+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

50+ Top Ứng Viên Marketing Strategy Planner Tại Dong Nai trong Tháng Năm 2024

Dưới đây là danh sách top ứng viên Marketing Strategy Planner đang tìm việc trong Tháng Năm 2024 tại Dong Nai bạn có tuyển ngay

avatar-candiate-no-gender

Uyên Nguyễn Thị Thanh

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

As a SME consultant, many years of working in the public sector, much experiences in working with local and central governmental agencies, domestic and foreign associations, trained by well known like Fulbright or Harvard, JICA, USAID...,; Participated in many international projects with large organizations such as the USAID, JICA, SMRJ, Australia Award Fellowship, Canadian International Development Agency DFATD with high value for communities as the Vietnamese SMEs, innovation entrepreneurs, social impact businessman, women and people with disabilities; Participating in extensive networks with various SME organizations, academies, associations and NGOs in Vietnam and many countries.

Project Manager Business Analyst Marketing Strategy Planner Management Business Development Sales Leader Chief Operating Officer (COO)
avatar-candiate-no-gender

Trượng Nguyễn

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

uv có kinh nghiệm theo yêu cầu

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Thắng Phạm Ngọc

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

Uv nhiệt tình, siêng, chịu cày với thị trường, có tinh thần học hỏi và mong muốn được có cơ hội phát triển hơn trong nghề Sales, có tố chất phát triển lên

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner HR, Administrator, Education
avatar-candiate-no-gender

Lệnh Phan Văn

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

Uv có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Sales, có nhiều mối quan hệ khách hàng, nhiệt tình, nắm thị trường Biên Hòa-ĐN, chuyên sâu về kênh GT

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Tiến Trần Văn

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

Uv nhiệt tình, siêng, chịu cày với thị trường, có tinh thần học hỏi và mong muốn được có cơ hội phát triển hơn trong nghề Sales, nắm chắc thị trường Biên Hòa-Đồng Nai

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Quân Mai

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

UV CÓ KINH NGHIỆM THEO YÊU CẦU JD, NGOẠI HÌNH SÁNG, NẮM CHẮC CÁC BƯỚC BÁN HÀNG, Nhiệt tình và giao tiếp rất khéo léo. Kỹ năng quản lý tốt, chắc, có tiềm năng phát triển lên vị trí ASM

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Đức Hoàng

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

UV CÓ KINH NGHIỆM THEO YÊU CẦU JD, NGOẠI HÌNH SÁNG, NẮM CHẮC CÁC BƯỚC BÁN HÀNG

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Thích Dương

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

UV CÓ KINH NGHIỆM THEO YÊU CẦU JD

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Lâm Trương Hữu

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

Uv có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Sales, có nhiều mối quan hệ khách hàng, nhiệt tình, nắm thị trường, chuyên sâu về kênh GT

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Mai Nguyen

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Anh Lan Hoang

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

HA THANH NGUYEN HOANG

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Truong Le Dang

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

Good communication in English

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Mộng Linh Nguyễn Thị

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Trâm Khanh Phan

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Đăng Lưu Hà

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Quý Lê

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Ý Thiên Tăng Lý

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Lâm Sơn Hoàng

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

Tiếng anh đọc hiểu chuyên môn tốt Mức lương mong muốn: 1500

Marketing Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Huong Truong

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

- Good communication in English

Project Manager Marketing Strategy Planner
avatar-candiate-no-gender

HONG HOA LE THI

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

- Good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

QUỲNH HƯƠNG ĐÀO THỊ

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

- Good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketer
avatar-candiate-no-gender

Loc Truong Khac

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner
avatar-candiate-no-gender

Phương Trương

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in english

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Thái Ngọc Nguyễn

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Trâm Nguyễn

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Thuận Trần

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Thái Hiếu Trần

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Strategy Planner Brand Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Phương Tạ

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Hải Đường Phan Nguyễn

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Huyền Trang Phạm Thị

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Thanh Phu Pham

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Cẩm Nhung Nguyễn Ha

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

kinh nghiệm làm việc tốt

Marketing Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Phan Anh Tran Thi

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

My Linh Nguyen Thi

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner
avatar-candiate-no-gender

Quynh Le

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

Good communication in English

Marketing Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Văn Hien Nguyen

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Công Phúc Đinh

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Trâm Trần

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Phan Kiều Nguyễn

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Strategy Planner Brand Marketer
avatar-candiate-no-gender

Thu Huong Le Thi

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communcation in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Thai Le

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Toan Nguyen Vu

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Từ Lâm Phạm

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Quỳnh Như Nguyên Ngọc

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Uyen Thu Nguyen Duc

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Quoc Tien Bui

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner
avatar-candiate-no-gender

Hoai Thanh Le

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Khai Le

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Quyen Nguyen

Marketing Strategy Planner
location Dong Nai

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager