+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

50+ Top Ứng Viên Digital Marketer Tại Vung Tau trong Tháng Sáu 2024

Dưới đây là danh sách top ứng viên Digital Marketer đang tìm việc trong Tháng Sáu 2024 tại Vung Tau bạn có tuyển ngay

avatar-candiate-no-gender

Hưng Phạm

Digital Marketer
location Vung Tau

UV CÓ KINH NGHIỆM THEO YÊU CẦU JD

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Toàn Nguyễn

Digital Marketer
location Vung Tau

uv có kinh nghiệm theo yêu cầu

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Thanh Tăng Quốc

Digital Marketer
location Vung Tau

Uv có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Sales, có nhiều mối quan hệ khách hàng, nhiệt tình, nắm thị trường Bình Thuận, chuyên sâu về kênh GT, làm ở các công ty Sữa Vinamilk, dầu Tường An nên kiến thức về thị trường, cách thức triển khai bán hàng rất chắc

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Trung Đinh Hoàng

Digital Marketer
location Vung Tau

uv có kinh nghiệm theo yêu cầu

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Khoa Nguyễn

Digital Marketer
location Vung Tau

uv có kinh nghiệm theo yêu cầu

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Phong Nguyễn

Digital Marketer
location Vung Tau

0938974409

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Hợi Phan Văn

Digital Marketer
location Vung Tau

Uv có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Sales, có nhiều mối quan hệ khách hàng, nhiệt tình, nắm thị trường chắc, chuyên sâu về kênh GT, có khả năng tuyển dụng-đào tạo nhân viên tốt

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Ý Phạm Trần Hữu

Digital Marketer
location Vung Tau

uv có kinh nghiệm theo yêu cầu

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Thơm Lữ Tấn

Digital Marketer
location Vung Tau

uv có kinh nghiệm theo JD yêu cầu

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Vũ Trần

Digital Marketer
location Vung Tau

UV CÓ KINH NGHIỆM THEO YÊU CẦU JD

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Mai Nguyen

Digital Marketer
location Vung Tau

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Hong Thinh Pham

Digital Marketer
location Vung Tau

- Expect salary: 17 triệu net - Onboard: ASAP

Digital Marketer Content Marketer, Copywriter
avatar-candiate-no-gender

HA THANH NGUYEN HOANG

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Truong Le Dang

Digital Marketer
location Vung Tau

Good communication in English

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Huyền Dinh

Digital Marketer
location Vung Tau

- Good communication in English - Expect salary: 1000 gross - Onboard: 30 days

Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Hồng Anh Lương

Digital Marketer
location Vung Tau

- Good communication in English - Expect salary: 1500 gross - Onboard: After Tet’s holiday.

Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Quỳnh Tiên Le Ho

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

NGUYỄN VĂN HÙNG

Digital Marketer
location Vung Tau

Good communication in English

Digital Marketer Brand Marketer
avatar-candiate-no-gender

Hương Lê Tran

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Digital Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Mộng Linh Nguyễn Thị

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Trâm Khanh Phan

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Đăng Lưu Hà

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Ý Thiên Tăng Lý

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

HONG HOA LE THI

Digital Marketer
location Vung Tau

- Good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Thuỳ Linh Do

Digital Marketer
location Vung Tau

- Good communication in English

Digital Marketer Brand Marketer
avatar-candiate-no-gender

Samar Ouf

Digital Marketer
location Vung Tau

- Good communication in English

Digital Marketer Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Loc Truong Khac

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner
avatar-candiate-no-gender

Khang Vo

Digital Marketer
location Vung Tau

- tiếng anh giao tiếp cơ bản - mức lương: 14 triệu - đã từng chạy GG Ads và FB ads

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Văn Tiền Trần

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Digital Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Hiền Nguyễn

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Phan Anh Tran Thi

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

My Linh Nguyen Thi

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner
avatar-candiate-no-gender

Văn Hien Nguyen

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Công Phúc Đinh

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Quang Biêu Tran

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Digital Marketer Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Hà Phạm

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Digital Marketer Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Trâm Trần

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Minh Quan Vu

Digital Marketer
location Vung Tau

- 3+ years of working experience - Skill: presentation, pitching, solving problem, communication, MS, self-management - English: IETLS 7.5 - Open to new opportunities (notice period: to be confirmed)

Marketing Digital Marketer HR, Administrator, Education Content Marketer, Copywriter Brand Marketer
avatar-candiate-no-gender

Doan Thi Yen Xuan

Digital Marketer
location Vung Tau

She had experience in marketing and use to work for cryptocurrency project

Digital Marketer Brand Marketer
avatar-candiate-no-gender

Trung Hiếu Lâm Thái

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Uyen Thu Nguyen Duc

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Quoc Tien Bui

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner
avatar-candiate-no-gender

Khai Le

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Huong Dang

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner
avatar-candiate-no-gender

Thien Kim Hoang

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner
avatar-candiate-no-gender

Thiện Hoàng Trần

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Digital Marketer Management
avatar-candiate-no-gender

Phuong Quynh Ta

Digital Marketer
location Vung Tau

Quynh is the best candidate for this position. She graduated with honors from Hanoi Foreign Trade University and has 4 years of experience as a marketing and project development manager at 3 large corporations such as SUNHOUSE GROUP, APEC GROUP & TOPICA.

Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Management Sales Executive Sales Leader Telesales
avatar-candiate-no-gender

Minh Thông Le

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Xuân An Phung Thi

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Vân Quỳnh Trần Phương

Digital Marketer
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Digital Marketer