+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

50+ Top Ứng Viên Design Tại Dong Nai trong Tháng Năm 2024

Dưới đây là danh sách top ứng viên Design đang tìm việc trong Tháng Năm 2024 tại Dong Nai bạn có tuyển ngay

avatar-candiate-no-gender

Michael Koh Jia Hao

Design
location Dong Nai

A recognised member of the CA Singapore and ACCA member with over 10 years of professional experience in the Finance Industry who has proven track record of working autonomously as well as leading teams to ensure company financial objectives are met, with the required quality, timeframes, and profitability goals achieved. A proactive communicator who can build relationships at all levels both internally and externally. Always proactive in taking on new work and complex challenges.

IT Business Analyst Design UI/UX Designer UI/UX Designer HR, Administrator, Education Business Development
avatar-candiate-no-gender

Trượng Nguyễn

Design
location Dong Nai

uv có kinh nghiệm theo yêu cầu

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Thắng Phạm Ngọc

Design
location Dong Nai

Uv nhiệt tình, siêng, chịu cày với thị trường, có tinh thần học hỏi và mong muốn được có cơ hội phát triển hơn trong nghề Sales, có tố chất phát triển lên

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner HR, Administrator, Education
avatar-candiate-no-gender

Lệnh Phan Văn

Design
location Dong Nai

Uv có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Sales, có nhiều mối quan hệ khách hàng, nhiệt tình, nắm thị trường Biên Hòa-ĐN, chuyên sâu về kênh GT

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Quân Mai

Design
location Dong Nai

UV CÓ KINH NGHIỆM THEO YÊU CẦU JD, NGOẠI HÌNH SÁNG, NẮM CHẮC CÁC BƯỚC BÁN HÀNG, Nhiệt tình và giao tiếp rất khéo léo. Kỹ năng quản lý tốt, chắc, có tiềm năng phát triển lên vị trí ASM

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Đức Hoàng

Design
location Dong Nai

UV CÓ KINH NGHIỆM THEO YÊU CẦU JD, NGOẠI HÌNH SÁNG, NẮM CHẮC CÁC BƯỚC BÁN HÀNG

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Long Đặng

Design
location Dong Nai

UV CÓ KINH NGHIỆM THEO YÊU CẦU JD

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Thích Dương

Design
location Dong Nai

UV CÓ KINH NGHIỆM THEO YÊU CẦU JD

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Mẫn Nguyễn Minh

Design
location Dong Nai

- khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập theo chuyên trách công việc. - chịu được áp lực công việc cao - khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề

Project Manager Design Other
avatar-candiate-no-gender

Tiến Trần Văn

Design
location Dong Nai

Uv nhiệt tình, siêng, chịu cày với thị trường, có tinh thần học hỏi và mong muốn được có cơ hội phát triển hơn trong nghề Sales, nắm chắc thị trường Biên Hòa-Đồng Nai

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Lâm Trương Hữu

Design
location Dong Nai

Uv có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Sales, có nhiều mối quan hệ khách hàng, nhiệt tình, nắm thị trường, chuyên sâu về kênh GT

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Mai Nguyen

Design
location Dong Nai

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Anh Nguyen

Design
location Dong Nai

- Portfolio: https://drive.google.com/drive/folders/1OL2N0bdXUzZ2LAvAeq3VZ82mBZF6FsdA - Have 8 years of working experience - Have experience in Graphic, 3D, UI/UX, Product Design - Skill: Sketch, Adobe XD, Illustrator, Photoshop, Indesign, After Effect, Protopie, Overflow, Maze - Good at English

Design UI/UX Designer Graphic Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

HA THANH NGUYEN HOANG

Design
location Dong Nai

good communication in English

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Truong Le Dang

Design
location Dong Nai

Good communication in English

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Trường Nguyễn Phi

Design
location Dong Nai

Với kinh nghiệm hơn 4 năm về thiết kế cũng như đã từng làm việc với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, tôi nghĩ mình là người dễ thích nghi, không ngại xử lý những phản hồi từ khách hàng để công việc được xử lý nhanh chóng, hoàn thiện và phù hợp với yêu cầu

Design Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Le Quang Chinh

Design
location Dong Nai

good communication in English

IT Design
avatar-candiate-no-gender

Ngoc An Nguyen

Design
location Dong Nai

Have 4+ years of working experience as UI/UX Designer and 2+ years team lead & product manager. - Can communicate in English.

IT Design UI/UX Designer UI/UX Designer Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Tuyen Do

Design
location Dong Nai

Have 4+ years of working experience as UI/UX Designer. Can communicate in English (Have worked with Singaporean customers).

Design UI/UX Designer Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Quốc Huynh Trần

Design
location Dong Nai

Have 5+ years of working experience as UI/UX Designer - Can communicate in English.

IT Design UI/UX Designer Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Thang Dinh

Design
location Dong Nai

- Have 3 years of experience as Product Designer/UIUX Designer and 4+ years of experience as Web Developer. Good communication in English.

IT Design UI/UX Designer Graphic Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

TAM QUYET HO

Design
location Dong Nai

Good communication in English

Design Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Hoai Luu

Design
location Dong Nai

Have more than 3 years of experience in 3D Artist in game industry 2016-2017 AEON Market - Design poster, fly for meat store 2018-2019 CAD Network - Expert modeling Japan contructions 2019-2021 V.A.E Viet Australia Leading eCom Services - 3D modeling & animation mobile game Portfolio: https://www.behance.net/gallery/117485543/CV-PORTFOLIO

Design
avatar-candiate-no-gender

Stefan Nguyen

Design
location Dong Nai

- Your most recent UX/UI Designer position was at Trekkrs where you created a website for data aggregator and listing platform, further more you’ve created design System for FinOS company to make the development process go easier and some products of the company, for example, eKYC product. In addition, you also design UI and research the User Experience of Mirae Asset application and a local finance application called Anto. - Have 4+ years of working experience as UI/UX Designer. Can communicate in English.

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Graphic Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Thanh Hùng Cao

Design
location Dong Nai

- Have 3+ years of working experience as Senior UI/UX Designer (Strengths in the field: NFT, Crypto, blockchain). Can communicate in English.

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Thanh Lai

Design
location Dong Nai

Experienced 3D Artist with a demonstrated history of working in the game & animation industry. Portfolio https://drive.google.com/file/d/1SAB3uveGS3c8OD4l6m9jnJA5LkQB3-Qk/view

Design
avatar-candiate-no-gender

Han Nguyen Thi Ngoc

Design
location Dong Nai

https://www.behance.net/ngochankt97

Design UI/UX Designer Marketing Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Thái Ngọc Nguyễn

Design
location Dong Nai

good communication in English

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Huynh Thanh Tuyen Ha

Design
location Dong Nai

Have 3+ years of working experience as Senior web design; 9+ years Designer Team Lead and 3+ years Product Team Lead. Can communicate in English.

Design UI/UX Designer Graphic Designer Product Designer Product Manager Product
avatar-candiate-no-gender

DHARAKA KALANA

Design
location Dong Nai

https://www.behance.net/kalana28ac2b58?fbclid=IwAR0ITXwwsxduUyk3khCfLVXaV4bEAQYPjvmhFnUH9_B4IehOm9Cg9zkH-BQ

Design UI/UX Designer Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

nguyenx ngọc vi

Design
location Dong Nai

Experienced Legal Specialist with over 2years working in local state administrative agency&over 5 years in supporting company with compliance and paperwork related to business registration certificate. Proficient in drafting legal documents and reviewing contracts/agreements. Ready to help team achieve company goals.

Design Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Tran Tran Thi Quynh

Design
location Dong Nai

I am considered a person who understands and helps employees develop their strengths, also closely monitors and motivates them to work hard . In order to describe my personal characteristics, I would say 5 following specific words: “Never give up”, “Listenable”, “Highly concentrate”, "Solution finding" and “Positive”.

Design Marketing HR, Administrator, Education Management Marketer Purchasing & Procurement HR Manager
avatar-candiate-no-gender

Tran My Ngan

Design
location Dong Nai

Ngan has 2 yrs exp

Design Design
avatar-candiate-no-gender

Vo Loc

Design
location Dong Nai

He had experience in UX

Design UI/UX Designer UI/UX Designer
avatar-candiate-no-gender

Tuan Nguyen

Design
location Dong Nai

Hello! I’m Tuan, I started work in UX in 2013, I ensure that products solve real problems for real users in a desirable market using an iterative design process called User-Centered Design: + User Interviews + Ethnographic Studies + Persona Definition & Prototype C

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Graphic Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Quỳnh Trang

Design
location Dong Nai

- Thành thạo AI, PTS, AE - Có kinh nghiệm thiết kế graphic, brands, typography, banners marketing. - Thành thạo tiếng anh giao tiếp

Design Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

An Nguyen Hoang

Design
location Dong Nai

Senior software developer with 10 years of experience in designing, developing, and testing software applications. Strong knowledge in C++, OOP concepts, Design principles & patterns. Knowledge of advanced level programming in C++ including smart pointers, multithreading, thread synchronization, multi-processing, concurrency, and TCP/IP Socket Programming. Experience in: Java, PHP, Python, Javascript. Database experience: MySQL, SQL Server. Thorough knowledge of game programming, development, optimization, debugging, and troubleshooting methods. Good experience in graphics programming, 3D programming, and mathematics. Good experience in using versioning tools: SVN or GIT. Experienced in working on Agile/SCRUM projects. Good experience in software development on Linux OS environment. Have good experience in using Batch script/Shell script. Experienced in using Azure cloud. Experienced in using docker. Working experience in Qt/Qml

IT Backend Developers Unity Developers PHP Developers Software Engineer Devops Engineer Angular Developers
avatar-candiate-no-gender

Thuy Nguyen Ngoc

Design
location Dong Nai

THUY NGUYEN C U R R I C U L U M V I T A E KIẾN TRÚC SƯ NGHIÊN CỨU SINH MASTER COURSE NGÀNH ENVIRONMENTAL PROTECTION - BUILDING SERVICES, HYDRO AND ENVIRONMENTAL E N G I N E E R I N G F A C U LT Y O F W A R S A W UNIVERSITY OF TECHNOLOGY.

