+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Jenny Cao - Headhunter25082

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 78 ứng viên
Icon cup 17 phỏng vấn
Icon health 5 offers


Experienced recruitment consultant, looking for IT talented across Southeast Asia

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Jenny CaoCông việc đã hoàn thành (5)


Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer