Aniday ra mắt job Premium phục vụ headhunter chất lượng cao

1. Giới thiệu Dịch vụ Premium của Aniday

Dịch vụ Premium được tạo ra dành cho các đối tác headhunt hoạt động tích cực và chuyên tuyển dụng các vị trí cao cấp, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu/tháng và 2 interviews/tháng.

Với mục đích hỗ trợ tốt hơn cho các headhunter hoạt động tích cực trên Aniday và nâng cao tỷ lệ placement và chất lượng dịch vụ, và chúng tôi cũng không thu thêm bất cứ khoản phí nào cho dịch vụ mới này.

2. Điều kiện xem được các job Premium trên Aniday

Do đó, nếu bạn chưa xem được các job Premium, hãy cố gắng tiếp tục giới thiệu thêm ứng viên, cũng như nâng cao chất lượng hồ sơ để có cơ hội tham gia nhóm Premium của Aniday.  Chúng tôi sẽ chủ động lựa chon đối tác phù hợp tiêu chí và thêm vào nhóm đối tác Premium và cập nhật hàng tuần.

 

Aniday ra mắt job Premium phục vụ headhunter chất lượng cao-001