+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Jane Jane - Headhunter1429

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 412 ứng viên
Icon cup 62 phỏng vấn
Icon health 7 offers


A part time Recruiter and a full time Dreamer

Arts/Design Education/Training Auto/Automotive Human Resource Real Estate

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Jane JaneCông việc đã hoàn thành (7)


Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer