+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

An Nhiên - Headhunter19804

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 1190 ứng viên
Icon cup 29 phỏng vấn
Icon health 5 offers


Hi, I joined Recruitery 02 2022 and currently working as a Recruitment Consultant on Recruitery. My objective is to help Employers in locating the best candidate by assessing their strengths, skills, proficiency, and personality traits before recommending them to the job. On the other side, I also assist candidates in their search for suitable employment, as well as in the development of their career path and future, by knowing their goals and abilities. Feel free to contact me.

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với An NhiênCông việc đã hoàn thành (5)

 • 19/02/2024 08:14 SA
  Icon placement Placement for Music content collaborator
 • 05/10/2022 03:46 SA
  Icon placement Placement for Admission Officer (Kindermusik Vietnam)
 • 13/06/2022 04:55 SA
  Icon placement Placement for Korean Translator
 • 16/05/2022 02:36 SA
  Icon placement Placement for IT Executive
 • 06/04/2022 06:52 SA
  Icon placement Placement for Accountant

Việc làm đang mở

Senior QA Engineer

Lên đến $2.300
IT QA, QC, Tester

An Nhiên

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer