+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

50+ Top Ứng Viên Marketing / Truyền thông Tại Vung Tau trong Tháng Năm 2024

Dưới đây là danh sách top ứng viên Marketing / Truyền thông đang tìm việc trong Tháng Năm 2024 tại Vung Tau bạn có tuyển ngay

avatar-candiate-no-gender

Hưng Phạm

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

UV CÓ KINH NGHIỆM THEO YÊU CẦU JD

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Toàn Nguyễn

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

uv có kinh nghiệm theo yêu cầu

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Thanh Tăng Quốc

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

Uv có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Sales, có nhiều mối quan hệ khách hàng, nhiệt tình, nắm thị trường Bình Thuận, chuyên sâu về kênh GT, làm ở các công ty Sữa Vinamilk, dầu Tường An nên kiến thức về thị trường, cách thức triển khai bán hàng rất chắc

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Trung Đinh Hoàng

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

uv có kinh nghiệm theo yêu cầu

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Khoa Nguyễn

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

uv có kinh nghiệm theo yêu cầu

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Ý Phạm Trần Hữu

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

uv có kinh nghiệm theo yêu cầu

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Thơm Lữ Tấn

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

uv có kinh nghiệm theo JD yêu cầu

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Vũ Trần

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

UV CÓ KINH NGHIỆM THEO YÊU CẦU JD

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Phong Nguyễn

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

0938974409

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Hợi Phan Văn

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

Uv có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Sales, có nhiều mối quan hệ khách hàng, nhiệt tình, nắm thị trường chắc, chuyên sâu về kênh GT, có khả năng tuyển dụng-đào tạo nhân viên tốt

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Mai Nguyen

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Gia Bửu Tô

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

- kinh nghiệm làm việc tốt

Marketing Brand Marketer
avatar-candiate-no-gender

HA THANH NGUYEN HOANG

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

good communication in English

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Truong Le Dang

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

Good communication in English

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Quỳnh Tiên Le Ho

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Huynh Hieu

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

Good communication in English

Marketing Brand Marketer
avatar-candiate-no-gender

Thao Ta

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

10 years international experience in Partnership, Business Development, Marketing and Communication. Proficient in English & Vietnamese

Marketing Business Development
avatar-candiate-no-gender

Hai Nghiem Hoang

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

Multi-language, international experience in Marketing

Marketing Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Lâm Sơn Hoàng

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

Tiếng anh đọc hiểu chuyên môn tốt Mức lương mong muốn: 1500

Marketing Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Phat Nguyen

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

- Good communication in English

Marketing Sales & BD & Account
avatar-candiate-no-gender

Khang Vo

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

- tiếng anh giao tiếp cơ bản - mức lương: 14 triệu - đã từng chạy GG Ads và FB ads

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Thuý Hằng Lê Thị

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Brand Marketer
avatar-candiate-no-gender

Hiền Nguyễn

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Cẩm Nhung Nguyễn Ha

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

kinh nghiệm làm việc tốt

Marketing Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Quynh Le

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

Good communication in English

Marketing Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Minh Quan Vu

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

- 3+ years of working experience - Skill: presentation, pitching, solving problem, communication, MS, self-management - English: IETLS 7.5 - Open to new opportunities (notice period: to be confirmed)

Marketing Digital Marketer HR, Administrator, Education Content Marketer, Copywriter Brand Marketer
avatar-candiate-no-gender

Dung Tran Thi Thuy

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

IELTS 6.5 - 2021 - Porfolio: https://bit.ly/3cmkNbc Beauty Community - Content Marketing - DM&C JSC

Marketing Content Marketer, Copywriter
avatar-candiate-no-gender

PHẠM MAI CHI

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

- At least 5 years of working experience in B2B Marketing - Deep understanding of multi-channel B2B marketing channels, tactics, and strategies, including SEM, social media marketing, content, email marketing, webinars and organic. - A passion for testing new ideas, learning fast, and iterating - Attention to detail and analytical skills to determine effectiveness and ROI of programs - Experience using Hubspot, Google Analytics, data providers - Affinity for Edtech products & talking to potential corporate/ education clients - B2B SAAS experience at the early stage and through high growth

Marketing Management
avatar-candiate-no-gender

Toan Nguyen Vu

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Trung Hiếu Lâm Thái

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Quang Lam

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Marketing Manager Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Thiện Hoàng Trần

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Digital Marketer Management
avatar-candiate-no-gender

Huu Dat Nguyen

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Marketing Strategy Planner Finance, Accounting
avatar-candiate-no-gender

Phuong Quynh Ta

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

Quynh is the best candidate for this position. She graduated with honors from Hanoi Foreign Trade University and has 4 years of experience as a marketing and project development manager at 3 large corporations such as SUNHOUSE GROUP, APEC GROUP & TOPICA.

Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Management Sales Executive Sales Leader Telesales
avatar-candiate-no-gender

Minh Thông Le

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Quoc Vuong Nguyen

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

good communication in English

Marketing General Manager
avatar-candiate-no-gender

Xuân An Phung Thi

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Vân Quỳnh Trần Phương

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Han Nguyen Thi Ngoc

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

https://www.behance.net/ngochankt97

Design UI/UX Designer Marketing Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Thái Ngọc Nguyễn

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

good communication in English

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Kim Ngan Le

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Marketing Strategy Planner Brand Marketer
avatar-candiate-no-gender

My Nguyễn

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

good experience in Marketing SAAS in health industry

Marketing Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Thiên Bảo Nguyễn Hoàng

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Quynh Huong Nguyen Pham

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Brand Marketer
avatar-candiate-no-gender

Van Vu

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

good communication in English

Marketing Digital Marketer
avatar-candiate-no-gender

Tú Lê Đinh Hoàng

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

Good communication in English

Marketing Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Thanh Duc Lam

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

5 years of experience in team management and implementing online marketing campaigns

Marketing Digital Marketer Marketer Content Marketer, Copywriter
avatar-candiate-no-gender

Tran Huu Vu

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

I have been working as a versatile multimedia designer/leader who is adept in meeting client’s needs. In video production, I worked with directors from conception to completion to ensure final films became products which fit the studio’s vision. I excel at handling various projects simultaneously while maintaining quality and creative level.

Marketing Digital Marketer Brand Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

KHANG DANG VUONG

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

MY L ONG- T E RM GOAL S I NVOL VE GROWI NG WI T H A COMPANY WHE RE I CAN CONT I NUE T O L E ARN, T AKE ON ADDI T I ONAL RE SPONSI BI L I T I E S, AND CONT RI BUT E AS MUCH VAL UE AS POSSI BL E T O T HE T E AM. I L OVE T HAT YOUR COMPANY E MPHASI Z E S PROF E SSI ONAL DE VE L OPME NT OPPORT UNI T I E S. I WOUL D T AKE F UL L ADVANT AGE OF T HE E DUCAT I ONAL RE SOURCE S AVAI L ABL E

Marketing Digital Marketer Content Marketer, Copywriter
avatar-candiate-no-gender

Tran Tran Thi Quynh

Marketing / Truyền thông
location Vung Tau

I am considered a person who understands and helps employees develop their strengths, also closely monitors and motivates them to work hard . In order to describe my personal characteristics, I would say 5 following specific words: “Never give up”, “Listenable”, “Highly concentrate”, "Solution finding" and “Positive”.

Design Marketing HR, Administrator, Education Management Marketer Purchasing & Procurement HR Manager