+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Dung Kiera - Headhunter23752

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 3046 ứng viên
Icon cup 84 phỏng vấn
Icon health 5 offers


Hi, I joined Recruitery 08 2022 and currently working as a Recruitment Consultant on Recruitery. My objective is to help Employers in locating the best candidate by assessing their strengths, skills, proficiency, and personality traits before recommending them to the job. On the other side, I also assist candidates in their search for suitable employment, as well as in the development of their career path and future, by knowing their goals and abilities. Feel free to contact me.

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Dung KieraCông việc đã hoàn thành (5)

 • 20/11/2023 04:16 SA
  Icon placement Placement for #Senior Product Manager (Full-time remote)
 • 01/05/2023 09:02 SA
  Icon placement Placement for Senior UI/UX Designer (Full-time Remote)
 • 03/04/2023 04:47 SA
  Icon placement Placement for Delivery Manager
 • 20/02/2023 04:13 SA
  Icon placement Placement for Lead/Senior Visual Designer (Full-time remote)
 • 12/09/2022 02:37 SA
  Icon placement Placement for Treasury & Payment Solution Officer

Việc làm đang mở

Support Engineer

Lên đến $4.500
IT Software Engineer

Dung Kiera

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Senior Solutions Architect Manager

Thương lượng
IT Devops Engineer Java Developers

Dung Kiera

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

[TW] Country Manager

Thương lượng
Sales & BD & Account Business Development Country Head/Director/Manager

Dung Kiera

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer