+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Tuan Nguyen - Headhunter18372

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 160 ứng viên
Icon cup 5 phỏng vấn
Icon health 0 offers


Hi, I joined Recruitery since 10 2021 and currently working as a Recruitment Consultant on Recruitery. My objective is to help Employers in locating the best candidate by assessing their strengths, skills, proficiency, and personality traits before recommending them to the job. On the other side, I also assist candidates in their search for suitable employment, as well as in the development of their career path and future, by knowing their goals and abilities. Feel free to contact me.

Architecture/Interior Design Arts/Design Auto/Automotive Internet/Online Media Electrical/Electronics Education/Training Fashion/Lifestyle Banking

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Tuan NguyenCông việc đã hoàn thành (0)


Việc làm đang mở

Algo-Trading Strategy Researcher (Full-time remote)

Thương lượng
Other Data analyst

Tuan Nguyen

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer