Nhân viên không chỉ là đội ngũ lao động, mà là nguồn vốn quan trọng của tổ chức

Trong thời đại cạnh tranh khốc liệt, mỗi tổ chức đều cần có những chiến lược để tạo ra lợi thế cạnh tranh và duy trì sự phát triển bền vững. Trong số các yếu tố quan trọng, nhân viên được coi là một trong những nguồn lực then chốt để tạo nên sự khác biệt và giá trị cho tổ chức. Tuy nhiên, không phải tổ chức nào cũng nhận thức được vai trò và giá trị của nhân viên, cũng như cách để quản lý và phát triển nhân viên hiệu quả. 

Trong bài viết này, Aniday sẽ giới thiệu cho bạn khái niệm của Human Resource (nguồn nhân lực) và Human Capital (vốn nhân lực), sự khác biệt giữa hai khái niệm này, và làm thế nào để chuyển từ Human Resource sang Human Capital, phát huy giá trị của Human Capital trong tổ chức.

Khái niệm của Human Resource và Human Capital

Nhân viên không chỉ là đội ngũ lao động, mà là nguồn vốn quan trọng của tổ chức-001

 • Human Resource (HR) hay nguồn nhân lực: là thuật ngữ được dùng để chỉ tập hợp các cá nhân có khả năng lao động và đóng góp cho hoạt động của tổ chức. HR được xem là một loại tài sản vô hình, không thể định giá được bằng tiền. HR được quản lý bởi các chính sách, quy trình và hệ thống của tổ chức, nhằm đảm bảo sự tuân thủ, hiệu quả và hài lòng của nhân viên.

 • Human Capital (HC) hay vốn nhân lực: là thuật ngữ được dùng để chỉ tập hợp các kiến thức, kỹ năng, năng lực và thái độ của các cá nhân trong tổ chức. HC được xem là một loại tài sản có giá trị, có thể định giá được bằng tiền. HC được phát triển bởi các hoạt động đào tạo, học tập và sáng tạo của nhân viên, nhằm tăng cường sự năng động, sáng kiến và cam kết của nhân viên.

Sự khác biệt giữa Human Resource và Human Capital

Dựa trên hai khái niệm trên, ta có thể thấy sự khác biệt giữa HR và HC ở các điểm sau:
 

Human Resource (HR) / nguồn nhân lực

Human Capital (HC) / vốn nhân lực

 • Nhấn mạnh vào vai trò của nhân viên là một phần của tổ chức

 • Coi nhân viên là một chi phí cần được kiểm soát

 • Tập trung vào việc quản lý hiện tại của nhân viên

 • Dùng các chỉ số định lượng để đánh giá hiệu suất của nhân viên

 • Nhấn mạnh vào vai trò của nhân viên là một cá nhân có tiềm năng

 • Coi nhân viên là một khoản đầu tư cần được tối ưu hóa

 • Tập trung vào việc phát triển tương lai của nhân viên

 • Dùng các chỉ số định tính để đánh giá giá trị của nhân viên

 

Làm thế nào để chuyển từ Human Resource sang Human Capital, phát huy giá trị của Human Capital

Nhân viên không chỉ là đội ngũ lao động, mà là nguồn vốn quan trọng của tổ chức-002

Để chuyển từ HR sang HC, tổ chức cần có một chiến lược rõ ràng và thực hiện các bước sau:

Chiến lược

 • Xác định mục tiêu và tầm nhìn của tổ chức, cũng như vai trò và đóng góp của nhân viên trong việc thực hiện mục tiêu và tầm nhìn đó.

 • Xác định nhu cầu và mong muốn của nhân viên, cũng như cách để thỏa mãn và vượt qua nhu cầu và mong muốn đó.

 • Xây dựng một nền văn hóa tổ chức thân thiện, hỗ trợ, khuyến khích và thưởng nóng nhân viên.

 • Tạo ra một môi trường làm việc linh hoạt, sáng tạo, hợp tác và thử thách nhân viên.

Phân tích và đề xuất giải pháp

 • Phân tích năng lực hiện tại của nhân viên, cũng như năng lực mong muốn cho từng vị trí và vai trò trong tổ chức.

 • Đề xuất các giải pháp để nâng cao năng lực của nhân viên, bao gồm các hoạt động đào tạo, học tập, tham gia dự án, thay đổi công việc, thăng tiến, giao lưu, v.v.

 • Thực hiện các giải pháp đã đề xuất, theo dõi và đánh giá kết quả.

Tối ưu hóa quá trình

 • Sử dụng các công cụ và phần mềm hiện đại để hỗ trợ quản lý và phát triển HC, ví dụ như hệ thống quản lý học tập (LMS), hệ thống quản lý hiệu suất (PMS), hệ thống quản lý tài năng (TMS), v.v.

 • Tối ưu hóa các quy trình liên quan đến HC, ví dụ như tuyển dụng, đánh giá, phát triển, thưởng phạt, v.v.

 • Liên tục cập nhật và cải tiến các công cụ, phần mềm và quy trình theo sự thay đổi của thị trường và nhu cầu của nhân viên.

Khả năng lập kế hoạch dự án

 • Xác định các dự án có liên quan đến HC, ví dụ như xây dựng một khóa học trực tuyến, triển khai một chương trình huấn luyện, thiết kế một chiến dịch tuyên truyền, v.v.

 • Lập kế hoạch cho các dự án, bao gồm xác định mục tiêu, ngân sách, thời gian, phạm vi, nguồn lực, rủi ro và các bên liên quan.

 • Thực hiện các dự án theo kế hoạch đã lập, giải quyết các vấn đề phát sinh và báo cáo tiến độ.

Phân tích dữ liệu và quyết định

 • Thu thập và xử lý các dữ liệu liên quan đến HC, ví dụ như số lượng nhân viên, tỷ lệ thoát việc, tỷ lệ hài lòng, tỷ lệ cam kết, tỷ lệ năng suất, v.v.

 • Phân tích các dữ liệu để rút ra các kết luận và nhận xét về tình hình hiện tại của HC trong tổ chức.

 • Dựa trên các kết luận và nhận xét để đưa ra các quyết định.

Kết luận

Nhân viên không chỉ là đội ngũ lao động, mà là nguồn vốn quan trọng của tổ chức-003

Nhân viên không chỉ là đội ngũ lao động, mà là nguồn vốn quan trọng của tổ chức. Để chuyển từ Human Resource sang Human Capital, tổ chức cần có chiến lược HC phù hợp với chiến lược kinh doanh, phân tích và đề xuất giải pháp để phát huy giá trị của HC, tối ưu hóa các quá trình liên quan đến HC, nâng cao khả năng lập kế hoạch dự án và phân tích dữ liệu và quyết định của HC. Bằng cách làm như vậy, tổ chức sẽ có được một nguồn vốn con người mạnh mẽ, sáng tạo và hiệu quả. Hy vọng bài viết này của Aniday có ích với bạn!