Cocos Developers Design UI/UX Designer UI/UX Designer Graphic Designer Product Designer Other
avatar-candiate-no-gender

Khoi Hoang

Design
location Dong Nai

Designer

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Graphic Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Duy Hung

Design
location Dong Nai

He is a product designger.

Design Product Designer
avatar-candiate-no-gender

The Tai Dinh

Design
location Dong Nai

Graphic Designer

Design Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Cao Thanh Hùng

Design
location Dong Nai

Portfolio: 1/ https://www.behance.net/caothanhhung 2 /https://dribbble.com/DAVIDUIUXDESIGNER

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Graphic Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Ryan Wijaya Tan

Design
location Dong Nai

A Jack of all trades with solid experience as creative, front end designer, both print and digital with more than 20 years experience working for tech/IT companies, digital advertising and publishing. A problem solver and will get things done.

Design UI/UX Designer Graphic Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Ly Pham Nghi Nghi

Design
location Dong Nai

5 năm kinh nghiệm Graphic designer và 3D artist Thành thạo các phần mềm đồ họa Tiếng anh cơ bản link sp: https://drive.google.com/drive/folders/1yhv2qrrUB7UI4_hN_zl-WbWllO2jfKls?fbclid=IwAR3aJ87r5EF6rAL4f0yc3pe-ZocRo2SBgtlcObQOC2Z1Us5L2HZ1JrAunBA

Design Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Hải Yến Ngô

Design
location Dong Nai

Candidate is willing to learn and have ability of time/tasks managing.

Design Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Chi Pham

Design
location Dong Nai

- 6 tháng kinh nghiệm làm việc freelance UI UX - Mong muốn trong công việc: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn - Khu vực quận Đống Đa, Thanh Xuân

Design UI/UX Designer
avatar-candiate-no-gender

Vu Dan

Design
location Dong Nai

Hơn 20 năm kinh nghiệm

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Graphic Designer Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Phạm Nghĩa

Design
location Dong Nai

My objective is to contribute my technical expertise and passion for creating engaging user experiences to an innovative tech company. I am motivated to learn and grow in a collaborative environment and seek challenging projects that expand my skill set. I have 2 years of experience in front-end development using ReactJS, 1 year of experience in NextJS, proficiency in related technologies such as Redux, GraphQL, and HTML/CSS/JavaScript, and proficiency in Figma for UI/UX design. Additionally, I am skilled in back-end development using NodeJS (ExpressJS), MongoDB, Restful API, and Strapi.

IT PHP Developers Devops Engineer Angular Developers Frontend Developers C, C++ Developers Java Developers
avatar-candiate-no-gender

Nguyễn Ngọc Thanh

Design
location Dong Nai

Wallet Studio: Providing data-driven solutions for our clients in the automotive, and ICT. . I take the main responsibility to transfer from the design to code by using Vuejs and Reactjs. . Use Python, Playwright, and Behave for the test cases to check bugs and code quality. . Create common components and common functions to reuse. . Work directly with clients to get feedback regarding errors and discuss other features want to develop. . Develop the Wallet Pass editor. The clients can create the passes easier and intuitively and add them to Apple Wallet and Google Wallet. . Develop a schedule calendar for the Wallet Pass. The clients can change the content over time and push the notification for users. . Design UI, use Reactjs and Flash to build TV productions, such as rewinding previously played programs, and especially live interactive TV by the remote. . Responsible for reviewing code and making sure the quality code is fine to read and maintain.

Frontend Developers Design Product Designer
avatar-candiate-no-gender

Ngô Hiệp

Design
location Dong Nai

Experience: 7 years of managing and operating an independent unit; 7 years of experience in banking and financial risk management, human resource management, business development. - 3 years of independent management and operation of the unit/factory, responsible for all human resource activities - production - business - finance - functional agencies of the unit/factory - 4 years as an independent executive manager/director of the bank's transaction office. - 3 years of Sales Manager and 4 years of senior banking specialist. - Recent job: Currently working for Tran Hong Quan Petroleum Co., Ltd with 4 departments and 70 employees, in charge of all production - business - operation - finance - agencies 3 provinces of Nam Dinh, Thai Binh and Ha Nam. Take full responsibility for all activities at the management unit. - Strengths: Managing and operating the unit independently. Quick adaptation, high sense of responsibility. Handle jobs flexibly, with self-discipline to aim for goals.

Project Manager Design Marketing Strategy Planner Management Business Development Sales & BD & Account Sales Leader