+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Noah Lim - Headhunter25042

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 67 ứng viên
Icon cup 11 phỏng vấn
Icon health 4 offers


A Technical Recruiter with a strong focus on Recruitment for Tech Startups, MNCs & SMEs. Always looking for good talent to join our growing tech team. Feel free to drop me a message if you would like to talk about tech trends or any career opportunities that I may be able to help you find in Vietnam.

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Noah LimCông việc đã hoàn thành (4)


Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer