+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

50+ Top Ứng Viên Marketing Strategy Planner Tại Thai Nguyen trong Tháng Bảy 2024

Dưới đây là danh sách top ứng viên Marketing Strategy Planner đang tìm việc trong Tháng Bảy 2024 tại Thai Nguyen bạn có tuyển ngay

avatar-candiate-no-gender

Mai Nguyen

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Anh Lan Hoang

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

HA THANH NGUYEN HOANG

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Truong Le Dang

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

Good communication in English

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Mộng Linh Nguyễn Thị

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Trâm Khanh Phan

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Đăng Lưu Hà

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Quý Lê

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Ý Thiên Tăng Lý

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Lâm Sơn Hoàng

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

Tiếng anh đọc hiểu chuyên môn tốt Mức lương mong muốn: 1500

Marketing Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Huong Truong

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

- Good communication in English

Project Manager Marketing Strategy Planner
avatar-candiate-no-gender

HONG HOA LE THI

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

- Good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

QUỲNH HƯƠNG ĐÀO THỊ

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

- Good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketer
avatar-candiate-no-gender

Loc Truong Khac

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner
avatar-candiate-no-gender

Phương Trương

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in english

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Thái Ngọc Nguyễn

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Trâm Nguyễn

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Thuận Trần

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Thái Hiếu Trần

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Strategy Planner Brand Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Phương Tạ

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Hải Đường Phan Nguyễn

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Huyền Trang Phạm Thị

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Thanh Phu Pham

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Cẩm Nhung Nguyễn Ha

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

kinh nghiệm làm việc tốt

Marketing Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Phan Anh Tran Thi

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

My Linh Nguyen Thi

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner
avatar-candiate-no-gender

Quynh Le

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

Good communication in English

Marketing Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Văn Hien Nguyen

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Công Phúc Đinh

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Trâm Trần

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Phan Kiều Nguyễn

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Strategy Planner Brand Marketer
avatar-candiate-no-gender

Thu Huong Le Thi

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communcation in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Thai Le

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Toan Nguyen Vu

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Từ Lâm Phạm

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Quỳnh Như Nguyên Ngọc

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Uyen Thu Nguyen Duc

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Quoc Tien Bui

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner
avatar-candiate-no-gender

Hoai Thanh Le

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Khai Le

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Quyen Nguyen

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Hong Hanh Dang

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Huong Dang

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner
avatar-candiate-no-gender

Thien Kim Hoang

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner
avatar-candiate-no-gender

Huyen Ta

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Xuan Thang Vu

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Kim Hương Phan Thị

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Tuyết Minh Nguyễn Thị

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Strategy Planner Management Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Huu Dat Nguyen

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

good communication in English

Marketing Marketing Strategy Planner Finance, Accounting
avatar-candiate-no-gender

Phuong Quynh Ta

Marketing Strategy Planner
location Thai Nguyen

Quynh is the best candidate for this position. She graduated with honors from Hanoi Foreign Trade University and has 4 years of experience as a marketing and project development manager at 3 large corporations such as SUNHOUSE GROUP, APEC GROUP & TOPICA.

Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Management Sales Executive Sales Leader Telesales