+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Isabella Lam - Headhunter25243

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 282 ứng viên
Icon cup 47 phỏng vấn
Icon health 15 offers


I'm looking for PHP Developer / Technical Lead / Devops / IT Comtor and Japanese speaking candidate!!! Feel free to contact and get amazing JDs!!!

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Isabella LamCông việc đã hoàn thành (15)


Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer