+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Charlotte Ngor - Headhunter25044

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 205 ứng viên
Icon cup 42 phỏng vấn
Icon health 13 offers


I have been involved in Executive Search and Selection recruitment for many years in Asia: China, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Australia, Europe, Americas, GCC.

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Charlotte NgorCông việc đã hoàn thành (13)


Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer