+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Louis Tran - Headhunter25159

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 251 ứng viên
Icon cup 44 phỏng vấn
Icon health 14 offers


More than 7 years extensive and diverse experience in recruiting and BPO. Expertise in the areas of Staffing, Recruiting, Sourcing, Head Hunting, Reporting, Vendor Management, Sourcing, Interviewing,... Please contact me

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Louis TranCông việc đã hoàn thành (14)


Việc làm đang mở

Product Manager

Từ $2.000
Product Product Manager Product Owner

Louis Tran

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Engineering Manager - Product Team

Lên đến $6.100
IT Country Head/Director/Manager Management

Louis Tran

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Scrum Master

Lên đến $2.100
IT Other Scrum Master

Louis Tran

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer