+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Leena Vu - Headhunter10253

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 623 ứng viên
Icon cup 172 phỏng vấn
Icon health 31 offers


Hi, I joined Recruitery since 11 2020 and currently working as a Recruitment Consultant on Recruitery. My objective is to help Employers in locating the best candidate by assessing their strengths, skills, proficiency, and personality traits before recommending them to the job. On the other side, I also assist candidates in their search for suitable employment, as well as in the development of their career path and future, by knowing their goals and abilities. Feel free to contact me.

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Leena VuCông việc đã hoàn thành (31)

 • 16/06/2024 10:13 CH
  Icon placement Placement for Principal Fullstack Engineer
 • 23/04/2024 03:33 SA
  Icon placement Placement for Senior SRE/ DevOps
 • 04/12/2023 09:16 SA
  Icon placement Placement for Senior Front-end Engineer (Full-time remote)
 • 16/10/2023 11:14 SA
  Icon placement Placement for Procure-to-Pay (PTP) Team Lead
 • 16/10/2023 06:52 SA
  Icon placement Placement for Finance Executive (Financial Reporting) role 6
 • 15/10/2023 08:15 CH
  Icon placement Placement for Finance Executive (Financial Reporting) role 6
 • 05/09/2023 09:25 SA
  Icon placement Placement for Senior Software Engineering
 • 26/06/2023 08:48 SA
  Icon placement Placement for Finance Executive (Consolidation) - role 2
 • 16/04/2023 09:32 CH
  Icon placement Placement for Senior Software Engineer (Full-time Remote)
 • 06/03/2023 07:26 SA
  Icon placement Placement for Frontend Engineer (Full-time remote)
 • 03/10/2022 06:34 SA
  Icon placement Placement for Senior Back-End Engineer (Full-time remote)
 • 01/08/2022 08:27 SA
  Icon placement Placement for #Web3 Developer
 • 06/07/2022 11:23 SA
  Icon placement Placement for Senior Fullstack Engineer (update reward)
 • 04/07/2022 10:50 SA
  Icon placement Placement for Senior Ruby on Rails Developer
 • 14/03/2022 02:46 SA
  Icon placement Placement for Frontend Engineer (Full-time Remote)
 • 14/02/2022 03:22 SA
  Icon placement Placement for Senior Software Engineer (Full-time Remote)
 • 07/02/2022 06:50 SA
  Icon placement Placement for Senior Software Engineer (Full-time Remote)
 • 26/01/2022 07:45 SA
  Icon placement Placement for #Senior Blockchain Developer (Solidity/Rust)
 • 20/12/2021 04:51 SA
  Icon placement Placement for [HN] Senior Frontend (Full-time Remote)
 • 01/12/2021 01:58 CH
  Icon placement Placement for Senior Software Engineer (Full-time Remote)
 • 22/11/2021 12:00 SA
  Icon placement Placement for Senior Software Engineer (Full-time Remote)
 • 03/11/2021 04:03 CH
  Icon placement Placement for [HN] Senior PHP Laravel Backend (Full-time Remote)
 • 04/10/2021 06:10 SA
  Icon placement Placement for [HCM] Senior Frontend (Full-time Remote)
 • 04/10/2021 04:05 SA
  Icon placement Placement for Junior Software Engineer
 • 01/09/2021 06:06 SA
  Icon placement Placement for Lead Fullstack Engineer (Full-time Remote)
 • 10/08/2021 12:00 SA
  Icon placement Placement for [HCM] Senior Backend developer (PHP Laravel) (Full-time Remote)
 • 15/06/2021 12:00 SA
  Icon placement Placement for Senior Software Engineer (Full-time Remote)
 • 17/05/2021 12:00 SA
  Icon placement Placement for Middle/ Senior Fullstack Developer (Strong C#, .NET Core)
 • 04/05/2021 12:00 SA
  Icon placement Placement for Senior Backend Engineer
 • 01/04/2021 12:00 SA
  Icon placement Placement for DevOps engineer (AWS/Kubernetes/WP)
 • 04/01/2021 12:00 SA
  Icon placement Placement for Product Owner

Việc làm đang mở

QA Automation Engineer

Lên đến $4.000
IT QA, QC, Tester

Leena Vu

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

UI/UX Design Lead/Manager

3.000 - $6.000
Design UI/UX Designer

Leena Vu

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

QA Automation Lead

Thương lượng
IT QA, QC, Tester

Leena Vu

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Product Manager

Từ $2.000
Product Product Manager Product Owner

Leena Vu

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Engineering Manager - Product Team

Lên đến $6.100
IT Country Head/Director/Manager Management

Leena Vu

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Senior UI/UX Designer

Thương lượng
Design UI/UX Designer

Leena Vu

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Production DBA

2.200 - $2.600
IT Data engineer Database Administrator

Leena Vu

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Senior Designer

1.700 - $2.200
Design Other Product Designer

Leena Vu

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Support Engineer

Lên đến $4.500
IT Software Engineer

Leena Vu

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Senior Front-end Developer

2.000 - $2.700
IT Frontend Developers ReactJS Developers

Leena Vu

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Senior Back-end Developer

1.800 - $2.500
IT Backend Developers ReactJS Developers

Leena Vu

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Senior QA Engineer

Lên đến $2.300
IT QA, QC, Tester

Leena Vu

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Senior Server Engineer

Thương lượng
IT Backend Developers Golang Developers

Leena Vu

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

[ID] Country Manager

Thương lượng
Sales & BD & Account Business Development Country Head/Director/Manager

Leena Vu

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Algo-Trading Strategy Researcher (Full-time remote)

Thương lượng
Other Data analyst

Leena Vu

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer