+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

50+ Top Ứng Viên Digital Marketer Tại Dong Nai trong Tháng Năm 2024

Dưới đây là danh sách top ứng viên Digital Marketer đang tìm việc trong Tháng Năm 2024 tại Dong Nai bạn có tuyển ngay

avatar-candiate-no-gender

Trượng Nguyễn

Digital Marketer
location Dong Nai

uv có kinh nghiệm theo yêu cầu

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Thắng Phạm Ngọc

Digital Marketer
location Dong Nai

Uv nhiệt tình, siêng, chịu cày với thị trường, có tinh thần học hỏi và mong muốn được có cơ hội phát triển hơn trong nghề Sales, có tố chất phát triển lên

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner HR, Administrator, Education
avatar-candiate-no-gender

Lệnh Phan Văn

Digital Marketer
location Dong Nai

Uv có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Sales, có nhiều mối quan hệ khách hàng, nhiệt tình, nắm thị trường Biên Hòa-ĐN, chuyên sâu về kênh GT

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Tiến Trần Văn

Digital Marketer
location Dong Nai

Uv nhiệt tình, siêng, chịu cày với thị trường, có tinh thần học hỏi và mong muốn được có cơ hội phát triển hơn trong nghề Sales, nắm chắc thị trường Biên Hòa-Đồng Nai

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Quân Mai

Digital Marketer
location Dong Nai

UV CÓ KINH NGHIỆM THEO YÊU CẦU JD, NGOẠI HÌNH SÁNG, NẮM CHẮC CÁC BƯỚC BÁN HÀNG, Nhiệt tình và giao tiếp rất khéo léo. Kỹ năng quản lý tốt, chắc, có tiềm năng phát triển lên vị trí ASM

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Đức Hoàng

Digital Marketer
location Dong Nai

UV CÓ KINH NGHIỆM THEO YÊU CẦU JD, NGOẠI HÌNH SÁNG, NẮM CHẮC CÁC BƯỚC BÁN HÀNG

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Thích Dương

Digital Marketer
location Dong Nai

UV CÓ KINH NGHIỆM THEO YÊU CẦU JD

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Lâm Trương Hữu

Digital Marketer
location Dong Nai

Uv có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Sales, có nhiều mối quan hệ khách hàng, nhiệt tình, nắm thị trường, chuyên sâu về kênh GT

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Mai Nguyen

Digital Marketer
location Dong Nai

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Hong Thinh Pham

Digital Marketer
location Dong Nai

- Expect salary: 17 triệu net - Onboard: ASAP

Digital Marketer Content Marketer, Copywriter
avatar-candiate-no-gender

HA THANH NGUYEN HOANG

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Truong Le Dang

Digital Marketer
location Dong Nai

Good communication in English

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Huyền Dinh

Digital Marketer
location Dong Nai

- Good communication in English - Expect salary: 1000 gross - Onboard: 30 days

Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Hồng Anh Lương

Digital Marketer
location Dong Nai

- Good communication in English - Expect salary: 1500 gross - Onboard: After Tet’s holiday.

Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Quỳnh Tiên Le Ho

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

NGUYỄN VĂN HÙNG

Digital Marketer
location Dong Nai

Good communication in English

Digital Marketer Brand Marketer
avatar-candiate-no-gender

Hương Lê Tran

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Mộng Linh Nguyễn Thị

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Trâm Khanh Phan

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Đăng Lưu Hà

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Ý Thiên Tăng Lý

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

HONG HOA LE THI

Digital Marketer
location Dong Nai

- Good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Thuỳ Linh Do

Digital Marketer
location Dong Nai

- Good communication in English

Digital Marketer Brand Marketer
avatar-candiate-no-gender

Samar Ouf

Digital Marketer
location Dong Nai

- Good communication in English

Digital Marketer Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Loc Truong Khac

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner
avatar-candiate-no-gender

Khang Vo

Digital Marketer
location Dong Nai

- tiếng anh giao tiếp cơ bản - mức lương: 14 triệu - đã từng chạy GG Ads và FB ads

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Văn Tiền Trần

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Hiền Nguyễn

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Phan Anh Tran Thi

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

My Linh Nguyen Thi

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner
avatar-candiate-no-gender

Văn Hien Nguyen

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Công Phúc Đinh

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Quang Biêu Tran

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Hà Phạm

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Trâm Trần

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Minh Quan Vu

Digital Marketer
location Dong Nai

- 3+ years of working experience - Skill: presentation, pitching, solving problem, communication, MS, self-management - English: IETLS 7.5 - Open to new opportunities (notice period: to be confirmed)

Marketing Digital Marketer HR, Administrator, Education Content Marketer, Copywriter Brand Marketer
avatar-candiate-no-gender

Doan Thi Yen Xuan

Digital Marketer
location Dong Nai

She had experience in marketing and use to work for cryptocurrency project

Digital Marketer Brand Marketer
avatar-candiate-no-gender

Trung Hiếu Lâm Thái

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Uyen Thu Nguyen Duc

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Quoc Tien Bui

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner
avatar-candiate-no-gender

Khai Le

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Huong Dang

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner
avatar-candiate-no-gender

Thien Kim Hoang

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner
avatar-candiate-no-gender

Thiện Hoàng Trần

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Digital Marketer Management
avatar-candiate-no-gender

Phuong Quynh Ta

Digital Marketer
location Dong Nai

Quynh is the best candidate for this position. She graduated with honors from Hanoi Foreign Trade University and has 4 years of experience as a marketing and project development manager at 3 large corporations such as SUNHOUSE GROUP, APEC GROUP & TOPICA.

Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Management Sales Executive Sales Leader Telesales
avatar-candiate-no-gender

Minh Thông Le

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Xuân An Phung Thi

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Vân Quỳnh Trần Phương

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Thái Ngọc Nguyễn

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Thao Vy Nguyen

Digital Marketer
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Content Marketer, Copywriter Digital/Technical Sales