+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

İlkim Kantarcıoğlu - Headhunter52363

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 2 ứng viên
Icon cup 0 phỏng vấn
Icon health 0 offers


Talent Acquisition Full-Cycle Recruiting Training & Development Performance Management HR Strategy Employee Relations Organizational Development Labor Law- TR HR Reports Internal and External Audit

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với İlkim KantarcıoğluCông việc đã hoàn thành (0)


Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer