+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Bao Ho Do Quoc - Headhunter866

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 1 ứng viên
Icon cup 0 phỏng vấn
Icon health 0 offers


Hi, this is Bao. I joined Recruitery since Dec 2018 but only actively recruiting from Dec 2023. My objective is to bridge the gap between Employers and Job Seekers, iron out the differences before the first interview and get both parties closer to their desired outcome. Feel free to contact me at +84834080012 for a confidential discussion.

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Bao Ho Do QuocCông việc đã hoàn thành (0)


Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer