhân chính."

Ba lý do để những người mới đến rời đi

3 Cách Hiệu Quả để Giữ Nhân Sự Và Ngăn Chặn Nghỉ Việc Sớm-001

  • Có một khoảng cách lớn giữa nội dung công việc và kỳ vọng

Có thể là người tìm việc có hiểu sai, hoặc có một khoảng cách giữa những gì người lãnh đạo cuộc phỏng vấn và trí tưởng tượng của người nộp đơn, và hai bên có thể không đạt được sự đồng thuận.

  • Không thích nghi với phong cách lãnh đạo của các cấp trên

Phong cách lãnh đạo của cấp trên không phù hợp với ứng viên và ảnh hưởng đến động lực làm việc.

  • Văn hóa doanh nghiệp không phù hợp với các giá trị cá nhân

Văn hóa doanh nghiệp không phù hợp với giá trị cá nhân 

Ví dụ: có thể công ty hướng đến năm kinh nghiệm, nhưng cá nhân có thể thiên về có năng lực và hiệu quả thì phải có phần thưởng tương ứng, nói cách khác, thực ra là vấn đề động lực làm việc, tức là động lực làm việc của tôi không phù hợp với những gì doanh nghiệp có thể cung cấp cho tôi.

Hiện tượng trên nhiều hay ít cũng liên quan đến động lực làm việc, vì vậy tiếp theo sẽ đi sâu vào ba yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc.

Ba yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc

3 Cách Hiệu Quả để Giữ Nhân Sự Và Ngăn Chặn Nghỉ Việc Sớm-002

  • Văn hóa tổ chức: làm việc theo nhóm VS cạnh tranh cá nhân

Ví dụ, cho dù văn hóa tổ chức là về tinh thần đồng đội hay khuyến khích cạnh tranh cá nhân, và có thể có một số điều cần phải phù hợp với các giá trị cá nhân.

  • Lãnh đạo: Lãnh đạo có thẩm quyền so với lãnh đạo dân chủ

Cấp trên là lãnh đạo theo kiểu quyền uy hay dân chủ, còn ứng viên thì thích hơn là quyền uy, hay là dân chủ? Không có đúng sai, chỉ có thích hay không thích, hay phù hợp hay không phù hợp.

  • Nội dung công việc: nội dung cố định VS nội dung đa dạng

Nội dung công việc được cung cấp bởi vị trí có thể sáng tạo hoặc cần được thực hiện theo SOP, điều này rất liên quan đến tính cách của các ứng viên.

Ba điểm trên càng nhất quán, động lực của họ sẽ càng mạnh. Ngược lại, động lực của họ càng yếu và các ứng cử viên có thể rời đi trong một thời gian ngắn.

Sau đó, bạn có thể xác nhận động lực làm việc của các ứng viên thông qua ba câu hỏi về động lực làm việc. Các câu hỏi sau đây lấy văn hóa doanh nghiệp là. 

V ví dụ (phần cuối cùng có thể được thay thế bằng phong cách lãnh đạo hoặc nội dung công việc) do chính.

Ba loại câu hỏi về động lực công việc

3 Cách Hiệu Quả để Giữ Nhân Sự Và Ngăn Chặn Nghỉ Việc Sớm-003

Một: Vui lòng đưa ra một ví dụ về văn hóa doanh nghiệp của công việc cuối cùng của bạn?

Hai: Bạn thích và không thích điều gì về văn hóa doanh nghiệp như vậy?

Ba: Lý do thích và không thích là gì?

Sau ba loại xác nhận ở trên, nếu các ứng viên thích nó và có nó trong tổ chức/công việc, hoặc nếu các ứng viên không thích nó và không có nó trong tổ chức/công việc, nó có thể không cần quản lý quá nhiều, bởi vì bản thân các ứng viên thích một mô hình hoặc môi trường như vậy.

Nói một cách tương đối, cần phải xác nhận rằng nhà tuyển dụng thích những gì không có sẵn trong tổ chức/công việc, hoặc nhà tuyển dụng không thích nó, nhưng có trong tổ chức/công việc. Ví dụ, người tham gia thích thăng tiến nhanh chóng, nhưng tổ chức có một mô hình cố định, có thể không đáp ứng được động lực công việc của anh ta.

Người ta đề nghị rằng người lãnh đạo tuyển dụng hoặc nhân sự có thể sử dụng ba loại động lực công việc để xác nhận động lực của người nộp đơn trong cuộc phỏng vấn, để tránh tình trạng khó xử là không phù hợp với tổ chức/công việc sau khi đến.

https://land-book.com/Aniday_co

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1i2qCd1C231mrrSgw_cPVezIiz6yBYpg